Sbs Norwegian - Sbs Norsk

Sinopsis

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Norwegian program, including news from Australia and around the world. - Hør intervjuer, radiodokumentarer og saker fra de norske miljøet i Australia fra SBS Radio Norsk, inkludert nyheter fra Australia og verden.

Episodios

 • Jam and sour cream was a favourite among the Australians - Syltetøy og krem var australiernes favoritt

  Jam and sour cream was a favourite among the Australians - Syltetøy og krem var australiernes favoritt

  20/09/2017 Duración: 03min

  The aussies who visited the Norwegian stand at the Scandinavian Festival in Brisbane preffered jam and sour cream on their waffles, whilst the Norwegians had a different preference.. - Australierne som besøkte den norske standen på den skandinaviske festivalen i Brisbane foretrakk syltetøy og rømme på vaflene sine, mens nordmenne valgte noe annet..

 • Matt Keenan shares his favourite to win the World Championships - Edvald Boasson Hagen er min norske favoritt

  Matt Keenan shares his favourite to win the World Championships - Edvald Boasson Hagen er min norske favoritt

  14/09/2017 Duración: 05min

  Edvald will be a very popular winner, says Matt Keenan when he talks about the chances of both the Australian and Norwegians cyclists in the UCI Road World Championships in Bergen. - Edvald vil bli en en populær winner, sier Matt Keenan når han prater om sjansene til både de australske og norske sykkelrytterne i Verdensmesterskapet i landeveissykkel i Bergen

 • News from Norway - 14 September 2017 - Nytt fra Norge, pluss litt sport - 14. september 2017

  News from Norway - 14 September 2017 - Nytt fra Norge, pluss litt sport - 14. september 2017

  14/09/2017 Duración: 09min

  Labour and the right-wing parties all lost support in the parliamentary elections in Norway on 11 September, while the Centre Party, the Socialist Left Party and Red gained support. The election campaign this year had few large and important issues, but policies regarding the districts, the environment and asylum seekers achieved some attention. - Arbeiderpartiet og alle partiene på borgerlig side gikk tilbake ved stortingsvalget 11. september, mens Senterpartiet, SV og Rødt gikk fram. Valgkampen i år hadde få store og viktige saker, men distriktspolitikk, miljø og asylpolitikk fikk en del oppmerksomhet.

 • News from Norway - 14 September 2017 - Kulturnytt fra Norge - 14. september 2017

  News from Norway - 14 September 2017 - Kulturnytt fra Norge - 14. september 2017

  14/09/2017 Duración: 05min

  There are several exciting films coming up this autumn, including Thelma, The Ash Lad: In the Hall of the Mountain King and The Snowman. A veteran won the award for best Norwegian lyrics after 1945.  - Det er flere spennende filmer i vente i høst, blant annet Thelma, Askeladden -- I Dovregubbens hall og Snømannen. En veteran vant prisen for beste norske sangtekst etter 1945.  

 • Refugee school student program awarded for excellence - Skole berømmet for sitt vellykete integreringsprogram

  Refugee school student program awarded for excellence - Skole berømmet for sitt vellykete integreringsprogram

  14/09/2017 Duración: 04min

  A Sydney school has been recognised for its innovative program to help refugee students thrive.Chester Hill High School's "Refugee Welcome Program" helps students, some of whom have suffered unimaginable hardship in their home countries, prepare for high school, via its Intensive English Centre.   - En Sydney skole har blitt anerkjent for sitt innovative program for å hjelpe elever med flyktningbakgrunn å trives.Chester Hill High Schools "Flyktninger Velkommen Program" hjelper elever, hvorav noen har hatt det ufattelig vanskelig i hjemlandet, å forberede seg på videregående skole, via skolens intensive engelsksenter.

 • New location and more visitors than ever - Nytt sted og flere besøkende enn noensinne

  New location and more visitors than ever - Nytt sted og flere besøkende enn noensinne

  13/09/2017 Duración: 04min

  Scandinavian Festival in Brisbane is now in it's sixth year and have relocated to accommodate for even more visitor - Scandinavian Festival in Brisbane er nå i sitt sjette år og har flyttet for å gjøre plass til enda flere besøkende.

 • Tough new penalties under laws to protect vulnerable workers - Nye strenge straffer for å beskytte sårbare arbeidere

  Tough new penalties under laws to protect vulnerable workers - Nye strenge straffer for å beskytte sårbare arbeidere

  07/09/2017 Duración: 03min

  Australian employers will face tougher penalties under new reforms to protect vulnerable workers. Advocates say migrants and international students now have better protection, but that worker exploitation is a widespread issue.   - Australske arbeidsgivere vil møte tøffere straffer under nye reformer for å beskytte sårbare arbeidstakere.Talspersoner sier at innvandrere og internasjonale studenter nå har bedre beskyttelse, men at arbeidstakernes utnyttelse er et utbredt problem.

 • Changes to citizenship laws not likely for now - Endringer i statsborgerskapslovene usansynlige, for nå

  Changes to citizenship laws not likely for now - Endringer i statsborgerskapslovene usansynlige, for nå

  07/09/2017 Duración: 03min

  While the citizenship status of Australia's parliamentarians has dominated the news for months, a Government bill to make it harder for people to get citizenship was under quiet scrutiny.  - Mens statsborgerskapsstatusen til Australias parlamentarikere har dominert nyheten i flere måneder, var en forslag fra regjeringen om å gjøre det vanskeligere for folk å bli statsborgerskap, under stille gjennomgang.  

 • New data confirms scant leadership diversity in Australian workplaces - Nye data bekrefter lite diversitet blant ledere i australske organisasjoner

  New data confirms scant leadership diversity in Australian workplaces - Nye data bekrefter lite diversitet blant ledere i australske organisasjoner

  07/09/2017 Duración: 04min

  New data reveals women from migrant backgrounds in Australia are disadvantaged when it comes to progressing to positions of leadership in the workplace. - Nye data viser at kvinner fra innvandrerbakgrunn i Australia er dårlig stilt når det gjelder å utvikle seg til lederstillinger på arbeidsplassen.

 • I got my life back - Ja, jeg kan si at jeg fikk livet tilbake

  'I got my life back' - Ja, jeg kan si at jeg fikk livet tilbake

  06/09/2017 Duración: 10min

  Ola tells his story about being an organ recipient. - Ola forteller om sin erfaring som organmottaker.

 • Settlement Guide: Becoming an organ donor in Australia - Organdonasjon i Australia

  Settlement Guide: Becoming an organ donor in Australia - Organdonasjon i Australia

  01/09/2017 Duración: 05min

  Did you know that by donating your organs and tissues when you die, you could save or improve the life of at least ten people? With thousands of Australians being on transplant waiting lists or dialysis, it's important that more people become donors.  - Visste du at ved å donere organer og vev når du dør, kan du spare eller forbedre livet til ti personer? 

 • News from Norway 31 August 2017 - Nytt fra Norge 31. august 2017

  News from Norway 31 August 2017 - Nytt fra Norge 31. august 2017

  31/08/2017 Duración: 13min

  The parliamentary election in Norway is on 11 September, and the opinion polls reveal that there could be a close race between the Conservative Party and Labour. - Det er stortingsvalg i Norge 11. september, og meningsmålingene før valget viser at det kan bli veldig jevnt mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Samtidig er det mange partier som ligger rundt sperregrensa på fire prosent.  

 • Underprivileged, ESL students disadvantaged by online NAPLAN: union - Forsøk med å gjøre NAPLAN-testene digitale

  Underprivileged, ESL students disadvantaged by online NAPLAN: union - Forsøk med å gjøre NAPLAN-testene digitale

  31/08/2017 Duración: 03min

  Thousands of schools across Australia have started a trial of online literacy and numeracy testing. - Tusenvis av skoler over hele Australia har startet en prøveversjon av nettbasert testing av leseferdighet og tallforståelse.

 • Team challenging traditional obesity management itself challenged - Legeteam som utforder tradisjonelle slankemetoder blir selv utfordret

  Team challenging traditional obesity management itself challenged - Legeteam som utforder tradisjonelle slankemetoder blir selv utfordret

  31/08/2017 Duración: 03min

  We all know how hard it can be to lose weight and keep it off.   - Vi vet alle hvor vanskelig det kan være å gå ned i vekt og holde den nede.

 • Singing bringing benefits to dementia sufferers - Sang gir fordeler til demente

  Singing bringing benefits to dementia sufferers - Sang gir fordeler til demente

  31/08/2017 Duración: 07min

  A group of Australians living with dementia, along with their carers, is benefiting from the healing powers of music. Each week, they all meet to raise their voices in song with the help of two music therapists. - En gruppe australiere som lever med demens, drar sammen med sine omsorgspersoner, nytte av musikkens helbredende krefter. Hver uke møtes de for å heve sine stemmer i sang ved hjelp av to musikkterapeuter.

 • Australia Day moves ... brave or futile? - Flytte Australia Day... modig eller fåfengt?

  Australia Day moves ... brave or futile? - Flytte Australia Day... modig eller fåfengt?

  24/08/2017 Duración: 02min

  Debate is growing across the country about scrapping Australia Day celebrations on January the 26th as a sign of respect for Indigenous Australians.  - Debatten øker over hele landet om å stoppe Australia Day-feiringen på den 26. januar som et tegn på respekt for landets urfolksborgere.

 • Small business calls on governments to fix soaring power prices - Småbedrifter ber regjeringen fikse stigende strømpriser

  Small business calls on governments to fix soaring power prices - Småbedrifter ber regjeringen fikse stigende strømpriser

  24/08/2017 Duración: 04min

  Small businesses are calling for action on electricity prices as rising costs cut more and more deeply into their profits. - Små bedrifter ber om handling når det gjelder strømprisene da økende kostnader kutter mer og dypere inn i fortjenesten.

 • Study reveals hidden salt of prepackaged sauces - Studie avslører skjulte saltmengder i ferdiglagede sauser

  Study reveals hidden salt of prepackaged sauces - Studie avslører skjulte saltmengder i ferdiglagede sauser

  24/08/2017 Duración: 03min

  Public-health experts say new research has revealed alarming levels of salt in supermarket cooking sauces. While some brands have lowered their salt levels in recent years, others were found to contain up to 90 times more by comparison.  - Folkhelseeksperter sier at ny forskning har avslørt alarmerende saltnivåer i ferdigsauser. Mens noen merker har redusert sine saltnivåer de siste årene, ble andre funnet å inneholde opptil 90 ganger mer i en sammenligning.

 • SBSs Mandi Wicks explains why it is so important to learn languages? - Mandi Wicks fra SBS Radio forklarer hvorfor er det så viktig å lære språk?

  SBS's Mandi Wicks explains why it is so important to learn languages? - Mandi Wicks fra SBS Radio forklarer hvorfor er det så viktig å lære språk?

  21/08/2017 Duración: 06min

  SBS Malayalams Deeju Sivadas talks to ALC director Mandi Wicks about the importance of language learning and this years SBS National Languages Competition - SBS Radio sin nasjonale språkkonkurranse arranges nå for andre året.I den forbindelse tok Deeju Sivadas fra SBS Malayalam tok en prat med SBS Radio direktør Mandi wicks om viktigheten av å lære språk åg årets nasjonale språkkonkurranse. 

 • The hardest thing Ive ever done - Det tøffeste jeg noensinne har gjort

  'The hardest thing I've ever done' - 'Det tøffeste jeg noensinne har gjort'

  18/08/2017 Duración: 15min

  Josh Stinton went to Arctic Norway to race in the worlds toughest mountain bike race, Offroad Finnmark 700. - Josh Stinton went to Arctic Norway to race in the worlds toughest mountain bike race, Offroad Finnmark 700.

página 2 de 6

Informações: