Sbs Estonian - Sbsi Eestikeelne Raadiosaade

Sinopsis

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Estonian program, including news from Australia and around the world. - Kuula SBSi eestikeelsest saatest pärit intervjuusid, uudislugusid ja kogukonna lugusid ning Austraalia ja kogu maailma uudiseid.

Episodios

 • How to get a contents insurance - Kuidas oma kodu ja selle vara kindlustada

  How to get a contents insurance - Kuidas oma kodu ja selle vara kindlustada

  26/05/2017 Duración: 06min

  Fire, floods or burglary at your home could see you lose everything. This is why home and contents insurance exists. So, how do you find the best policy for your needs?  - Tulekahju, üleujutused või vargus võivad teie kodus tähendada seda, et kaotate kogu oma vara.  Just sellepärast ongi olemas kodu ja seal oleva vara kindlustus.  Kuidas leida siis oma vajadustele vastav parim kodukindlustuspoliis? 

 • Growing anxiety about housing affordability - Elukoha taskukohasusega seotud ärevus kasvab

  Growing anxiety about housing affordability - Elukoha taskukohasusega seotud ärevus kasvab

  26/05/2017 Duración: 07min

  Public anxiety about housing affordability is at an all-time high. Can the federal budget help those on low incomes, refugees and recent arrivals who are on public housing waiting lists?   - Eluaseme taskukohasusega seotud avalikkuse mure on Austraalias kõigi aegade kõige kõrgemale tasemele tõusnud.  Kas riigi föderaalne eelarve saab madala sissetulekuga , vastriiki saabunuid ning selliseid pagulasi siin aidata, kes kõik on sotsiaaleluasemete ootejärjekordades?

 • Indigenous Conversations: Tribal warriors - Põlisrahvaste teemad: Noorte kuritegevuse ennetusprogramm

  Indigenous Conversations: Tribal warriors - Põlisrahvaste teemad: Noorte kuritegevuse ennetusprogramm

  19/05/2017 Duración: 07min

  A ground-breaking sports program for young Indigenous people is offering a lifeline to a community in need.  Redfern community leader Shane Phillips saw change was desperately needed to reduce crime and help Indigenous Australians regain a sense of pride.  In 2009, an unorthodox partnership proposed by the local police significantly dropped crime rates.  And it all started with a simple boxing program.   - Uuendusmeelne noortele pärismaalastest inimestele mõeldud spordiprogramm heidab abi vajavale kogukonnale päästerõnga.  Redferni kogukonna juht Shane Phillips nägi , et hädasti oli vaja muutusi, mis aitaks vähendada kuritegevuse taset ning aidata pärismaalastest austraallasi, et nad saaksid oma uhkuse tunde tagasi.  2009. aastal pani kohalik politsei välja ennenägematu partnerluse, mis viis kuritegevuse taseme märkimisväärselt alla.  Kõik sai alguse lihtsast poksimise programmist.   

 • Two very different choirs, cultural traditions: one shared love - Austraalia lastekoor on Euroopa tuuril

  Two very different choirs, cultural traditions: one shared love - Austraalia lastekoor on Euroopa tuuril

  19/05/2017 Duración: 04min

  Australia's Gondwana National Children's Choir has been touring Europe and among the highlights were performances with the world famous Vienna Boys Choir - in their home town.    - Austraalia Rahvuslik Gondwana lastekoor on praegu Euroopa ringreisil ning üks nende reisi tipphetkedest oli koos maailma kuulsa Viini Poistekooriga nende kodulinnas koos esinemine.

 • What does Isaiah think about representing Australia at the Eurovision? - Mida arvab Isaiah Austraalia esindamisest Eurovisioonil ?

  What does Isaiah think about representing Australia at the Eurovision? - Mida arvab Isaiah Austraalia esindamisest Eurovisioonil ?

  12/05/2017 Duración: 04min

  Andy Trien of SBS Pop Asia talks to Australian singer Isaiah as he prepares to compete in the Eurovision Song Contest being held later this week in Kyiv, Ukraine. - SBS Pop Asia raadio saatejuht Andy Trien rääkis selleaastase Asutraalia esindajaga Eurovisioonil. Isaiah esindab Austraaliat looga "Don't Come Easy".

página 6 de 6

Informações: