Shirin Hantsi 0700 Utc - Voice Of America

Shirin Hantsi 0700 Utc - Voice Of America

Sinopsis

Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

Quién oyó esto, también escuchó:


Episodios

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Fabrairu 09, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Fabrairu 09, 2020
  Duración: 30min | 09/02/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Fabrairu 08, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Fabrairu 08, 2020
  Duración: 30min | 08/02/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Fabrairu 07, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Fabrairu 07, 2020
  Duración: 30min | 07/02/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Fabrairu 06, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Fabrairu 06, 2020
  Duración: 30min | 06/02/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Fabrairu 05, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Fabrairu 05, 2020
  Duración: 30min | 05/02/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Fabrairu 04, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Fabrairu 04, 2020
  Duración: 30min | 04/02/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Fabrairu 03, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Fabrairu 03, 2020
  Duración: 30min | 03/02/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Fabrairu 02, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Fabrairu 02, 2020
  Duración: 30min | 02/02/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Fabrairu 01, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Fabrairu 01, 2020
  Duración: 30min | 01/02/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 31, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 31, 2020
  Duración: 30min | 31/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 30, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 30, 2020
  Duración: 30min | 30/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 29, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 29, 2020
  Duración: 30min | 29/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 28, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 28, 2020
  Duración: 30min | 28/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 27, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 27, 2020
  Duración: 30min | 27/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 26, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 26, 2020
  Duración: 30min | 26/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 25, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 25, 2020
  Duración: 30min | 25/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 24, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 24, 2020
  Duración: 30min | 24/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 23, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 23, 2020
  Duración: 30min | 23/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 22, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 22, 2020
  Duración: 30min | 22/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 21, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 21, 2020
  Duración: 30min | 21/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 20, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 20, 2020
  Duración: 30min | 20/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 19, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 19, 2020
  Duración: 30min | 19/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 18, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 18, 2020
  Duración: 30min | 18/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 17, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 17, 2020
  Duración: 30min | 17/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 16, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 16, 2020
  Duración: 30min | 16/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 15, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 15, 2020
  Duración: 30min | 15/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 14, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 14, 2020
  Duración: 30min | 14/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 13, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 13, 2020
  Duración: 30min | 13/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 12, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 12, 2020
  Duración: 30min | 12/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 11, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 11, 2020
  Duración: 30min | 11/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 10, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 10, 2020
  Duración: 30min | 10/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 09, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 09, 2020
  Duración: 30min | 09/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 08, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 08, 2020
  Duración: 30min | 08/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 07, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 07, 2020
  Duración: 30min | 07/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 06, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 06, 2020
  Duración: 30min | 06/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 05, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 05, 2020
  Duración: 30min | 05/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 04, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 04, 2020
  Duración: 30min | 04/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 03, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 03, 2020
  Duración: 30min | 03/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 02, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 02, 2020
  Duración: 30min | 02/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 01, 2020
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Janairu 01, 2020
  Duración: 30min | 01/01/2020

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Disamba 31, 2019
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Disamba 31, 2019
  Duración: 30min | 31/12/2019

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Disamba 30, 2019
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Disamba 30, 2019
  Duración: 30min | 30/12/2019

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Disamba 29, 2019
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Disamba 29, 2019
  Duración: 30min | 29/12/2019

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Disamba 28, 2019
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Disamba 28, 2019
  Duración: 30min | 28/12/2019

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Disamba 27, 2019
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Disamba 27, 2019
  Duración: 30min | 27/12/2019

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Disamba 26, 2019
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Disamba 26, 2019
  Duración: 30min | 26/12/2019

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Disamba 25, 2019
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Disamba 25, 2019
  Duración: 30min | 25/12/2019

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Disamba 24, 2019
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Disamba 24, 2019
  Duración: 30min | 24/12/2019

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Disamba 23, 2019
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Disamba 23, 2019
  Duración: 30min | 23/12/2019

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

 • Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Disamba 22, 2019
  Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Disamba 22, 2019
  Duración: 29min | 22/12/2019

  Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da hirarraki, da sharhin jaridu kama daga Najeriya zuwa Nijar har Ghana, da kuma ra’ayoyinku.

Informações: