Atropos: El Caso De Los Crisantemos

¿Qué conexión existe entre una serie de homicidios cometidos en Bolonia y sus alrededores? ¿Se trata de un asesino en serie o es otra cosa? Descubrirlo...

Atropos

O que liga uma série de homicídios ocorridos em Bolonha e na província? Trata-se de um serial killer ou outro? Descobri-lo será dever do inspetor de...

Binjaku I Humbur

Inspektori Xamanji nis që të hetojë për identifikimin e njeriut që duket se është përgjegjësi direkt i vrasjeve të lidhura me...

Atropos: Shoqata E Hakmarrësve

Çfarë i lidh një seri vrasjesh të ndodhura në Bolonjë dhe në rrethinat e saj? Bëhet fjalë për një killer serial apo...

Ατροπος

Τι συνδέει μία σειρά δολοφονιών,...