Makinig Tayo Ng Mga Pamamaraan Ng Pagiingat Sa Oras Ng Kalamidad!

Makinig Tayo Ng Mga Pamamaraan Ng Pagiingat Sa Oras Ng Kalamidad!

Sinopsis

Ang pampamayanang anunsyo sa pagiingat sa oras ng kalamidad na ito ay mula sa Nagoya International Center.

Quién oyó esto, también escuchó:


Episodios

 • Mga Salita sa Wikang Hapones na Maaaring Makatulong sa Oras ng Kalamidad at Emerhensiya
  07/12/2011
 • Paghahanda Para sa Kalamidad (pagsasanay)
  07/12/2011
 • Paghahanda sa Oras ng Bagyo
  07/12/2011
 • Ang Tamang Paraan ng Pagtawag sa Numerong 119.
  07/12/2011
 • Madadaling Salita sa Wikang Hapones na Maaring Makatulong sa Oras ng Kalamidad at Emerhensiya
  03/12/2011
 • Tamang Pag-gamit ng AED
  03/12/2011
 • Mga Kasangkapan Gamit sa Pagiingat sa Oras ng Kapahamakan
  01/12/2011

Informações: