Sbs Estonian - Sbsi Eestikeelne Raadiosaade

Sinopsis

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Estonian program, including news from Australia and around the world. - Kuula SBSi eestikeelsest saatest pärit intervjuusid, uudislugusid ja kogukonna lugusid ning Austraalia ja kogu maailma uudiseid.

Episodios

 • Dutton defends increased immigration power amid Trump-like comparison - Immigratsiooniminister kaitseb oma seadusmuudatusettepanekuid

  Dutton defends increased immigration power amid 'Trump-like' comparison - Immigratsiooniminister kaitseb oma seadusmuudatusettepanekuid

  27/08/2020 Duración: 04min

  There are fears proposed amendments to the Migration Act could exclude entire groups of people from living in or travelling to Australia based on their religion or nationality. Immigration Minister Peter Dutton says they're designed to protect Australia's national interest. But Labor has likened the proposed changes to US President Donald Trump's temporary immigration ban.  - Austraalia migratsiooniseaduse muutmiseks välja käidud ettepanekud on tekitanud hirmu, et tervet rida inimesi, kes elavad või soovivad Asutraaliasse reisida, võidakse usulistel või rahvuslikel põhjustel takistama hakata. Immigratsiooniminister Peter Dutton ütleb, et nende muudatuste eesmärk on Austraalia riiklike huvisid kaitsta.   

 • New consul and consular affairs in Australia - Uus konsul ning konsulaartoimingud Austraalias

  New consul and consular affairs in Australia - Uus konsul ning konsulaartoimingud Austraalias

  27/08/2020 Duración: 03min

  The new consul Aivar Tsarski works at the Estonian Embassy in Canberra since August. What does his work involve and which kind of help do Australian Estonians need? - Augustikuust peale on Canberras EV Suursaatkonnas tööl uus konsul Aivar Tsarski. Mis tema konsulaartöö valdkonda kuulub ning milliste küsimustega eestlased saatkonna poole pöörduvad?

 • Fewer students take language exams for HSC - Aina vähem õpilasi sooritab HSC keeleeksameid

  Fewer students take language exams for HSC - Aina vähem õpilasi sooritab HSC keeleeksameid

  27/08/2020 Duración: 03min

  As Year 12 students sit their final exams around the country, only a small, shrinking proportion of them are doing so in another language.  Teachers say more needs to be done to encourage students to study a second language from a young age.  - Ajal , mil 12. klassi õpilased sooritavad oma keskkoolilõpueksameid üle kogu riigi, teeb ainult väike ning aina kahanev arv neist seda mõnes teises keeles.  Õpetajate sõnul on rohkemat vaja ära teha, et innustada õpilasi noorest east peale võõrkeelt õppima.  

 • Indigenous Conversations: The many worlds of Indigenous childrens literature - Austraalia põlisrahvaste lastekirjandusest

  Indigenous Conversations: The many worlds of Indigenous children's literature - Austraalia põlisrahvaste lastekirjandusest

  27/08/2020 Duración: 07min

  Children's stories by Aboriginal and Torres Strait Islander writers and illustrators are funny, sad, thoughtful, silly, profound, and joyous.  Enter into the many worlds of Indigenous children's literature on the terms of the First Peoples.  Listen to their voices speaking of their own realities.  - Aborigeeni ja Torrese Väina saarte autorite poolt kirjutatud ja illustreeritud lood on naljakad, kurvad, mõtlikud, rumalad , rõõmsad ning sügavad.  Siin on väike ülevaade Austraalia esimeste rahvaste lastekirjanduse mitmekülgsest maailmast.  Kuulake autoreid endid , kes räägivad oma reaalsustest lähemalt.   

 • The cultural diversity of Australias Anzacs - Austraalia Anzacite kultuuriline mitmekesisus

  The cultural diversity of Australia's Anzacs - Austraalia Anzacite kultuuriline mitmekesisus

  27/08/2020 Duración: 09min

  Each year on the 25th of April we mark Anzac Day when we remember those who served and died in armed conflict. Anzac Day has become a symbol of Australia's national identity. Anzacs means the soldiers of the Australian and New Zealand Army Corps and included many Indigenous and multicultural servicemen and women.  Also tens of soldiers born in Estonia were Anzacs. - Iga aasta 25. aprillil tähistatakse Anzaci päeva, et meenutada neid, kes on meie eest sõjaväes teenisid ning relvastatud konfliktis surid.  Anzaci päevast on saanud Austraalia rahvuslik identiteet. Akronüüm ANZAC tähendab inglise keeles Australian and New Zealand Army Corps ehk Austraalia ja Uus-Meremaa Sõjaväe Üksust, kelle hulka kuulusid paljud nii põlisrahvastest, teistest rahvustest kui ka naissõdurid.  Anzacite hulgas oli ka kümneid Eestis sündinud mehi.   

 • What is food sociology and how do different nations feel about food? - Mis on toidusotsioloogia ja kuidas erinevad rahvad toitu suhtuvad?

  What is food sociology and how do different nations feel about food? - Mis on toidusotsioloogia ja kuidas erinevad rahvad toitu suhtuvad?

  27/08/2020 Duración: 10min

  Pille Petersoo started a famous nami-nami.ee food website almost 20 years ago. What does she think of food as a part of national identity and how did her journey in the culinary world start? - Pille Petersoo on kuulsat nami-nami.ee retseptide kodulehekülge pea 20 aastat vedanud. Kuidas kõik alguse sai ning mida arvab ta toidust kui rahvusidentiteedi osast?

 • Estonian Jiu-Jitsu sportsman won gold medals - Eestlasest Jiu-Jitsu sportlane võitis kuldmedaleid

  Estonian Jiu-Jitsu sportsman won gold medals - Eestlasest Jiu-Jitsu sportlane võitis kuldmedaleid

  27/08/2020 Duración: 08min

  Richard Lättemägi won two gold medals in Jiu-Jitsu championships recently. How is Jiu-Jitsu different from other martial arts and when will it become an Olympic sport? - Richard Lättemägi võitis hiljuti Melbourneis toimunud meistrivõistlustel kaks kuldmedalit. Millise võitlusspordiga on täpselt tegu ja kuna saab sellest Olümpiamängude ala?

 • What did children think of this years Sõrve camp? - Mida arvasid lapsed selleaastasest Sõrve lastelaagrist?

  What did children think of this year's Sõrve camp? - Mida arvasid lapsed selleaastasest Sõrve lastelaagrist?

  27/08/2020 Duración: 13min

  Sõrve children's camp takes place every year in January at Lake Macquarie in New South Wales. Children of Estonians have gone to the camp for more than 60 years. What do the youngest participants think of this years camp? - Sõrve lastelaager toimub iga aasta jaanuarikuus Macquarie järve ääres New South Walesi osariigis. Sellesse laagrisse on eestlased oma lapsi juba üle 60-ne aasta saatnud. Mida arvavad äsja lõppenud laagrist noorimad osalejad?

 • Settlement Guide: Aged care choices in Australia explained - Austraalia eakatele suunatud teenustest

  Settlement Guide: Aged care choices in Australia explained - Austraalia eakatele suunatud teenustest

  27/08/2020 Duración: 08min

  Australians are getting older and the need for good quality aged care is a growing concern. Many don't know about the services and how they can access them.  - Austraallased vananevad ning kasvav vajadus hea kvaliteediga eakatehooldusteenuste järgi on aina suuremaks mureks.  Paljud inimesed ei tunne saadaval olevaid teenuseid ning seda, kuidas neid teenuseid kätte saada.  

 • Backpackers changing a city - Seljakotirändurid muudavad Austraalia linna

  Backpackers changing a city - Seljakotirändurid muudavad Austraalia linna

  27/08/2020 Duración: 09min

  Working holiday makers from Korea and Taiwan are increasingly choosing regional Victoria as their home, prompting locals to reach out to their new neighbours. Warrnambool is a regional city located some three hours from Melbourne in Victorias south-west. Sitting at the western end of the Great Ocean Road, its known for beautiful coastlines, whale watching and green rural landscapes.  - Töö- ja puhkeviisaga Koreast ja Taiwanist pärit inimesed valivad aina enam Viktooria oma koduosariigiks ning selle tulemusena õpivad kohalikud elanikud oma uusi naabreid tundma .   Warrnambool on maarajooni linn, mis asub Melbourneist kolme tunni kaugusel. Asudes Suure Ookeanitee lääneosa lõpus, tuntakse seda kanti ilusa rannajoone ja roheliste maastikute järgi ning vaalade vaatluskohana .  

 • SA looks to economic benefits of medicinal cannabis production - Lõuna-Austraalia kaalub meditsiinilise kanepi tootmist

  SA looks to economic benefits of medicinal cannabis production - Lõuna-Austraalia kaalub meditsiinilise kanepi tootmist

  27/08/2020 Duración: 03min

  The South Australian government is supporting the start of a medicinal cannabis industry in the state in the hope of boosting the state's economy. Changes to federal laws in November mean cannabis no longer falls into the most dangerous drugs category, paving the way for a potentially lucrative industry.  - Lõuna-Austraalia valitsus toetab oma osariigis meditsiinilise kanepitööstuse algatamist, lootes nii osariigi majandust elavdada.  Novembris föderaalsetesse seadustesse tehtud muudatused tähendavad, et kanep ei lange enam kõige ohtlikumate narkootikumide kategooriasse, avades nii tee potentsiaalselt tulusale tööharule.   

 • NSW leads legislative push to preserve Indigenous languages - New South Wales toetab põlisrahvaste keeli

  NSW leads legislative push to preserve Indigenous languages - New South Wales toetab põlisrahvaste keeli

  27/08/2020 Duración: 05min

  New South Wales is to become the first Australian state to introduce legislation to protect Aboriginal languages.  The landmark bill will recognise Aboriginal people as the owners of their traditional tongues and give higher priority to government supporting efforts to save languages.   - New South Walesi osariigist saab esimene Austraalia osariik, kes viib sisse seadused, et kaitsta Aborigeeni keeli.  See maamärgiline seadus tunnustab aborigeene , kui oma traditsiooniliste keelte kandjaid ning annab valitsusele suurema võimaluse toetada nende keelte päästmist.  

 • First Contact Preview - Saate First Contact tutvustus

  First Contact Preview - Saate 'First Contact' tutvustus

  27/08/2020 Duración: 07min

  The first season of First Contact sparked debate across the country when six Australians ventured into Aboriginal Australia for the first time. The Logie-award winning series is coming back for a second season, but this time, journalist Ray Martin will take on the journey six Australian celebrities with very conflicting opinions about our nation's Indigenous peoples.    - Aborigeeni ja Torrese Väina saarte kuulajatele olgu hoiatuseks öeldud, et järgnev lugu võib sisaldada meie seast lahkunud inimeste hääli või nimesid.  Esimene SBSi telekanalil eetrisse läinud 'First Contact' saate hooaeg algatas üle kogu Austraalia dialoogi kui kuus austraallast esimest korda aborigeenide Austraaliasse läksid.  See Logie auhinnaga pärjatud seeria naaseb nüüd teise hooajaga teleekraanidele, kuid sel korral viib ajakirjanik Ray Martin sellele rännakule kuus riigi põliselanike kohta väga vastakatel arvamustel olevat Austraalia kuulsust .   

 • Settlement Guide: the basics of banking - Panganduse põhitõed

  Settlement Guide: the basics of banking - Panganduse põhitõed

  27/08/2020 Duración: 06min

  All workers in Australia need a bank account.But the different types on offer can be confusing for new migrants. So, what are the important things to consider before choosing a banking account?  - Kõigil Austraalias töötavatel inimestel on vaja pangakontot.  Kuid riiki vastsaabunud immigrantide jaoks võivad erinevad pangakontode tüübid segadust tekitada.  Millistele asjadele peaks siis enne pangakonto avamist üldse mõtlema?  

 • The Art Bus and the refugee artists - Kunst tuleb pagulaste juurde bussiga

  The Art Bus and the refugee artists - Kunst tuleb pagulaste juurde bussiga

  27/08/2020 Duración: 07min

  A new exhibition has opened at a major South Australian art gallery this week -- with a twist.  None of the artists are professional, and, for some, the first piece they have ever created is going on display.  It is the culmination of a special project put together by a pair of sisters who travel the state in a converted vehicle they call the Art Bus.  - Ühes Lõuna-Austraalia kunstigaleriis avati sel nädalal uus näitus, kuid tegemist pole tavalise kunstinäitusega.  Ükski näitusel esindatud kunstnikest pole professionaal ning mõnede jaoks on see esimene kunstitöö, mis vaatamiseks välja pandud. Tegemist on ühe erilise projekti viimase vaatusega, kus kaks õde , kes spetsiaalses ümbermuudetud sõidukis , mille nad kunstibussiks ristisid Lõuna-Austraalia osariigis ringi sõitsid.   

 • Is Kyiv ready for the Eurovision finals? - Kas Kyiv on Eurovisiooni finaalvõistluseks valmis?

  Is Kyiv ready for the Eurovision finals? - Kas Kyiv on Eurovisiooni finaalvõistluseks valmis?

  27/08/2020 Duración: 08min

  SBS Estonian producer Tanel Jan Palgi is in Kyiv attending Eurovision. How has Ukraine welcomed all the extra tourists and what is the vibe there? Who will win this years Eurovision? - SBSi eestikeelse saate produtsent Tanel Jan Palgi on Kiievis Eurovisioonil. Kuidas on Ukraina kõik oma turistid vastu võtnud ning milline meeleolu seal valitseb? Kes selleaastase Eurovisiooni võidab?

 • Indigenous Conversations: How to make a healing garden? - Kuidas luua põliste taimedega ravivat aeda?

  Indigenous Conversations: How to make a healing garden? - Kuidas luua põliste taimedega ravivat aeda?

  27/08/2020 Duración: 06min

  Your garden can deliver a lot more than just outdoor decoration.  Charles Solomon is an Indigenous plant consultant and founder of Garawana Creative.  He shares tips on how we can incorporate Aboriginal knowledge into our garden to enhance our holistic wellbeing.  - Sinu aed võib pakkuda palju rohkemat kui lihtsalt õues asuvat dekoratsiooni.  Charles Solomon on pärismaalasest taimekonsultant ning firma Garawana Creative looja.  Ta jagab näpunäiteid selle kohta, kuidas kaasata iidseid Aborigeenide teadmisi oma aia loomisesse ning nõnda oma enda terviklikku heaolu suurendada.    

 • Baltic nations gathered in Melbourne for a festival, part 1 - Melbourneis tähistati Balti rahvaste festivali 1.osa

  Baltic nations gathered in Melbourne for a festival, part 1 - Melbourneis tähistati Balti rahvaste festivali 1.osa

  27/08/2020 Duración: 10min

  The Baltic nations gathered at Melbourne Estonian House over the weekend to celebrate the culture, music and dance of Estonia, Latvia and Lithuania. Who went there and what did they think of the celebrations?  Part 1 - Balti rahvad kogunesid Melbournei Eesti majja, et Eesti, Läti ja Leedu muusikat ja tantsu viljeleda ning kultuurist osa saada. Kes kohal oli ja mida nad pidustustest arvasid?  Osa 1

 • SBS Radio opens public consultations for review - SBSi raadiokava läbivaatamiseks on avalik arutelu avatud

  SBS Radio opens public consultations for review - SBSi raadiokava läbivaatamiseks on avalik arutelu avatud

  27/08/2020 Duración: 07min

  SBS is set to conduct public consultation on the criteria proposed for its Radio Services Review. Starting on 14. November and running through December the 11th, audiences, communities and stakeholders will have the chance to offer input on the audio and language content. To have your say, visit http://www.sbs.com.au/radio/consultation - 14. novembril algas avalik arutelu SBSi Raadioteenuste ülevaatamise asjus, mis kestab kuni 11. detsembrini. Ülevaatamise käigus oodatakse raadiokuulajate, kogukondade ja huvigruppide arvamusi audio ja erikeelse infosisu teemal.  SBS on pühendunud iga viie aasta tagant oma raadiokava läbivaatamisele.   Oma sõna kaasa ütlemiseks külastage: http://www.sbs.com.au/radio/consultation

 • Indigenous Conversations: Meet two of Australias most prominent Indigenous doctors - Saage tuttavaks kahe kõige kuulsama pärismaalasest arstiga

  Indigenous Conversations: Meet two of Australia's most prominent Indigenous doctors - Saage tuttavaks kahe kõige kuulsama pärismaalasest arstiga

  27/08/2020 Duración: 07min

  Dr Kelvin Kong and Dr Mark Wenitong are two prominent leaders in Indigenous health, but they say they faced several obstacles throughout their journey of studying western medicine while keeping true to their culture.   - Doktor Kelvin Kong ja Doktor Mark Wenitong on põlisrahvaste tervishoiu sektori kaks tuntud juhti, kes ütlevad, et nad olis lääne-meditsiini õppides silmitsi mitmete takistustega samal ajal kui nad üritasid oma kultuurile truuks jääda.   

página 2 de 6

Informações: