Pkn Duiven

Informações:

Sinopsis

De Protestantse Gemeente van Duiven

Episodios

 • 6 juni 2021

  06/06/2021

  Johannes 3, 22-36: discussie tussen Johannes de Dopers leerlingen en ‘een jood’ over de doop, als reinigingsritueel. Jezus is namelijk zelf ook aan het dopen; wist je dat: dat Jezus zelf ook gedoopt heeft? Johannes’ leerlingen vinden dat concurrentie, bedreigend. Maar Johannes verwijst naar Jezus’ hemelse herkomst: wie Jezus aanvaardt en gelooft: 1. heeft eeuwig leven, 2. bevestigt Gods betrouwbaarheid en 3. stroomt over van Gods Geest. Jezus moet groter worden, Johannes kleiner. ‘Zoveel Nederlanders, zoveel politieke partijen en zoveel kerkjes’ is een veel gehoord spreekwoord. ‘Zoveel hoofden, zoveel zinnen’. Niet alleen in Nederland maar ook binnen het Jodendom zijn altijd, misschien wel in elke religie, veel stromingen.

 • 30 mei 2021

  30/05/2021

  Onze voorganger in deze dienst is drs. Johan Lotterman.

 • 23 mei 2021

  23/05/2021

  Op deze zondag vieren we het prachtige feest dat Pinksteren heet! Het thema zal zijn: "In geuren en kleuren!" Het is het feest van de kracht, de energie, de adem, de bezieling, het enthousiasme en de brandstof.....afkomstig van God. Het is het samengaan van Zijn kracht met onze kracht. Het is het feest wat niet te vatten en maakbaar is. Het gaat niet van ons naar God, maar het komt van God naar ons toe door overgave...als wij ons laten meevoeren in die wonderlijke energie met zijn prachtige symbolen: wind en vuur. Het is het feest van uit je comfortzone breken, omdat je terug kunt vallen op eensgezindheid....in de mooie en in minder mooie dingen...in het kwetsbaar delen daarvan... individueel, in de gemeente en in de maatschappij. Het is daarom ook het feest van de troost, in de taal van de liefde...door iedereen te "verstaan". Daar mogen we in geuren en kleuren van genieten en de vruchten van laten zien. De wereld snakt ernaar..... Tot dan!!! in liefde verbonden: Willem Lindeman

 • 16 mei 2021

  23/05/2021

  In deze dienst gaat ds. Alle Jonkman voor.

 • 9 mei 2021

  09/05/2021

  De overdenking van zondag 9 mei zal gaan over de wonderbare spijziging uit Marcus 6: 30- 44. Het thema is dan: Met dat wat er is!!! Jezus wordt met ontferming bewogen als hij de mensen ziet die hij vergelijkt als schapen zonder herder. In de verkondiging wordt dat "zonder herder" verder uitgewerkt. Vervolgens laat Jezus zien dat als wij met dat wat er is... in een ieder van ons...als wij dat gaan of blijven delen, op basis van gelijkwaardigheid...de liefde/het geluk zich zal vermenigvuldigen. Daarbij is iedereen belangrijk! Want wij zijn een parel, diep begraven in Zijn hart . Willem Lindeman

 • 2 mei 2021

  09/05/2021

  Deut. 4: 32-40 en Joh. 15 over Jezus als de wijnstok en wij als de ranken. Is er ooit een volk geweest, dat zo uít de ban van een god of een vloek gehaald en bevrijd is als Israël? Zijn er ooit mensen geweest, die zo opnieuw in de aarde geplant zijn of geënt zijn. in een wijnstok of boom en om opnieuw te kunnen groeien en bloeien sinds de schepping in het paradijs? Daarvoor hebben we Jezus gekregen als groei-leider! Het is tijd voor stekken: willu een stekkie, een stekkie, een stekkie?! Ds. Jolande

 • 25 april 2021

  01/05/2021

  Titel: Die zit! Is de spreker van vandaag naar de meubelboulevard geweest? Hij heeft verschillende zitjes uitgeprobeerd. Op zondag 25 april gaat ds. Jan-Martin Berghuis voor en deelt met ons de uitslag van de test die hij deed. Over zitcomfort, effectiviteit, de prijs die je betaalt en hoe God ook een duit in het zakje kan doen. Jan-Martin Berghuis

 • 18 april 2021

  18/04/2021

  18 april staan als lezingen Micha 4 en Johannes 21: 15-24 op het rooster. Micha 4 bevat de bekende ‘vredeswoorden’, die ook het gebouw van de Verenigde Naties tooien: "Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, Over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers En hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. Johannes 21 laat de verzoening tussen Petrus en Jezus zien: Petrus had drie keer Jezus ‘verloochend’: Jezus ontkend als Meester en Vriend. Rondom een maaltijd mag Petrus op drie vragen zijn liefde voor Jezus uiten: zijn toewijding ‘belijden’.

 • 11 april 2021

  12/04/2021

  Ds. Johan Lotterman gaat voor in deze online dienst.

 • 4 april 2021 - Paasdienst

  05/04/2021

  Ds. Jolande van Baardewijk leidt deze Paasdienst

 • 3 april 2021 - Stille Zaterdag

  05/04/2021

  Op deze zaterdag vieren wij samen de Paasnachtdienst op Stille Zaterdag. Het thema is: Van duisternis naar licht naar aanleiding van het verhaal van de blindgeborene uit Johannes 9: 1-41. In de stilte van Stille Zaterdag, tussen de duisternis en het licht, nodigt God ons uit om onszelf en elkaar te ontmoeten, los van alle drukte, alle ruis, alle verplichtingen en alle verwachtingen. Waar staan wij? Dichter bij de beklemmende en verstikkende duisternis of zien en vertrouwen wij op het bevrijdende licht? In de stilte tussen duisternis en licht hoor ik de vraag van God:" Zullen we het hier bij laten of voel je nog die energie...die inspiratie...die passie....om voor op te staan, vanuit het opstandingsgeloof?" Willem Lindeman

 • 2 april 2021 - Goede Vrijdag

  05/04/2021

  Ook de viering op Goede Vrijdag zal anders zijn dan in andere jaren. Het was meestal een dienst waarin in allerlei symboliek het kapot gaan van de messiaanse droom van de leerlingen van Jezus in beeld werd gebracht: de Paaskaars werd gedoofd; het orgel zweeg, de antependia van kansel en avondmaalstafel werden weg gehaald en de kerk uitgedragen;en tenslotte werden de meeste lichten in de kapelruimte uit gedaan en voelde je je in het donker als het ware in de steek gelaten ... En in alle stilte slopen we als het ware de kerkzaal uit. Die bijna lijfelijke beleving is via het kleine en afstandelijker beeld op je laptop of tablet of zelfs je PC niet zó over te brengen. De kilheid is toch al aanwezig door het afstandelijke van een online dienst. Maar misschien moeten we wat verder zoeken naar het vreemde en vervreemdende van een ‘viering’(?) als zodanig op deze avond. Want valt er te vieren? Op deze “Goede” Vrijdag ? Hoezo “goed”? Een marteldood aan een kruis .... Wat is daar goed aan? Dat woordje ‘goed’ doet ons d

 • 1 april 2021 - Witte Donderdag

  05/04/2021

  Opname van een maaltijd, waarbij de link gelegd wordt tussen de Seidermaaltijd voor Pesach en onze avondmaalsviering, door Jezus ingesteld vlak voor zijn lijden.

 • 28 maart 2021

  28/03/2021

  Ds. Alle Jonkman gaat voor in deze online dienst

 • 21 maart 2021

  21/03/2021

  Zondag 21 maart gaat het in het kader van de zeven weken van Barmhartigheid om het herbergen van vreemdelingen. Dat blijkt voor alle politieke partijen een lastig punt, maar je zou mogen denken voor christenen niet. Want in het spoor van Abraham en Christus zijn we zelf vreemdelingen. Juist als we dat vergeten, doemen de problemen op. De ouderen onder ons weten soms uit eigen ervaring wat het betekent om te moeten evacueren en hoe blij je was als iemand zijn huis voor jou opende. Zo waren de slaaf gemaakte mensen in de 18de en 19de eeuw blij dat mensen aan “de ondergrondse spoorweg” hun hielpen op hun vlucht vanuit het zuiden van de VS. En zij haakten in hun liederen weer aan bij de teksten van de Israëlieten onderweg van hun gevangenschap en ballingschap naar het beloofde land. Want het joodse en christelijke geloof weet alles over ‘het land dat ik u wijzen zal’. In deze dienst proberen we in muziek en liederen aan te sluiten bij de eeuwenlange traditie van mensen die door hun geloof de hoop niet verloren en

 • 14 maart 2021

  14/03/2021

  14 maart is het de vierde zondag in de veertigdagentijd, ‘Wees blij’ (‘Laetare’) We lezen in Jozua 4 en 5 hoe Jozua Israël, vlak voor Pesach, door de drooggevallen Jordaan het land Kanaän binnen leidt en met 12 rivierstenen dit moment markeert. Vier dagen erna maakt Israël zich klaar voor Pesach, bakt ongerezen brood, matses en slacht een Pesachlam. Alles is klaar om zelf aan de slag te gaan met zelf zaaien, oogsten en eten bereiden en de woestijntijd, de tijd van het rondreizen, achter zich te laten. De enige reis- en trektijd erna zal het als pelgrim naar Jeruzalem gaan zijn: om de grote feesten te vieren bij de tempel. We lezen in Johannes 6 hoe Jezus vlak voor Pesach voor een grote mensenmassa op een berg brood breekt en brood en vis uitdeelt: het eerste Pesachmaal was met heel Israël, buiten in de open lucht; daarna pas, op ‘witte donderdag’ met zijn 12 leerlingen binnen aan tafel. We kijken ook terug op 1 jaar leven met corona: wat hebben we achter de rug, geleerd en waarmee kunnen we vooruit? Ds. Jolan

 • 7 maart 2021

  07/03/2021

  Een gemeenschap die samen het Avondmaal viert, hoef je niets te leren over delen. Een gemeenschap die samen de Bijbel leest, ontdekt steeds weer dat veel teksten het delen aanmoedigen. Hoe komt het dan dat ook gelovige mensen moeite hebben met delen, terwijl Christus zelf ons daarin is voorgegaan? In deze dienst hoop ik in te gaan op hoe gerechtigheid en barmhartigheid elkaar nodig hebben, maar elkaar ook in de weg zitten. Zowel in de politiek, in de kerk als in het persoonlijk leven. In deze dienst aandacht voor het werk van ZWO, speciaal voor Nepal en het werk van Urmila. Ook voor de plaatselijke activiteiten van Voedselbank en Stichting Blij. Ds. Peter van den Berg

 • 28 februari 2021

  07/03/2021

  1 Koningen 19: 9-18 + Marcus 9:2-10 vs.7 ’Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’ Verheerlijking op de berg Tweede zondag van de Veertigdagentijd met thema ‘De dorstigen te drinken geven’: een citaat uit Jezus’ woorden Mattheus 25:35. We hebben droge zomers gehad en kennen dorst. Maar de natuur nog veel meer! 'Als een hert dat verlangt naar water’ is een mooi lied: het gaat dorst naar God, zingeving. Tips: alcohol als volwassenen, kinderen: limonade laten staan. Eens water/thee drinken. 1 Koningen 19: 9-18 Elia komt in een burn out en door God (via een engel) in leven gehouden bij berg Horeb aan. God verschijnt hem, maar niet in storm, aardbeving, vuur maar in de fluistering van een zachte bries. God roept Elia: ‘Wat doe je hier?’ Elia antwoordt vol wanhoop: ‘na al mijn inzet voor U, God is uw volk ontrouw aan het verbond met U, hebben ze uw altaren verwoest en profeten vermoord, ik alleen ben overgebleven en nu zitten ze achter mij aan!’ God draagt Elia dan op een nieuwe koning over Syrië te zalven en

 • 21 februari 2021

  21/02/2021

  Op deze zondag is Folkert de Jong uit Aalten onze voorganger. Het is de eerste zondag van de veertigdagentijd voor Pasen. Het eerste liturgisch bloemstuk wordt getoond, de basis is een hart van boomstammetjes. Elke keer als je wat doet voor een ander doe je dat aan Mij.

 • 14 februari 2021

  21/02/2021

  Op deze zondag gaat ds. Jan-Martin Berghuis voor. Het is 14 februari, Valentijnsdag. “Moet het dan alweer gaan over liefde en zo?”. Neemt hij een bosje rozen mee? En zo ja, voor wie? In ieder geval vraagt hij zich af wanneer jij voor de laatste keer iemand gezegend hebt. En als je dat gedaan hebt, hoe zag dat er uit? Waarom zou je dat trouwens doen? En is dat niet alleen voorbehouden aan dominees? Jan-Martin probeert op 14 februari te mikken op een schot in de roos die je leven kan veranderen.

página 1 de 3