Sse Executive Education

Sse Executive Education

Sinopsis

Stockholm School of Economics Executive Education is one of Europe’s leading providers of educational programs in leadership, finance, accounting and business development.

Quién oyó esto, también escuchó:


Episodios

 • Starka ägare och informell styrning gör nordiska bolag annorlunda
  Starka ägare och informell styrning gör nordiska bolag annorlunda
  Duración: 20min | 08/02/2017

  Vi intervjuar Sven-Erik Sjöstrand, Professor Emeritus på Handelshögskolan i Stockholm och en av forskarna bakom studien, “Nordisk bolagsstyrning” (SSE Institute for Research, 2016). Studien beskriver hur bolagsstyrningen fungerar i praktiken i de nordiska länderna och bygger på 225 intervjuer med styrelseledamöter, chefer, ledare och aktieägare i 36 medelstora och stora bolag i Norden. En viktig slutsats av studien är att bolagsstyrning verkligen ser annorlunda ut här uppe i norr jämfört med många andra länder, samt att det kan vara stor skillnad mellan lag och praktik. Det här resultatet har givit upphov till viss förvåning både hos de medverkande företagen och näringslivet i stort.

 • Anna Dreber Almenberg - Är dina forskningskällor pålitliga?
  Anna Dreber Almenberg - Är dina forskningskällor pålitliga?
  Duración: 22min | 15/12/2016

  Att kritiskt kunna bedöma information och källor är en nödvändighet för att ta rätt beslut. Forskningsbaserad information står högt i kurs, men enligt Anna Dreber Almenberg behöver vi vara kritiska även mot forskningsresultat, där det finns stora problem med reproducerbarhet. Denna podcast är en del av SSE Executive Educations satsning "Vinterpratare 2016”, där erkända forskare och inspiratörer delar med sig av handfasta tips, råd och slutsatser för viktiga ledarskapsutmaningar 2017.

 • RAMP – nya perspektiv och möjligheter genom nyanlända
  RAMP – nya perspektiv och möjligheter genom nyanlända
  Duración: 20min | 15/12/2016

  Hur tar man tillvara på de nyanländas kompetens och bidrar till snabbare integration? Handelshögskolans nya program RAMP har som mål att påskynda integrationen av nyanlända akademiker. Inspireras av erfarenheter från initiativtagare och medverkande. Denna podcast är en del av SSE Executive Educations satsning "Vinterpratare 2016”, där erkända forskare och inspiratörer delar med sig av handfasta tips, råd och slutsatser för viktiga ledarskapsutmaningar 2017.

 • Etiskt mångfaldsarbete – what is going on?
  Etiskt mångfaldsarbete – what is going on?
  Duración: 15min | 15/12/2016

  Laurence Romani berättar om hur man som företag kan få grepp om mångfaldsfrågor. Hur arbetar de företag som jobbar aktivt med dessa frågor? Och kan man nå framgång genom en mer inkluderande företagskultur? Denna podcast är en del av SSE Executive Educations satsning "Vinterpratare 2016”, där erkända forskare och inspiratörer delar med sig av handfasta tips, råd och slutsatser för viktiga ledarskapsutmaningar 2017.

 • Mats Agurén - mångdimensionellt ledarskap och elaka problem”
  Mats Agurén - mångdimensionellt ledarskap och "elaka problem”
  Duración: 23min | 15/12/2016

  Hur hanterar man problem som inte ”passar in” och undviker handlingsförlamning? Mats Agurén ger sina tips på hur det mångdimensionella ledarskapet kan leda till mer effektiv problemlösning. Denna podcast är en del av SSE Executive Educations satsning "Vinterpratare 2016”, där erkända forskare och inspiratörer delar med sig av handfasta tips, råd och slutsatser för viktiga ledarskapsutmaningar 2017.

 • Bli dubbelt effektiv: hög volym OCH variation
  Bli dubbelt effektiv: hög volym OCH variation
  Duración: 21min | 15/12/2016

  Martin Sköld ger sina tips kring hur du gör din organisation mer lönsam genom att tänka både volym och variation i erbjudandet. Han liknar det vid att bygga med lego – vilka är era viktigaste "legobitar”? Denna podcast är en del av SSE Executive Educations satsning "Vinterpratare 2016”, där erkända forskare och inspiratörer delar med sig av handfasta tips, råd och slutsatser för viktiga ledarskapsutmaningar 2017.

 • Att leda digital transformation - Stefan Svärdenborn, Trelleborg Kort
  Att leda digital transformation - Stefan Svärdenborn, Trelleborg Kort
  Duración: 10min | 22/09/2016

  Stefan Svärdenborn, en av ledarna för koncernens digitala transformation, delar sina erfarenheter om hur leda digital transformation med Joakim Jansson, DigJourney, tillika fakultet på SSE Executive Educations program "Att leda digital transformation". Samtalsledare: Carl Eneroth Detta är en förkortad version av en längre podd som ingår i SSE Executive Educations program "Att leda digital transformation".

 • Exed SSE Sommarpod Martin Carlsson Wall 2016
  Exed SSE Sommarpod Martin Carlsson Wall 2016
  Duración: 23min | 29/06/2016

  Martin Carlsson Wall forskar och undervisar på Handelshögskolan i Stockholm och är även ansvarig för Centre for Sports and Business. I det här avsnittet pratar Martin Carlsson Wall om vad idrotten kan lära från näringslivet och vad näringslivet kan lära från idrotten.

 • Exed SSE Sommarpod Lars Strannegård 2016
  Exed SSE Sommarpod Lars Strannegård 2016
  Duración: 11min | 29/06/2016

  Lars Strannegård är rektor för Handelshögskolan i Stockholm och professor i ekonomi. I det här avsnittet pratar Lars Strannegård om de små beslutens ledarskap och att våga misslyckas - något han tycker att framtidens ledare borde ha koll på.

 • Exed SSE Sommarpod Emma Stenström 2016
  Exed SSE Sommarpod Emma Stenström 2016
  Duración: 17min | 29/06/2016

  Emma Stenström, forskare och docent i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, SSE. I det här avsnittet berättar Emma Stenström om global challenges - ett ämne hon tycker att framtidens chefer borde ha koll på.

 • Jonas Almquist - Entrepreneur For Sustainability
  Jonas Almquist - Entrepreneur For Sustainability
  Duración: 14min | 15/04/2016

  In this new podcast, Jonas Almquist, sustainability entrepreneur and an alumnus of the Executive Leadership Program, tells us how we can implement a successful transformation to a more sustainable society. According to Almquist, the future of the energy sector lies in people being able to produce their own energy, for example, in their cars and at home. However, the sector currently faces challenges like the infrastructure needed for electric cars.

 • Lin Lerpold On Sustainability
  Lin Lerpold On Sustainability
  Duración: 14min | 18/03/2016

  In this podcast Lin Lerpold, head of Misum - Mistra Center for Sustainable Markets - at Stockholm School of Economics, SSE, gives her view on sustainability and why sustainability is imperative to companies survival.

 • Digital Transformation med Åsa Parborn, Utbildningsradion, Joakim Jansson-Marie Andervin, DigJourney
  Digital Transformation med Åsa Parborn, Utbildningsradion, Joakim Jansson-Marie Andervin, DigJourney
  Duración: 26min | 01/03/2016

  Vad är digital transformation för någonting och hur kan du arbeta med det? Gäster i detta avsnitt är Joakim Jansson och Marie Andervin, grundare DigJourney samt Åsa Paborn publiceringschef UR. Samtalsledare: Carl Eneroth

 • Anders Richtnér on Innovation
  Anders Richtnér on Innovation
  Duración: 20min | 01/03/2016

  Anders Richtnér is without doubt one of Sweden’s most prominent researchers in the field of innovation. As associate professor and head of research at the Stockholm School of Economics Center for Innovation and Management in addition to being responsible for the SSE Executive Education innovation team with a wide range of research projects in both ongoing and planning phases in the field of innovation. In this podcast Anders Richtnérs gives his thoughts and ideas on the subject. What defines an innovative company?

 • To lead in a global context - Parag Satpute
  To lead in a global context - Parag Satpute
  Duración: 25min | 04/12/2015

  What makes you successful in a different culture? Parag Satpute, Sandvik country manager for India, grew up India but has worked in Europe for many years. In this podcast he shares his insights on leadership in i global context. Para is former SSE Executive Education alumni in the International Management Program and the International Executive Program.

 • It´s not strategic just because it´s important - Patrick Regnér
  It´s not strategic just because it´s important - Patrick Regnér
  Duración: 41min | 04/12/2015

  In one way or the other, we all want to be where strategic decisions are made. But what is strategy, or perhaps more importantly, what is not? Listen to a captivating podcast on strategy with Patrick Regnér, SSE professor in strategic management and faculty at SSE Executive Education.

 • Fintech And The Flipped Firm - Robin Teigland
  Fintech And The Flipped Firm - Robin Teigland
  Duración: 25min | 29/10/2015

  Robin Teigland is an Associate Professor at the Center for Strategy and Competitiveness at the Stockholm School of Economics (SSE). In this podcast Robin Teigland talks about FinTech.

 • Change Live Projects
  Change Live Projects
  Duración: 20min | 29/10/2015

  In this podcast you will hear eight participants from the SSE MBA Executive Format reflect on their one year Change Live Project they performed in a small to medium-sized Swedish company. You will hear first-hand views on: What is change? Why was it important to change? When implementing change, what worked and what did not work?

 • Mindfulness Special #3 Hur använda Mindfulness? Lotta Alsén, Jeanette Eidmann, Ingrid Engström
  Mindfulness Special #3 Hur använda Mindfulness? Lotta Alsén, Jeanette Eidmann, Ingrid Engström
  Duración: 49min | 03/07/2015

  I det här tredje avsnittet om reflektion möter vi entreprenören Lotta Alsén, Jeanette Eidmann, som är program director på IFL och IFLs VD Ingrid Engström i ett samtal om hur mindfulness används för förbättra arbetsklimatet, öka medkänsla och motivation bland medarbetarna. Vi funderar vidare på hur vi synliggör ledarskapets blinda fläck för oss själva och andra.

 • Mindfulness Special #2 Varför Mindfulness? Lasse Lychnell, Emma Stenström, Walter Osika - IFL Play
  Mindfulness Special #2 Varför Mindfulness? Lasse Lychnell, Emma Stenström, Walter Osika - IFL Play
  Duración: 51min | 03/07/2015

  Varför skall vi lägga tid på att öka vår kapacitet att reflektera? Vi träffar Lasse Lychnell och Emma Stenström, forskare på Handelshögskolan i Stockholm, som diskuterar mindfulness och entreprenörskap. Walter Osika, docent och föreståndare för Centrum för social Hållbarhet vid KI, berättar om den senaste hjärnforskningen. Dessutom fördjupar vi utforskandet av ledarskapets blinda fläck. Hur använder ledare mindfulness?

 • Mindfulness Special #1: Sensing Exercise with Göran Gennvi - IFL Play
  Mindfulness Special #1: Sensing Exercise with Göran Gennvi - IFL Play
  Duración: 16min | 22/06/2015

  One way to increase your reflection capacity is to practice mindfulness or present moment awareness, by learning how to pay attention to your attention. Sounds good, but does it really work? In this podcast series we will explore the what, why and how of mindfulness with some of the leading entrepreneurs, researchers and practitioners of mindfulness in Sweden. Episode 1 – Sensing exercise. Participants: Göran Gennvi, leadership coach working with mindfulness for leaders for over 25 years.

 • Mindfulness Special #1: What is mindfulness? Göran Gennvi - IFL Play
  Mindfulness Special #1: What is mindfulness? Göran Gennvi - IFL Play
  Duración: 23min | 22/06/2015

  One way to increase your reflection capacity is to practice mindfulness or present moment awareness, by learning how to pay attention to your attention. Sounds good, but does it really work? In this podcast series we will explore the what, why and how of mindfulness with some of the leading entrepreneurs, researchers and practitioners of mindfulness in Sweden. Episode 1 – What is mindfulness? Participants: Göran Gennvi, leadership coach working with mindfulness for leaders for over 25 years.

 • Leadership in a global and digital world: Ronnie Leten, President and CEO Atlas Copco
  Leadership in a global and digital world: Ronnie Leten, President and CEO Atlas Copco
  Duración: 16min | 22/06/2015

  Ronnie Leten, President and CEO of Atlas Copco and Chairman of the Board at Electrolux, talks about leadership in a digital world. He highlights the need for transparency on all levels. The interview took place on June 10th when Mr. Leten met with participants at TIO, an IFL consortium program for senior executives. More about IFL Consortium: http://www.ifl.se/en/customized-programs/consortium/ More about Ronnie Leten: http://www.atlascopco.com/us/investorrelations/corporategovernance/groupmgtandstructure/ronnieleten.aspx

 • Integrated reporting: the missing piece in corporate sustainability reporting? Robert Eccles
  Integrated reporting: the missing piece in corporate sustainability reporting? Robert Eccles
  Duración: 57min | 22/06/2015

  Invited by MISUM, Harvard professor Robert Eccles talks about integrated reporting, that is a single report that combines combines an organization’s financial and nonfinancial (environmental, social and governance) performance and illuminate the relationship between the two. Eccles ends this IFL Play podcast by introducing the idea of a Sustainable Market Lab, using Stockholm and Sweden as a test-bed for new policy innovations. More on MISUM: https://www.hhs.se/misum More on Robert Eccles: http://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=126059

 • Multi-, cross- eller omnichannel? Hur navigera på köparnas marknad? - Fredrik Lange
  Multi-, cross- eller omnichannel? Hur navigera på köparnas marknad? - Fredrik Lange
  Duración: 50min | 13/05/2015

  Fredrik Lange, forskare på Handelshögskolan i Stockholm och programansvarig för Handels 3-åriga program i Retail Management, pratar vi om utmaningarna med fler kontaktytor och nya beteenden för återförsäljare. Tanken med Omnichannel är att uppträda med sitt varumärke på exakt samma sätt i alla kanaler. Begreppet Omnichannel berör därmed all marknadsföring, inte bara butikskedjor. För att navigera på köparnas marknad pekar Lange mot framväxten av korsfunktionella team som kombinerar insikter om social medier och butiksmarknadsföring med varumärkesbyggande. Team som fokuserar på att: 1. Understödja kundens samtal om din produkt 2. Förstå hur kundens samtalar med andra om din produkt 3. Hitta sätt för att ta kunden den sista metern till köp Med ''Big data' som kartlägger köpbeteenden kan företag med ökad precision skräddarsy erbjudanden, men kan slå tillbaka om det upplevs att det kränker vår personliga integritet. Det diskuterades nyligen i Filosofiska rummet. Mer om HHS Retail Management: http://www.

 • Hur mäta bra prestationer i offentlig verksamhet? - Gunnar Westling och Niclas Hellman
  Hur mäta bra prestationer i offentlig verksamhet? - Gunnar Westling och Niclas Hellman
  Duración: 13min | 01/04/2015

  Gunnar Westling, IFL programledare, och Niclas Hellman, tillförordnad professor i redovisning vid Handelshögskolan i Stockholm, resonerar kring hur mäta bra prestationer i offentlig verksamhet. Ett exempel på frågeställning som dyker upp IFLs nya program Strategisk styrning. Läs mer:

 • SSE MISUM - Four sustainability practitioners define Sustainable Markets
  SSE MISUM - Four sustainability practitioners define Sustainable Markets
  Duración: 27min | 20/03/2015

  Mistra Center for Sustainable Markets (MISUM) at Stockholm School of Economics held its first workshop on sustainable markets on March 17th. This podcast focus on defining sustainable markets, what makes them work better and research areas to explore further. In the studio were: - Henrik Sundström, VP Group Sustainability Affairs at AB Electrolux (see picture) - Mala Chakraborti, Vice President Corporate Responsibility at Atlas Copco (see picture) - Louise König, Sustainability Manager at The Co-operative Group Sweden - Carl Rosén, CEO Swedish Shareholder´s Association/Aktiespararna Learn more: http://www.hhs.se/misum

 • Informellt ledarskap - Gunnar Ekman
  Informellt ledarskap - Gunnar Ekman
  Duración: 28min | 17/03/2015

  Gunnar Ekman, IFL programledare, talar om informellt ledarskap och dess påverkan på organisationers framgång. Budskapet är tidlöst och enkelt att applicera: lyssna på dina medarbetare.

 • Vem styr hälso- och sjukvården? Helén Norström Hans Winberg
  Vem styr hälso- och sjukvården? Helén Norström & Hans Winberg
  Duración: 31min | 12/03/2015

  Helén Norström, verksamhetschef på Danderyds sjukhus, och Hans Winberg, generalsekreterare för Leading Healthcare, talar om vem som styr hälso- och sjukvården. Helén är tidigare deltagare i IFL programmet CUPS (Chefsutvecklingsprogrammet för sjukvården). Mer om CUPS: http://www.ifl.se/program/chefsutvecklingsprogrammet-for-sjukvarden/ Mer om Leading Healthcare: http://www.leadinghealthcare.se Mer om Danderyds sjukhus: http://www.ds.se

 • How We Make Decisions - Erik Modig
  How We Make Decisions - Erik Modig
  Duración: 51min | 03/03/2015

  Erik Modig, assistant professor at the Department of Marketing and Strategy at Stockholm School of Economics, talks about how we make decisions and how to motivate employees, drawing insights from the latest research on the brain.

 • Smarta Rum och hur öka förmågan att tänka tillsammans - Thomas de Ming
  Smarta Rum och hur öka förmågan att tänka tillsammans - Thomas de Ming
  Duración: 33min | 13/02/2015

  Thomas de Ming, vinnare av Guldkikaren 2014 och förändringsexpert talar om hjärnforskning, smarta rum och hur vi kan öka vår förmåga att tänka tillsammans. Läs mer: http://www.ifl.se/program/edge-strategisk-forandringsledning/

 • Varumärkesrisker och -möjligheter och hur hantera dessa - Wahlund och Delham
  Varumärkesrisker och -möjligheter och hur hantera dessa - Wahlund och Delham
  Duración: 29min | 23/01/2015

  Richard Wahlund, professor på Handelshögskolan, och Daniel Delham, hållbarhetskonsult på KPMG, drar slutsatser om varumärkesrisker och -möjligheter utifrån en omfattande studie de nyligen slutfört. För mer podcasts från IFL: www.ifl.se/inspiration

 • Change that Sticks - Brian Golden
  Change that Sticks - Brian Golden
  Duración: 43min | 28/10/2014

  SSE IFL Faculty Brian Golden, professor at Rotman Management School at the University of Toronto, talks about his tested method for change in four steps.

 • Sustainable markets - Lars Strannegård and Björn Stigson talks about a new SSE research center
  Sustainable markets - Lars Strannegård and Björn Stigson talks about a new SSE research center
  Duración: 41min | 16/10/2014

  Lars Strannegård, president of SSE, and Björn Stigson, chairman of MISUM, talks about a changing world and the rationale for driving markets towards sustainability. MISUM is a new center of excellence devoted to sustainable development at SSE founded by Mistra (The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research).

 • Talent Management - Andreas Werr Pernilla Bolander
  Talent Management - Andreas Werr & Pernilla Bolander
  Duración: 16min | 06/10/2014

  Andreas Werr, professor, and Pernilla Bolander, associative professor, at the Department of Management and Organization at the Stockholm School of Economics, discuss the central leadership challenges in large Swedish organizations today? What leadership skills do they require and how are they related to the business challenges faced by these organizations? These questions have been investigated together with SSE IFL and 7 large Swedish organizations participating in IFL consortia programs: Atlas Copco, Ericsson, SAAB, Scania, SEB, SSAB and Stora Enso.

 • Urban Express - Kjell A. Nordström samtalar om sin senaste bok
  "Urban Express" - Kjell A. Nordström samtalar om sin senaste bok
  Duración: 13min | 06/10/2014

  Kjell A. Nordström, författare och SSE IFL fakultet, samtalar med programledare Robert Nobel om sin senaste bok "Urban Express" och SSE IFL programmet Företagsledning.

 • Vikten av att bryta regler - Johan Berglund
  Vikten av att bryta regler - Johan Berglund
  Duración: 23min | 19/09/2014

  Johan Berglund, docent vid Handelshögskolan i Stockholm och SSE IFL programledare, talar om den bortglömda informella organisationen och vikten av att bryta regler.

 • Driva en kampanjorganisation - Kristina Sparreljung
  Driva en kampanjorganisation - Kristina Sparreljung
  Duración: 33min | 02/09/2014

  Kristina Sparreljung, bitr. generalsekreterare på Hjärt- och Lungfonden, har mer än fyrdubblat insamlingen av medel till forskningen under sin tid som marknads- och insamlingschef. Vad kan vi lära av hur hon driver en kampanjorganisation? Hur ser hon på sitt eget ledarskap? Kristina deltog i SSE IFL programmet "Ledarskap genom personlig utveckling” (LPU) år 2012/13. Mer om LPU: http://www.ifl.se/program/ledarskap-genom-personlig-utveckling/ Mer om Hjärt & Lungfonden: http://www.hjart-lungfonden.se

 • Sommarpod med Jenny Hägglund
  Sommarpod med Jenny Hägglund
  Duración: 28min | 19/06/2014

  Boktips om bland annat framtidens ledarskap, kreativt tänkande och framgångsrika affärer. Koppla av, reflektera och låt dig inspireras! Läs mer på www.ifl.se/sommar/

 • Sommarpod med Tobias Nielsén
  Sommarpod med Tobias Nielsén
  Duración: 31min | 19/06/2014

  Boktips om bland annat framtidens ledarskap, kreativt tänkande och framgångsrika affärer. Koppla av, reflektera och låt dig inspireras! Läs mer på www.ifl.se/sommar/

 • Sommarpod med Ingrid Engström
  Sommarpod med Ingrid Engström
  Duración: 25min | 19/06/2014

  Boktips om bland annat framtidens ledarskap, kreativt tänkande och framgångsrika affärer. Koppla av, reflektera och låt dig inspireras! Läs mer på http://www.ifl.se/sommar/

 • Core Quadrant and personal development - Daniel Ofman
  Core Quadrant and personal development - Daniel Ofman
  Duración: 40min | 23/05/2014

  Daniel Ofman, inventor of the Core Quadrant used in SSE IFL programs such as EDGE, talks about his definition of core qualities, personal development and change in teams and organizations. More on EDGE: http://www.ifl.se/en/education/edge-mastering-change-and-complexity/

 • Makten, pengarna och politiken i Kina - Ola Wong
  Makten, pengarna och politiken i Kina - Ola Wong
  Duración: 32min | 19/05/2014

  Ola Wong, Kina-kännare och SSE IFL fakultet för SSE Executive MBA, blev Årets miljöjournalist 2004 och fick Guldspaden 2011 för sin grävande journalistik. Ola har bott i Shanghai och Peking i många år och rapporterar för Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. I denna podcast talar han om sin senaste bok: “Pekingsyndromet - Kina, makten, pengarna”. Läs mer: Ola Wong – Pekingsyndromet: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5848180 SSE Executive MBA: http://www.ifl.se/program/sse-mba-executive-format/

 • Internationella fientliga bud på Stockholmsbörsen - Sophie Nachemson-Ekwall
  Internationella fientliga bud på Stockholmsbörsen - Sophie Nachemson-Ekwall
  Duración: 23min | 28/04/2014

  Sophie Nachemson-Ekwall, SSE IFL fakultet, forskare på Handelshögskolan och prisbelönt ekonomijournalist, pratar om fientliga bud där köparen förvärvar ett bolag i strid mot företagsledningens vilja. Intervjun gjordes i samband med ett seminarium på temat “Överlever Stockholmsbören?” Läs mer: 
SSE Insights “Överlever Stockholmsbörsen?”
 - http://www.eventbrite.com/e/overlever-stockholmsborsen-registrering-10851594411?aff=ifl
 Boken “Fientliga bud - teorierna, maktspelet, kortsiktigheten”
 - http://www.sns.se/forlag/fientliga-bud-%E2%80%93-teorierna-maktspelet-kortsiktigheten 
 Sophie Nachemson-Ekwall - http://www.hhs.se/CMO/People/Pages/SophieNachemson-Ekwall.aspx

 • Den engagerande organisationen - Carl Lindeborg
  Den engagerande organisationen - Carl Lindeborg
  Duración: 29min | 16/04/2014

  Carl Lindeborg, SSE IFL Programledare för MAPS och IMP, pratar om den engagerande organisationen och vikten av att prata om mening för att nå extraordinära resultat. Hur gör man det? Läs mer: 
 Managing Professional Services (MAPS): - www.ifl.se/program/managing-professional-services/ 
International Management Program (IMP): 
- www.ifl.se/en/education/imp-in…nagement-program-2/ 
 Carl Lindeborg: www.ifl.se/personer/carl-lindeborg/

 • Friskis Svettis förändringsresa från 200 000 till över 500 000 medlemmar - Anna Iwarsson
  Friskis & Svettis förändringsresa från 200 000 till över 500 000 medlemmar - Anna Iwarsson
  Duración: 29min | 27/03/2014

  Anna Iwarsson, tidigare generalsekreterare för Friskis & Svettis (2000-2012), berättar om hur de fick med sig hela organisationen på en förändringsresa som få folkrörelser klarat av under 2000-talet. Att locka fler medlemmar. Anna pratar om vikten av att bygga relationer, se medarbetarna och låta dem ställas inför valet att engagera sig eller inte. Anna Iwarsson gick SSE IFL program Ledarskap genom personlig utveckling år 2009/10. Mer om Anna: http://annaiwarsson.com Mer om LPU: http://www.ifl.se/program/ledarskap-genom-personlig-utveckling/

 • Hur vi blir klokare genom reflektion? - Stefan Axelsson Pernilla Petrelius Karlberg
  Hur vi blir klokare genom reflektion? - Stefan Axelsson & Pernilla Petrelius Karlberg
  Duración: 30min | 14/03/2014

  Stefan Axelsson och Pernilla Petrelius Karlberg, programledare för SSE IFL, talar om hur vi blir klokare genom reflektion. På egen hand och i grupp. De ger konkreta tips på hur leda ett reflektionspass och undvika vanliga fallgropar.

 • Mattias Axelson - Växla upp innovationskraften!
  Mattias Axelson - Växla upp innovationskraften!
  Duración: 20min | 06/03/2014

  Mattias Axelson, SSE IFL fakultet och doktor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm delar sin tid mellan praktisk tillämpning och forskning om innovationsstrategier. Mattias pratar om sin nya bok "Växla upp innovationskraften" och hur skapa värden genom partnerskap med exempel från Spotify, SAAB Group och BillerudKorsnäs. Mer om boken: http://www.ekerlids.com/epages/EkerlidsDB.sf/sv_SE/?ObjectPath=/Shops/Ekerlids/Products/1690

 • Årets Nova (Årets student) - Anna Björnberg
  Årets Nova (Årets student) - Anna Björnberg
  Duración: 14min | 20/02/2014

  Anna Björnberg, programkoordinator på SSE IFL, utvald till Årets Nova (Årets student) pratar om vägvinnande studieteknik, stora mål och viljan att ge till andra. Pressmeddelande: http://novasverige.se/pressmeddelande-hon-ar-sveriges-framsta-student-2014-anna-bjornberg/ Artikel i SvD: http://www.svd.se/naringsliv/karriar/Portratt/arets-framsta-student-anna-bjornberg-tog-total-kontroll-over-sin-tid_8955936.svd

 • Företagsmoral på export: en lönsam affär? - Marie Ehrling, Emma Ihre Viveka Risberg
  Företagsmoral på export: en lönsam affär? - Marie Ehrling, Emma Ihre & Viveka Risberg
  Duración: 21min | 14/02/2014

  I ett SSE Insights seminarium talar Marie Ehrling, styrelseordförande i Telia Sonera, Emma Ihre, ansvarig för hållbart företagande, Finansdepartementet, och Viveka Risberg, kanslichef på Swedwatch, om företagsmoral och globala affärer. Hur kan man kontrollera vad produkterna slutligen används till? Ska man göra affärer i länder som inte är demokratier? Vilken roll ska den svenska och norska regeringen ha? Video från eventet: https://dreambroker.com/channel/w1fi6lun/jmzes1up? Mer om eventet: http://www.eventbrite.com/e/foretagsmoral-pa-export-en-lonsam-affar-registrering-8068010637?aff=sseweb autoplay=true

 • Hur får vi en bättre sjukvård? - Hans Winberg, Astrid Seeberger Stig Nyman
  Hur får vi en bättre sjukvård? - Hans Winberg, Astrid Seeberger & Stig Nyman
  Duración: 17min | 06/02/2014

  Hans Winberg (generalsekreterare Leading Health Care) Astrid Seeberger (docent, överläkare, författare vid Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge) och Stig Nyman (landstingsråd, Stockholm läns landsting) summerar symposiet "Hur får vi en bättre sjukvård?" den 1 februari på Handelshögskolan i Stockholm. Läs mer: http://www.ifl.se/ledande-fragor/

 • Myndigheter polerar fasaden - Magnus Fredriksson
  Myndigheter polerar fasaden - Magnus Fredriksson
  Duración: 11min | 30/01/2014

  Magnus Fredriksson, docent och forskare inom pr/strategisk kommunikation vid JMG, Göteborgs universitet, tillika SSE IFL fakultet vid programmet för offentliga ledare, OSMP, talar om myndigheternas förskjutning från uppdragslogik till medialogik. Det får en rad konsekvenser för hur medarbetare och myndigheter väljer att lösa sin uppgift. Mer om Magnus Fredriksson: http://www.jmg.gu.se/kontakt/medarbetare/fredriksson_magnus/ Mer om "Offentliga Sektorns Management Program" (OSMP): http://www.ifl.se/program/offentliga-sektorns-managementprogram/

 • Organisera marknader - Susanna Alexius
  Organisera marknader - Susanna Alexius
  Duración: 22min | 23/01/2014

  Susanna Alexius, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och SCORE och progamledare för SSE IFL programmet Offentliga Sektorns Managementprogram – OSMP, talar om ett större forskningsprogram finansierat av Riksbankens Jubileumsfond: "Organizing markets". Hon konstaterar att den fria marknaden paradoxalt nog kräver en hög grad av organisering för att fungera. Vidare är det mer rättvisande att tala om marknader i plural än marknaden i singular. Mer om OSMP: http://www.ifl.se/program/offentliga-sektorns-managementprogram/ Mer om SCORE: http://www.score.su.se Mer om Susanna Alexius vid HHS: http://www.hhs.se/Search/Person/Pages/Person.aspx?PersonID=565

 • Gränsöverskridande organisering inom hälso- sjukvårdssektorn - Hans Winberg
  Gränsöverskridande organisering inom hälso- & sjukvårdssektorn - Hans Winberg
  Duración: 18min | 08/01/2014

  Hans Winberg driver den akademiska tankesmedjan Leading Health Care, grundad av SSE IFL, och brinner för värdeskapande i hälso- och sjukvård. Hans talar om hur överkomma stuprören i hur sjukvården organiseras genom ökad systemförståelse, öppenhet och dialog. Följ Hans: https://twitter.com/HansWinberg Läs mer: www.leadinghealthcare.se En podcast gjord av Carl Eneroth, Online Program Director, SSE IFL

 • 2013 Nobel Prize laureates in Economy - Per Strömberg
  2013 Nobel Prize laureates in Economy - Per Strömberg
  Duración: 26min | 06/12/2013

  Per Strömberg is SSE Centennial Professor of Finance and Private Equity at the Stockholm School of Economics and director of Swedish House of Finance (SHOF). Per forms part of a 10-person strong committee that proposed Eugene F. Fama (University of Chicago), Lars Peter Hansen (University of Chicago) and Robert J. Shiller (Yale University) for the 2013 Prize in Economic Sciences awarded by the Royal Swedish Academy of Sciences. In this interview, Per explains the principal ideas of these laureates centered around the notion of predictability in financial markets. Pressrelease - http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2013/press.html Swedish House of Finance - http://www.houseoffinance.se

 • Extremt Ledarskap i virtuella spelvärldar - Johan Berglund
  Extremt Ledarskap i virtuella spelvärldar - Johan Berglund
  Duración: 17min | 03/12/2013

  Johan Berglund, SSE IFL Programledare och fakultet, forskare på Handelshögskolan i Stockholm, synar virtuella spelvärldar som World of Warcraft och Gladiator utifrån ett organisationsperspektiv. - Läs boken "Extremt ledarskap": https://www.studentlitteratur.se/#produkt/224/45266 - Mer om Johan Berglund vid Handelshögskolan i Stockholm: http://www.hhs.se/Education/MBA/SSEMBA/Faculty/Pages/JohanBerglund-ProgramDirector.aspx

 • Branding beyond Communication - Mats Georgson
  Branding beyond Communication - Mats Georgson
  Duración: 16min | 22/11/2013

  Mats Georgson, SSE IFL Faculty, PhD and consultant with extensive branding strategy experience, talks about Branding beyond Communication. In short it is about seeing your company from the outside, challenge old truths and prioritize your efforts. http://georgson.org/en/

 • Kreativt Kapital - Lars Strannegård Emma Stenström
  Kreativt Kapital - Lars Strannegård & Emma Stenström
  Duración: 29min | 14/11/2013

  Lars Strannegård och Emma Stenström från Handelshögskolan i Stockholm pratar om organisation och ledarskap i kulturella och kreativa näringar. FÖRMÅGAN ATT TÄNKA NYTT har blivit allt viktigare. Kreativitet är en ekonomisk grundbult och en av tillväxtens viktigaste mekanismer. Dessutom står vi inför samhällsutmaningar som också kräver kreativa lösningar. Kan man bli kreativ på beställning? Kan kreativitet effektiviseras så att det skapas fler nya idéer, produkter och tjänster på mindre tid och med mindre resurser? Går det över huvud taget att förena effektivitet och organisation med kreativitet? Läs mer: http://www.adlibris.com/se/bok/kreativt-kapital-om-ledning-och-organisation-i-kulturella-och-kreativa-naringar-9789187419065

 • Globala trendmaskineriet: samverkan mellan kultur och ekonomi - Jenny Lantz
  Globala trendmaskineriet: samverkan mellan kultur och ekonomi - Jenny Lantz
  Duración: 34min | 06/11/2013

  Jenny Lantz, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, programledare för MBA Executive Format, talar om sin senaste bok "Trendmakarna - Bakom kulisserna på den globala modeindustrin". Jenny undersöker betydelsen av trender i den globala modeindustrin och har träffat trendanalytiker, designer, journalister, stylister och inköpare, besökt London, New York, Hongkong och BRIC-länderna. Trendmakarna visar hur mode och kapitalism, kultur och ekonomi, samverkar. Läs mer om Jenny, boken och bloggen: www.hhs.se/se/Search/Person/Pa…n.aspx?PersonID=561 Se även: http://www.ifl.se/jenny-lantz-om-det-globala-trendmaskineriet-och-hur-kultur-och-ekonomi-samverkar/

 • Leadership at all levels - Roddy Millar
  Leadership at all levels - Roddy Millar
  Duración: 09min | 22/10/2013

  Roddy Millar, head of iedp, talks about the birth of leadership at all levels. Directly from the EFMD Executive Development Conference hosted by SSE IFL in Stockholm. iedp - Executive Education in Practice: www.iedp.com EFMD Conference: www.efmd.org/index.php/events/p…lopment-conference See also: http://www.ifl.se/roddy-millar-talks-about-leadership-at-all-levels/

 • Green Tech - Michael Lenox
  Green Tech - Michael Lenox
  Duración: 19min | 16/10/2013

  Michael Lenox, Professor of Business Administration at Darden and Executive Director at Batten Institute for Innovation and Entrepreneurship, talks about investments in green technology. Michael also runs a MOOC (Massive Online Open Courses)at Darden - Foundations of Business Strategy - that has attracted more than 150 000 participants over the past 4 years: https://news.virginia.edu/content/darden-strategy-mooc-offers-support-profit-and-nonprofit-organizations See also: http://www.ifl.se/michael-lenox-professor-at-darden-talks-about-investments-in-green-tech/

 • Leda i komplexitet på distans - Åsa Lundquist Coey
  Leda i komplexitet på distans - Åsa Lundquist Coey
  Duración: 17min | 04/10/2013

  Åsa Lundquist Coey, SSE IFL fakultet, pratar om att leda en virtuell organisation med den komplexitet som uppstår. Se även: http://www.ifl.se/att-leda-en-virtuell-organisation-med-den-komplexitet-som-uppstar/

 • Medier som moralisk domstol - Pernilla Petrelius Karlberg
  Medier som moralisk domstol - Pernilla Petrelius Karlberg
  Duración: 13min | 03/10/2013

  Pernilla Petrelius Karlberg, SSE IFL Programledare och Organisationsforskare på SSE pratar om sin senaste bok "Föredöme eller fördömd? Medierna som moralisk domstol", SNS Förlag: http://www.sns.se/forlag/foredome-eller-fordomd-medierna-som-moralisk-domstol Se även: http://www.ifl.se/foredome-eller-fordomd-medierna-som-moralisk-domstol/

 • Kreativa färdigheter vid förändringsledning - Fredrik Lidman
  Kreativa färdigheter vid förändringsledning - Fredrik Lidman
  Duración: 09min | 02/10/2013

  Kreativa färdigheter vid förändringsledning - Fredrik Lidman by STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS EXECUTIVE EDUCATION

Informações: