Sinopsis

A wannan shiri, muna karanto littafan Hausa masu maana, musamman na da can, irin wadanda aka dade da wallafa su domin su tuna mana rayuwa, da aladunmu na Hausawa kafin zuwan Turawa da ma bayan zuwansu. A cikin littafan akwai hikimomi, da dabaru, da almara, da kuma abubuwan ban mamaki, da na ban shaawa da birgewa, da jaruman marubutan suka yi.

Episodios

 • SHAFA LABARI SHUNI 22

  SHAFA LABARI SHUNI 22

  11/02/2015 Duración: 07min

  A wannan shiri, muna karanto littafan Hausa masu ma’ana, musamman na da can, irin wadanda aka dade da wallafa su domin su tuna mana rayuwa, da al’adunmu na Hausawa kafin zuwan Turawa da ma bayan zuwansu. A cikin littafan akwai hikimomi, da dabaru, da almara, da kuma abubuwan ban mamaki, da na ban sha’awa da birgewa, da jaruman marubutan suka yi.

 • SHAFA LABARI SHUNI 21

  SHAFA LABARI SHUNI 21

  08/02/2015 Duración: 07min

  A wannan shiri, muna karanto littafan Hausa masu ma’ana, musamman na da can, irin wadanda aka dade da wallafa su domin su tuna mana rayuwa, da al’adunmu na Hausawa kafin zuwan Turawa da ma bayan zuwansu. A cikin littafan akwai hikimomi, da dabaru, da almara, da kuma abubuwan ban mamaki, da na ban sha’awa da birgewa, da jaruman marubutan suka yi.

 • SHAFA LABARI SHUNI 20

  SHAFA LABARI SHUNI 20

  31/01/2015 Duración: 07min

  A wannan shiri, muna karanto littafan Hausa masu ma’ana, musamman na da can, irin wadanda aka dade da wallafa su domin su tuna mana rayuwa, da al’adunmu na Hausawa kafin zuwan Turawa da ma bayan zuwansu. A cikin littafan akwai hikimomi, da dabaru, da almara, da kuma abubuwan ban mamaki, da na ban sha’awa da birgewa, da jaruman marubutan suka yi.

 • SHAFA LABARI SHUNI 19

  SHAFA LABARI SHUNI 19

  20/01/2015 Duración: 07min

  A wannan shiri, muna karanto littafan Hausa masu ma’ana, musamman na da can, irin wadanda aka dade da wallafa su domin su tuna mana rayuwa, da al’adunmu na Hausawa kafin zuwan Turawa da ma bayan zuwansu. A cikin littafan akwai hikimomi, da dabaru, da almara, da kuma abubuwan ban mamaki, da na ban sha’awa da birgewa, da jaruman marubutan suka yi.

 • SHAFA LABARI SHUNI 03

  SHAFA LABARI SHUNI 03

  08/12/2014 Duración: 07min
 • SHAFA LABARI SHUNI 04

  SHAFA LABARI SHUNI 04

  08/12/2014 Duración: 07min
 • SHAFA LABARI SHUNI 05

  SHAFA LABARI SHUNI 05

  08/12/2014 Duración: 07min
 • SHAFA LABARI SHUNI 06

  SHAFA LABARI SHUNI 06

  08/12/2014 Duración: 07min
 • SHAFA LABARI SHUNI 07

  SHAFA LABARI SHUNI 07

  08/12/2014 Duración: 07min
 • SHAFA LABARI SHUNI 08

  SHAFA LABARI SHUNI 08

  08/12/2014 Duración: 07min
 • SHAFA LABARI SHUNI 09

  SHAFA LABARI SHUNI 09

  08/12/2014 Duración: 07min
 • SHAFA LABARI SHUNI 10

  SHAFA LABARI SHUNI 10

  08/12/2014 Duración: 07min
 • SHAFA LABARI SHUNI 11

  SHAFA LABARI SHUNI 11

  08/12/2014 Duración: 07min
 • SHAFA LABARI SHUNI 12

  SHAFA LABARI SHUNI 12

  08/12/2014 Duración: 07min
 • SHAFA LABARI SHUNI 13

  SHAFA LABARI SHUNI 13

  08/12/2014 Duración: 07min
 • SHAFA LABARI SHUNI 14

  SHAFA LABARI SHUNI 14

  08/12/2014 Duración: 07min
 • SHAFA LABARI SHUNI 15

  08/12/2014 Duración: 07min
 • SHAFA LABARI SHUNI 16

  SHAFA LABARI SHUNI 16

  08/12/2014 Duración: 07min
 • SHAFA LABARI SHUNI 17

  08/12/2014 Duración: 07min
 • SHAFA LABARI SHUNI 18

  SHAFA LABARI SHUNI 18

  08/12/2014 Duración: 07min
página 5 de 5

Informações: