El Criterio De Leibniz

Un descubrimiento científico casual es el inicio de una aventura impactante que llega a los límites de la ciencia y empuja para superarlos. Los protagonistas son...

Κριτήριο Λάιμπνιτς

Μια τυχαία επιστημονική ανακάλυψη...

Kriteri I Leibnizit

Një zbulim i rastësishëm shkencor është fillimi i një aventure tronditëse që shtyhet menjëherë drejt kufijve të...

Leibnizovo Kritérium

Náhodný vedecký objav znamená začiatok vzrušujúceho dobrodružstva, ktorý posúva hranice vedy a pokúša sa o...

莱布尼兹测试

一个随机的科学发现开始了一段令人震惊的冒险,推进科学的界限,驱使人类的突破。主角们被带进一条不同寻常的,意想不到的道路,...