Pkn Duiven

Pkn Duiven

Sinopsis

De Protestantse Gemeente van Duiven

Quién oyó esto, también escuchó:


Episodios

 • 12 januari 2020
  12 januari 2020
  Duración: 01h06min | 12/01/2020

  De Epifaniezondagen hebben hun vaste thema’s. Na de verschijning van het licht in de ster van Bethlehem volgt vandaag het verhaal van de doop van Jezus (Mat. 3: 13-17). Kenmerkend is het verzet van Johannes de Doper. De vraag van Jezus botst met zijn visie. Veel mensen willen graag God ervaren, maar dan wel onder hun eigen voorwaarden. Zonder contact te maken met hun eigen zon- en schaduwkanten. Onvermijdelijk komt onze eigen doop in beeld. Want in de doop mag alles aan het licht komen en worden we aanvaard als Gods kinderen. Ds. Peter van den Berg

 • 5 januari 2020
  5 januari 2020
  Duración: 01h09min | 12/01/2020

  Nieuwjaarsdienst met ds. Jolande van Baardewijk. In deze dienst nemen we afscheid van Paula Heine als diaken/scriba.

 • 25 december 2019
  25 december 2019
  Duración: 01h18min | 12/01/2020

  Kerstviering voor oud en jong o.lv. ds. Jolande van Baardewijk. ‘Sta op en schitter!’

 • 24 december 2019
  24 december 2019
  Duración: 51min | 12/01/2020

  Onze kerstnacht-samenkomst.

 • 22 december 2019
  22 december 2019
  Duración: 52min | 12/01/2020

  Tijdens de vierde zondag van advent is drs. Theo Menting onze voorganger.

 • 15 december 2019
  15 december 2019
  20/12/2019

  Onze eigen predikant, ds. Jolande van Baardewijk, gaat voor in de derde zondag van advent.

 • 8 december 2019
  8 december 2019
  20/12/2019

  Tweede advent waar vandaag Drs. Johan Lotterman de voorganger is.

 • 1 december 2019
  1 december 2019
  20/12/2019

  Eerste Adventsdienst m.m.v. gospelkoor YES, een prachtige start van de Advent! We lezen Micha 2, waar God onderdrukkers de wacht aanzegt en waar Micha voor gek verklaard wordt door eigen volksgenoten. Toch meent God zijn profetieën, als de onderdrukkers doorgaan, wel echt en ook het voorzegde oordeel. Maar ook geeft God toekomstperspectief: vrede in het land! Micha geeft licht namens God. Zo leven we uit naar Christus’ koms

 • 24 november 2019
  24 november 2019
  26/11/2019

  Ds. Jolande gaat voor op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Tekst: Openbaring 3: 7-13, de brief van Johannes aan de gemeente van Filadelfia (Turkije), die Christus aan Johannes opdraagt om te schrijven. Wie overwint, zal door God beloond worden een zuil in Zijn tempel en Zijn stad, met inscriptie: beschermd en geëerd met Gods naam en die van Christus! Op zondag worden de namen genoemd van wie overleden, hun doop-, voor- en achternamen. Namen zijn vaak vol betekenis en verwijzing. Ze verwijzen naar onze afkomst (familie-namen!) of naar de Bijbel. Zo drukken ze hoop uit, van wie de naam gaf en koos! Namen laten ook zien, waar we op vertrouwen en van wie we bescherming verwachten. Namen lijken een langer leven dan ons aardse leven beschoren, als ze op grafstenen gegrift en in registers genoteerd staan. Maar voorbeelden genoeg te noemen waar namen ‘gewist’ zijn, iemands bestaan vergeten moest worden. God belooft ons een eeuwig genoemd worden en een eeuwige inscriptie in Zijn tempel in het hemels Jeruzalem!

 • 17 november 2019
  17 november 2019
  20/11/2019

  Deze zondag gaan we het beroemde verhaal van Mozes horen, die door God bij de brandende braamstruik gevraagd wordt naar Egypte terug te keren en zijn volk te redden. Maar hij voelt zich niet ‘als zijn volk’, hij groeide ergens anders op. Wordt hij wel geaccepteerd? Andersom kunnen wij ons afvragen: laten we mensen toe, die anders denken dan ‘ons eigen volk’? Mozes durft te gaan, als God Zijn naam noemt: Ik ben die er zijn zal. Mirjam Verschure

 • 10 november 2019
  10 november 2019
  20/11/2019

  De dank- en oogstdienst. DThema: ‘samen delen’! Tekst: Lucas 17: 11-19, de genezing van de 10 melaatsen. Jolande van Baardewijk

 • 3 november 2019
  3 november 2019
  06/11/2019

  Dr. Jan Bloemendal is onze voorganger.

 • 27 oktober 2019
  27 oktober 2019
  06/11/2019

  27 oktober interactieve viering rond ‘Bijbel-zondag’: naar aanleiding van de Reformatie en hervormingsdag 31 oktober staat in deze viering ‘de Bijbel’ als boek centraal.

 • 20 oktober 2019
  20 oktober 2019
  06/11/2019

  Bidden heeft te maken met verlangen, van Jezus en van ons. Het verlangen naar recht en vrede, het verlangen naar geluk en toekomst, of Bijbels gezegd: het verlangen naar het Koninkrijk van God. Dat verlangen heeft de Bijbel in ons wakker geroepen, maar ook het besef dat het onze krachten te boven gaat. Bidden helpt om het vol te houden en niet bij de pakken neer te gaan zitten. Bidden helpt om steeds weer onze aandacht en inzet te focussen. Maar het is ook een worsteling. In de Bijbelgedeelten van vandaag, Genesis 32: 23 – 29 en Lucas 18: 1 – 8, worden we daaraan herinnerd. Hoe houden we het vol om gemeente van Christus te zijn? Een hartelijke groet, Peter van den Berg

 • 13 oktober 2019
  13 oktober 2019
  06/11/2019

  Ds. Wilco van Wakeren gaat voor in deze dienst.

 • 6 oktober 2019
  6 oktober 2019
  08/10/2019

  Op zondag 6 oktober is het Israël-zondag en vieren we de maaltijd van de Heer. We lezen Lucas 17, over berouw en omgaan met vergeving. En Habakuk 3, Habakuk ’s klaaglied dat eindigt in volhardend hopen op God. Nog steeds staan we stil bij ons ‘onopgeefbare verbondenheid’ met het Joodse volk overal op aarde en met Israël, met Joden en Palestijnen die daar wonen. We erkennen onze moeite met de strijd daar. Maar we kunnen bidden voor vrede voor Israël. Op dit moment is Nicole Schiffers, die ons op de inspiratie dag 10 februari vorig jaar heeft meegenomen in een workshop, in Israël. Zij maakt als kunstenares muurschilderingen in schuilkelders in Sederot, vlakbij de Gazastrook. In die schuilkelders brengen inwoners daar (te)veel tijd door om een heenkomen voor beschietingen en bombardementen vanuit de Gazastrook te vinden. Met deze muurschilderingen probeert ze hoop te verspreiden, te wijzen op alle leven vanuit onverwoestbare hoop die blijft, zolang er leven is en te wijzen op God, onze Schepper. Deze muurschilde

 • 29 september 2019
  29 september 2019
  04/10/2019

  Op zondag 29 september is ’s ochtends een dienst rond werelddiaconaat, de afronding van het project van Kerk in Actie in Nepal en India rond kinderen uit de textielindustrie helpen en vrouwen aan een menswaardig loon, ‘Fairtrade’. De teksten die we lezen, zijn Amos 6:1-8 en Lucas 16: 19-31, het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus.

 • 22 september 2019
  22 september 2019
  23/09/2019

  Jan-Martin Berghuis is deze zondag onze voorganger.

 • 15 september 2019
  15 september 2019
  23/09/2019

  In deze dienst is Roos van Doorn onze voorganger.

 • 1 september 2019
  1 september 2019
  23/09/2019

  Mirjam Verschure gaat voor op deze zondag: Waar ga je zitten op een verjaardag? Jezus doet een suggestie: “Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen: “Kom toch dichterbij!” Maar wil je daar wel zitten? Bij die ene man, met wie je niets hebt? Bij die vrouw, wiens verhaal je nu wel kent? Of zit je toch liever bij degene die in het middelpunt van de belangstelling staat?

 • 18 augustus 2019
  18 augustus 2019
  26/08/2019

  In deze dienst zal ds. Keimpe Dijk onze voorganger zijn.

 • 11 augustus 2019
  11 augustus 2019
  26/08/2019

  “Staat je bewakingscamera wel aan .... ?” Vroeger zei je als je net 100 km gereden had naar je vakantiebestemming: “Schat, weet jij zeker dat we het gas uitgedraaid hebben?” Paniek! Terug rijden? Of dan de buren maar even bellen, of ze even willen gaan kijken ....? Maar tegenwoordig zijn velen van ons gelukkig van het gas af ... Maar nu is de paniekvraag: “Staat de bewakingscamera wel aan ...? ! En de kippenklok voor het licht in de voorkamer ...” Want je kan niet voorzichtig genoeg zijn! In de tijd van het Nieuwe Testament had je al die technische snufjes niet. Dan had je personeel, je slaafjes ... Als je rijk genoeg was tenminste. Een wereld van verschil! Maar wat gebleven is ... dat je altijd op je hoede moet zijn! Op zondag 11 augustus lezen we een verhaaltje van Jezus, waar dat ‘altijd op je hoede zijn’ een grote rol speelt ... Dat blijft dus actueel. Hans Brezet

 • 4 augustus 2019
  4 augustus 2019
  04/08/2019

  Tijdens deze diaconale viering is Anton Metske (Kruispunt Arnhem) onze voorganger.

 • 28 juli 2019
  28 juli 2019
  30/07/2019

  Op het rooster staat de lezing over Martha en Maria (Lucas 10). Het is zowel een vervolg als een tegenhanger van het verhaal over de barmhartige Samaritaan. Verhalen over zorg. Veel gemeenteleden werken beroepshalve in de zorg, maar nog meer mensen zijn mantelzorger. Boven beide verhalen staat de uitspraak van Jezus: ‘Doe dat en u zult leven’. Maar wat is nu goede zorg? En zijn er grenzen aan de zorg? In deze dienst onder het motto ‘Zin in zorg’ denken we daarover met elkaar na. Misschien zijn er dan mensen die ik kan interviewen over hun zorgen voor? Als je me mailt, dan kunnen we overleggen: ds.petervandenberg@pgsoest.nl. Ds. Peter van den Berg

 • 21 juli 2019
  21 juli 2019
  30/07/2019

  Dr. Jan Bloemendal is onze voorganger in deze dienst.

 • 14 juli 2019
  14 juli 2019
  30/07/2019

  In deze dienst is ds. Wilco van Wakeren is onze voorganger.

 • 7 juli 2019
  7 juli 2019
  30/07/2019

  De zomervakantie is aangebroken. Velen van ons gaan op weg, komen mensen tegen op ons pad, die we niet eerder ontmoet hebben. Mensen om mee te lachen, om een wijntje mee te drinken, om mee te ontspannen. Maar wat als er iets gebeurt, wat helemaal niet vrolijk is? Staan we dan klaar om te helpen of hebben we daar in onze vakantie helemaal geen zin in? Wie is onze naaste? We laten ons vandaag spiegelen door de barmhartige Samaritaan. Voor de kinderen: het is de laatste kinderkerk voor de vakantie. Je bent welkom! Mirjam Verschure

 • 30 juni 2019
  30 juni 2019
  01/07/2019

  Tijdens deze dienst is ds. Jolande van Baardewijk is onze voorganger.

 • 23 juni 2019
  23 juni 2019
  30/06/2019

  Tijdens deze dienst is onze eigen predikant, ds. Jolande van Baardewijk, onze voorganger.

 • 16 juni 2019
  16 juni 2019
  30/06/2019

  Op deze zondag gaat ds. Keimpe Dijk voor.

 • 9 juni 2019
  9 juni 2019
  30/06/2019

  Op deze zondag vieren we Pinksteren, de komst van de Geest: de geest van Jezus, die de Geest van vrede heeft laten waaien door onze wereld, van Gods warme nabijheid die voelbaar is in en door de natuur, door mensen; door wonderen die alledaags lijken, maar waarin God bijna anoniem, op kousenvoeten onze levens binnenkomt. Wonderen waarin we niet altijd met onze gewone ogen God herkennen maar die, fluisterend als de wind, onzichtbaar, onaanraakbaar toch ons verwarmen en raken! In deze feestelijke dienst zullen we ook gasten begroeten, in ieder geval van buiten onze gemeente, uit Gemünden, uit Duiven en wie weet op familiebezoek bij gemeenteleden van ons. In deze dienst zullen we met onze gasten het Pinksterwonder van de talen, waarin over God verteld werd, in allerlei talen beleven. Daarnaast wordt in deze Pinksterviering het nieuwe logo van onze Protestantse gemeente te Duiven onthuld. Daaraan is door een extern bedrijf ‘Snelle Koppen’ gewerkt, gecoacht en in opdracht van Anne-Mieke Kok en Petra Kooy namens de

 • 2 juni 2019
  2 juni 2019
  09/06/2019

  Door omstandigheden is deze dienst niet opgenomen. Om deze reden is de dienst ook niet beschikbaar op de podcast.

 • 26 mei 2019
  26 mei 2019
  02/06/2019

  In deze viering gaat ds. Keimpe Dijk voor.

 • 19 mei 2019
  19 mei 2019
  02/06/2019

  In deze doopdienst, waarin Vera Overhaal wordt gedoopt, gaat onze eigen predikant ds. Jolande van Baardewijk voor. Dit is een feestelijke dienst voor Louise en Niels en voor hun dochtertje Vera! En natuurlijk voor hun familie!

 • 12 mei 2019
  12 mei 2019
  02/06/2019

  In deze Iona viering gaat ds. Wilco van Wakeren voor.

 • 5 mei 2019
  5 mei 2019
  02/06/2019

  In deze dienst op Bevrijdingsdag gaat onze eigen predikant ds. Jolande van Baardewijk voor.

 • 29 april 2019
  29 april 2019
  Duración: 01h18min | 28/04/2019

  Op deze zondag, met het Paasverhaal nog vers in ons geheugen, lezen we het bekende verhaal van Lucas 15 over zonen die mogen thuiskomen. En daarbij focussen we op de oudste zoon. Het valt ons vaak gemakkelijker om ons te identificeren met de jongste zoon, want die mocht èn de bloemetjes buiten zetten èn weer thuiskomen. Maar de oudste zoon? Hij was toch al thuis? Het schilderij van Rembrandt over deze gebeurtenis helpt ons om de oudste zoon te begrijpen. En misschien lijken we meer op hem dan we zouden willen. Van onze eigen wrok zijn we ons vaak nauwelijks bewust. Wat belet ons om thuis te komen? Peter van den Berg.

 • 21 april 2019
  21 april 2019
  Duración: 01h09min | 28/04/2019

  Paasdienst voor jong en oud! Veel zingen van mooie liederen. Joh. 20, het verhaal van Jezus’ opstanding en ontmoeting met Maria Magdalena staat centraal. Ds. Jolande gaat voor, met medewerking van het gelegenheidskoor onder leiding van Amédée van Langeveld. Ben Harmsen is onze toetsenist. Zondag 21 april vieren we Pasen: het geweldige feest dat Jezus, onze vriend en Heer, koninklijk opstond! Daarom hebben we zoals elk jaar een jong-en-oud-dienst; zodat ieder er iets in vindt om Pasen mee te kunnen vieren. Kom in het wit! Dit is de uitnodiging voor dit jaar. Pasen heeft ‘wit’ als liturgische kleur’. Deze hangt in het voorhangsel (antependium) voor de tafel. Het is de kleur van hoop, nieuw begin, van de opstanding. Laten we allemaal feestelijk in het wit komen en het LEVEN vieren, dat doorbrak met de opstanding van Jezus! Ooit zal voor ons allemaal LEVEN voor altijd door onze beperktheid, broosheid, kwetsbaarheid, pijn en wonden heen breken..

 • 20 april 2019
  20 april 2019
  Duración: 39min | 28/04/2019

  Op de avond van Stille Zaterdag zal er een dienst plaats vinden die gekenmerkt wordt door ingetogenheid. Wij gedenken! Zwijgend als het graf? Omdat de stilte van de dood niet aan het langste eind trekt zullen we luisteren en niet woordloos blijven. Jezus, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Dat laatste, wat heeft ons dat te zeggen? Kom Stille Zaterdag alstublieft. En ook als het u niet belieft. Ook de gestorven Jezus heeft ons iets te zeggen. Ds. Keimpe Dijk

 • 14 april 2019
  14 april 2019
  15/04/2019

  Tijdens deze Palmzondag is drs. Johan Lotterman onze voorganger.

 • 7 april 2019
  7 april 2019
  15/04/2019

  De vijfde zondag in de veertigdagentijd. We lezen Lucas 20: 9-19. Het voorbeeldverhaal van de wijngaard die beheerd wordt door oneerlijke, slechte beheerders. Zij mishandelen degene die namens de eigenaar de oogst komt ophalen. Als de eigenaar zijn eigen zoon stuurt, doden ze hem zelfs! Kunnen wij ‘teruggeven’? dc. Jolande van Baardewijk

 • 31 maart 2019
  31 maart 2019
  Duración: 52min | 15/04/2019

  Tijdens de vierde zondag in de veertigdagentijd is ds. Wilco van Wakeren onze voorganger.

 • 24 maart 2019
  24 maart 2019
  Duración: 01h03min | 24/03/2019

  In deze dienst gaat onze eigen predikant ds. Jolande van Baardewijk voor.

 • 17 maart 2019
  17 maart 2019
  Duración: 01h09min | 24/03/2019

  Met carnaval doen mensen het letterlijk: een masker opzetten. De grap is dat sommige mensen dan juist zichzelf kunnen zijn, omdat niemand hen herkent. Als we wel zichtbaar zijn, dan worden er onzichtbare maskers opgezet: een vrolijk masker, ook al voel ik me niet goed. Een gezellig clownsmasker op een verjaardag, omdat we denken dat mensen ons liever vol humor zien, dan dat we echt zouden vertellen hoe het met ons gaat... God ziet altijd voorbij onze maskers. Bij Hem kunnen we onszelf zijn. Kom je ook lekker jezelf zijn? Welkom! Mirjam Verschure

 • 10 maart 2019
  10 maart 2019
  Duración: 01h15min | 24/03/2019

  Tijdens de eerste zondag van de 40-dagentijd is onze Hans Brezet onze voorganger.

 • 3 maart 2019
  3 maart 2019
  Duración: 01h09min | 24/03/2019

  In deze dienst gaat onze eigen dominee Jolande van Baardewijk voor

 • 24 februari 2019
  24 februari 2019
  Duración: 38min | 25/02/2019

  24 februari vindt de eerste Kliederkerk plaats, 10.30 uur. Lees: creatieve verwerking van het Bijbelverhaal. Het is een dienst voor jong en oud, voor opa’s en oma’s met hun kleinkinderen en ouders met hun kinderen of voor wie ook maar met buurkinderen; alle leeftijden komen aan hun trekken. Er is bezinning voor wie wil, er is knutselen voor wie wil en er komen meer verschillende verwerkingsvormen. Kom het mee maken, stel je open voor deze viering. Na afloop is er een lekkere maaltijd! Ds. Jolande

 • 17 februari 2019
  17 februari 2019
  Duración: 01h16min | 25/02/2019

  17 februari staat een tienerdienst gepland: dan zullen de tieners dit keer de hele dienst met ons, dus alle leeftijden samen, meemaken. In deze dienst komt het aller moeilijkst, dat een mens wordt opgedragen door Jezus aan de orde: bid voor wie je slaat of slecht behandelt. Als iemand je slaat, keer hem de andere wang toe; als iemand je besteelt, gun hem zelfs meer! Hoe kún je je dit laten overkomen, welgevallen?? Als iemand je besteelt, doe je toch aangifte? Je komt toch voor jezelf op? Sommigen van ons hebben zelfs een assertiviteitstraining gehad om beter voor zichzelf op te kunnen komen. Maar Jezus zegt: als iemand je mishandelt, vergeef hem (of haar)! Hoe verhouden zelfbescherming en assertiviteit en de liefde voor je eigen hachje zich tot de liefde voor die ander, de naaste? En is het wel liefde voor je naaste, als je die toelaat jou te mishandelen of bestelen? Wordt die ander beter van z’n gang maar kunnen gaan óf juist beter van begrensd worden en bestraft en de kans op verbetering krijgen? De moeili

 • 10 februari 2019
  10 februari 2019
  Duración: 01h15min | 25/02/2019

  U bent zondag 10 februari van harte welkom bij de werelddiaconaatdienst, die in het teken staat van SPMS, Nepal. Urmila Suwal, eigenaar van SPMS, verzorgt onderwijs voor analfabete vrouwen en kinderen en leidt daarnaast kansarme vrouwen op tot naai/weefster, zodat zij hun eigen inkomen kunnen verdienen. Sinds 2015 biedt zij ook onderwijs aan (kansarme) basisschoolkinderen (MAMTI International Academy). Een deel van de leraren volgt een training bij het Early Childhood Education Center (ECEC), mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Gemeente te Duiven. In de Werelddiaconaatdienst zal Josien Los een presentatie geven over ECEC. ECEC verzorgt trainingen voor leraren, gericht op een lesmethode waarbij kinderen spelenderwijs leren in plaats van het ‘stampwerk’ op de traditionele Nepalese manier. Josien heeft jarenlang in Nepal gewoond en gewerkt, onder andere voor ECEC. Ook zal de oprichtster van ECEC, Reiny de Wit, aanwezig zijn bij de dienst. De opbrengst van de collecte van deze dienst gaat naar SPMS. Ook za

 • 3 februari 2019
  3 februari 2019
  Duración: 01h10min | 06/02/2019

  Komende zondag hoop ik nader in te gaan op het verhaal over het offer van Izak in Genesis 22. Keimpe Dijk.

 • 27 januari 2019
  27 januari 2019
  Duración: 02h40min | 30/01/2019

  Deze zondag, waarop ds. Jolande onze voorganger is, is de dienst met afscheid van ambtsdragers (Hans Cock, Meinie Visser, Alwin Docter, Gerrit Mons en Gerben Niehof) en bevestiging van onze nieuwe voorzitter als ouderling, namelijk Cees den Hertog. In de dienst staat 1 Korintiërs 12 als hoofdstuk centraal: in dit hoofdstuk dat zo prachtig overvloeit in het loflied van Paulus op de liefde, die opofferend, geduldig en vergevend is. In dit hoofdstuk 12 staat de gemeente als ‘lichaam’ van Jezus Christus centraal. Daarin zijn we elkaar gegeven; en kunnen we niet zonder elkaar. We krijgen daarvoor niet alleen gaven (talenten en kundigheden) maar zijn zelfs ‘gaven’ aan elkaar.

 • 20 januari 2019
  20 januari 2019
  Duración: 59min | 30/01/2019

  Mirjam Verschure gaat voor op deze zondag. De bruiloft in Kana: Jezus maakt van water wijn. Hij maakt van iets gewoons iets bijzonders. Wel eens een erfstuk gehad, dat je niet mooi vindt, maar toch als iets dierbaars bewaard, omdat je het van déze lieve persoon gekregen hebt? Zo kan iets gewoons bijzonder worden door de persoon die het je gegeven heeft...

 • 13 januari 2019
  13 januari 2019
  Duración: 01h01min | 30/01/2019

  Deze zondag is ds. Theo Menting is onze voorganger.

 • 6 januari 2019
  6 januari 2019
  Duración: 01h11min | 30/01/2019

  Op de eerste zondag in 2019 gaat ds. Jolande van Baardewijk voor.

 • 25 december 2018
  25 december 2018
  Duración: 01h04min | 30/12/2018

  De Kerstdienst op dinsdagochtend 25 december 10.30 uur is een ‘jong-en-oud’ dienst met een kerstvertelling en mooie, makkelijk mee te zingen kerstliederen. De kinderen blijven de dienst in de kapel. Deze dienst is door een groepje voorbereid, kinder- en tienerleiding en predikant. Met medewerking van ons Gelegenheidskoor onder leiding van Amédée van Langenveld

 • 24 december 2018
  24 december 2018
  Duración: 57min | 30/12/2018

  Midden in het duister van de nacht vieren wij het feest van het licht. In een wereld die kreunt onder oorlog, haat, rampen, vieren wij de geboorte van de Vredesvorst. In een wereld die hopeloos verdeeld is, vieren wij hoopvol de komst van het Rijk van God. In een wereld die huilt van pijn, die huilt om de dood, vieren wij de komst van Hem die onze pijn op zich neemt, die de dood overwint. In deze nacht vieren we de geboorte van het mensenkind dat de wereld in Gods Naam een nieuw gezicht zal geven. ‘Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil in het verleden. “Ik”, zegt God, “ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merkt gij het niet?”’ Tineke Werner

 • 23 december 2018
  23 december 2018
  Duración: 01h19min | 23/12/2018

  De vierde Adventsdienst wordt een doorkijkje vanuit het oude naar het nieuwe Testament. In 9 lezingen en adventsliederen nemen we stappen naar de komst van onze Heer, Jezus Christus.

 • 16 december 2018
  16 december 2018
  Duración: 57min | 16/12/2018

  “Addergebroed!” Het is het eerste dat Johannes de Doper zegt in de evangelielezing die we deze zondag 16 december, Tweede Advent, zullen horen. Durf dan nog maar eens naar de kerk te komen... Toch lees ik nergens in de Bijbel dat de mensen wegblijven. Ik lees juist dat ze meer willen horen van deze Johannes. U ook? Van harte welkom!

 • 9 december 2018
  9 december 2018
  Duración: 01h17min | 16/12/2018

  9 december is de tweede Adventsdienst. In deze dienst staat Maleachi, de laatste profeet uit het Oude Testament en Johannes, de eerste profeet in het Nieuwe Testament centraal. We lezen uit Maleachi 3: 1-4. De kinderen hebben in de kinderkerk het onderwerp ‘Geloof maar met me mee, zegt Johannes!’. Johannes de Doper begint zijn optreden en we lezen daarover in Luc.3:1-6. Een kind leest een kaarsentekst bij het aansteken van de tweede Adventskaars. In de dienst zullen we eerst eens met elkaar over ‘Advent’ praten: wat betekent de tijd, wat betekent Advent voor jou? Wat heeft vooruitkijken voor zin? Is ‘Advent’ voor jou een wekker, die je helpt een stip op de horizon te zetten? Of ben je meer van de ‘mindfulness’, ik leef in het hier en nu? Ook vieren we de maaltijd van de Heer. Dat vieren we deze keer met een kleine wijziging: de laatste vieringen liepen we naar voren om een stukje brood te ontvangen en de beker te drinken. We aten en dronken tot nu dus ‘na elkaar’. Daarin ontbrak het ‘samen’ in de zin van ‘teg

 • 2 december 2018
  2 december 2018
  Duración: 01h17min | 16/12/2018

  Vandaag lezen we met de kinderen uit het boek Openbaring. De kinderen beginnen aan het Adventsproject over geloofsgetuigen. Geloven kan aanstekelijk werken, mag enthousiasme oproepen. Maar hoe doe je dat in een tijd dat de kerken leeglopen? En erger nog: dat de dictators in aantal toenemen, dat geloof vooral geweld lijkt op te roepen, dat de zeespiegel stijgt, dat tolerantie afneemt en dat de kloven tussen mensen groeien. ‘Pluk de dag’ is voor veel mensen dan een antwoord. ‘Pluk de dag, want het kan zo ineens de laatste zijn’ zingt Marco Borsato in zijn lied ‘Rood’. In het boek Openbaring lezen we een andere omgang met geweld en onderdrukking. Het boek is een troost én verzetsboek in vertrouwen op een toekomst, waarvan de Opgestane de garantie is. We lezen Openbaring 1. Misschien kan het ons ook weer energie geven. Ds. Peter van de Berg

 • 25 november 2018
  25 november 2018
  Duración: 01h24min | 26/11/2018

  ‘Uit de gemeente’ is een rubriek, waarin wel en wee gedeeld wordt. Op dit moment, met de laatste zondag van het kerkelijk jaar in het zicht, leven we toe naar het ‘afsluiten van dit kerkelijk jaar’. Alle dit jaar overledenen in onze gemeente worden aanstaande zondag genoemd. Dit is een bijzondere en aangrijpende dienst voor allen die betrokken zijn (geweest) bij het afscheid van de overledenen en bij de zorg voor hen, als familie en kerkelijk werkers. Voor vrienden, kennissen en ieder die zich met hen verbonden voelde. In Gods hand zijn we allemaal gegrift: dat is een eeuwig in de herinnering blijven. Daar waar onze herinneringen vervagen, onze geheugens te wensen over laten, letters op grafzerken verweren en onleesbaar worden... daar is God om - boven ons allen uit - alle namen, alle mensen die door God zelf uniek geschapen werden, te bewaren voor tijd en eeuwigheid. We lezen in deze dienst: Sefanja 1-2: 3 en Openbaring 1: 7-20. Christus is de Alpha en Omega, alles begint en eindigt met God. Ik zie er naar

 • 18 november 2018
  18 november 2018
  Duración: 50min | 18/11/2018

  Onze eigen predikant, dominee Jolande van Baardewijk, gaat voor op deze zondag. De dienst staat in het teken van de musical ‘David, de jongen die de reus verslaat’. In de afgelopen drie en halve maand heeft JOY onder leiding van Inge Wijze geoefend voor de musical over David. In deze dienst wordt de musical opgevoerd.

 • 11 november 2018
  11 november 2018
  Duración: 01h11min | 18/11/2018

  Tijdens de oogstdienst op deze zondag is Wessel ten Boom onze voorganger.

 • 4 november 2018
  4 november 2018
  Duración: 01h14min | 18/11/2018

  Ds. Dick Pranger is onze voorganger op deze zondag.

 • 28 oktober 2018
  28 oktober 2018
  Duración: 02h32min | 18/11/2018

  Onze eigen predikant ds. Jolande van Baardewijk gaat voor op deze Bijbelzondag.

 • 21 oktober 2018
  21 oktober 2018
  Duración: 01h08min | 23/10/2018

  In deze dienst is mevrouw ds. Gerrie Zemmelink onze voorganger.

 • 14 oktober 2018
  14 oktober 2018
  Duración: 01h17min | 23/10/2018

  Onze eigen predikant ds. Jolande van Baardewijk gaat voor.

 • 7 oktober 2018
  7 oktober 2018
  Duración: 01h01min | 07/10/2018

  Drs. Theo Menting zal voorgaan in deze dienst.

 • 30 september 2018
  30 september 2018
  Duración: 01h15min | 07/10/2018

  Op deze zondag van het Werelddiaconaat gaat onze eigen predikant, ds. Jolande van Baardewijk, voor.

 • 23 september 2018
  23 september 2018
  Duración: 01h02min | 23/09/2018

  Ds. Paul Simons zal voorgaan in deze dienst.

 • 16 september 2018
  16 september 2018
  Duración: 01h16min | 22/09/2018

  Op deze Startzondag gaat onze eigen predikant, ds. Jolande van Baardewijk, voor.

 • 9 september 2018
  9 september 2018
  Duración: 01h05min | 10/09/2018

  Ds. Tineke Werner zal voorgaan in deze dienst.

 • 2 september 2018
  2 september 2018
  Duración: 01h20s | 03/09/2018

  Op deze zondag van Woord en Tafel gaat onze eigen predikant, ds. Jolande van Baardewijk, voor.

 • 26 augustus 2018
  26 augustus 2018
  Duración: 01h06min | 26/08/2018

  Op deze zondag kerkt de gemeente Westervoort, in verband met het gezamenlijke kamp van de tienerdienst, ook bij ons. Onze eigen predikant, ds. Jolande van Baardewijk, én ds. Arjen Hiemstra gaan voor.

 • 19 augustus 2018
  19 augustus 2018
  Duración: 01h09min | 19/08/2018

  Onze voorganger op deze zondag is ds. Dick Pranger.

 • 12 augustus 2018
  12 augustus 2018
  Duración: 01h18min | 14/08/2018

  Drs. Theo Menting gaat voor in deze dienst.

 • 5 augustus 2018
  5 augustus 2018
  Duración: 50min | 14/08/2018

  In deze dienst is onze voorganger drs. Johan Lotterman.

 • 29 juli 2018
  29 juli 2018
  Duración: 58min | 13/08/2018

  Op zondag 29 juli gaat het over Marcus 6 : 45 -52, het evangeliegedeelte dat het meest geliefd is bij atheïsten of breder gezegd bij mensen die het christelijke geloof belachelijk willen maken: namelijk het verhaal dat Jezus over het water loopt. Dat is in de loop van de tijd zo belachelijk gemaakt, dat de tekstschrijvers van de musical “Jesus Christ Superstar” als Pilatus de geboeide Jezus aan koning Herodes heeft doorverwezen de koning in de swingende “King Herod’s song”: de woorden in de mond leggen: “... walk accross my swimmingpool”. Zoiets van “Hè toe, doe dat trucje voor mij hier ook eens!” Dat de spotters zo met dat verhaal aan de haal zijn gegaan, komt volgens mij doordat we in de kerk bij dit verhaal het verkeerde accent gelegd hebben. Als kerk vonden we dat zogenaamde “wonder” ook veel belangrijker dan wat Jezus toen zou hebben gezegd. Daarom is het goed het accent eens andersom te leggen: het verhaal te laten voor wat de discipelen er aan beleefd hadden, maar het accent te leggen op de woorden van

 • 22 juli 2018
  22 juli 2018
  Duración: 59min | 13/08/2018

  Beste zusters en broeders, Evenals vorig jaar hoop ik ook deze zomer weer bij u voor te gaan in de dienst. Degenen die er vorig jaar waren, weten misschien nog wel dat ik in de dienst graag iets inbreng waarmee ik zelf bezig ben. Dat is om te beginnen iets van mijn franciscaanse achtergrond. Zo is Assisi voor mijn man Hans en mij een plek waar we graag komen: een pelgrimsplaats. Jaren geleden hebben we tegen elkaar gezegd – als er iets bijzonders in ons bestaan gebeurt, gaan we weer terug naar Assisi. Er gebeurden bij ons veel bijzondere dingen... Ik mag overigens sinds kort ‘o.f.s.’ achter mijn naam zetten omdat ik – evenals Hans – lid ben geworden van de wereldwijde franciscaanse lekenorde. Pelgrimage is één van de twee onderwerpen die in de dienst aan de orde komen. Pelgrimeren is anders dan gewoon op reis gaan. Het verschil tussen de reiziger en de pelgrim is dat de pelgrim al lopend of fietsend geconfronteerd wordt met het lief en leed van de meest basale levensbehoeften: eten en drinken, een slaapplaats

 • 15 juli 2018
  15 juli 2018
  Duración: 01h07min | 17/07/2018

  Op deze zondag is onze eigen predikant ds. Jolande van Baardewijk onze voorganger.

 • 8 juli 2018
  8 juli 2018
  Duración: 01h04min | 08/07/2018

  Wegtrekken uit het ouderlijk huis, uit het dorp waarin je opgroeide. Een hele stap. Maar als je op bezoek komt is alles weer als vanouds vertrouwd: het huis, de straat, de mensen. Je weet je welkom, groet alle bekenden, maakt een praatje in de winkel. Je bent even weer thuis. Maar wat wanneer je leefsituatie heel erg veranderd is na je vertrek? Wanneer je de lotto hebt gewonnen, communist bent geworden of hebt gekozen voor het geloof van de islam? Hoe verwelkomen de mensen je dan, hoe zien ze je nu? Nog steeds hetzelfde of ben je nu een buitenstaander? Een pinautomaat? Een verrader van de eigen cultuur, het vertrouwde geloof? Jezus keert terug naar zijn woonplaats met een groeiende reputatie van prediker, wonderdoener, botser met het kerkelijk gezag. Hoe wordt hij welkom geheten door zijn eigen mensen? Tineke Werner

 • 1 juli 2018
  1 juli 2018
  Duración: 02h44min | 01/07/2018

  Op deze dag vieren we ‘Rondom 12’. Onze eigen dominee Jolande van Baardewijk gaat voor in de dienst.

 • 24 juni 2018
  24 juni 2018
  Duración: 01h01min | 01/07/2018

  Drs. Theo Menting gaat voor in deze dienst.

 • 17 juni 2018
  17 juni 2018
  Duración: 51min | 01/07/2018

  Deze zondag is ons gemeentelid ds. Keimpe Dijk onze voorganger.

 • 3 juni 2018
  3 juni 2018
  Duración: 01h07min | 04/06/2018

  Onze eigen dominee Jolande van Baardewijk is onze voorganger deze zondag.

 • 27 mei 2018
  27 mei 2018
  Duración: 58min | 04/06/2018

  Mirjam Verschure zal op deze zondag voorgaan in de dienst. Toon Hermans: Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje en alle beetjes die je stierf, 't is vreemd, maar die vergeet je. Het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt “Ik ben wat moe,” maar op 'n keertje dan ben je aan je laatste beetje toe. De heer Hermans heeft gelijk: sterven komt bij stukjes en beetjes. Het lichaam gaat steeds een beetje achteruit totdat het plotseling aan het licht komt dat er iets gaande was of het door ziekte en ouderdom langzaamaan duidelijk wordt dat het einde in zicht is. Gelukkig hebben we ook veel momenten in het leven, dat we hernieuwde energie krijgen. Dan lijkt het alsof we opnieuw geboren worden.

 • 20 mei 2018
  20 mei 2018
  Duración: 01h18min | 22/05/2018

  Onze eigen dominee Jolande van Baardewijk is onze voorganger deze zondag.

 • 13 mei 2018
  13 mei 2018
  Duración: 01h02min | 13/05/2018

  Deze zondag is drs. Theo Menting onze voorganger.

 • 6 mei 2018
  6 mei 2018
  Duración: 01h04min | 11/05/2018

  Pastor Janneke Bron is onze voorganger op 6 mei.

 • 29 april 2018
  29 april 2018
  Duración: 59min | 10/05/2018

  Deze zondag is ds. Gerrie Zemmelink onze voorganger.

 • 22 april 2018
  22 april 2018
  Duración: 01h16min | 23/04/2018

  Drs. Johan Lotterman is onze voorganger deze zondag

 • 15 april 2018
  15 april 2018
  Duración: 01h14min | 16/04/2018

  Deze zondag is onze eigen predikant ds. Jolande van Baardewijk onze voorganger.

 • 8 april 2018
  8 april 2018
  Duración: 01h03min | 11/04/2018

  Ds. Wilco van Wakeren is onze voorganger op deze zondag.

 • 1 april 2018
  1 april 2018
  Duración: 01h14min | 02/04/2018

  Op deze Paaszondag zal onze eigen predikant ds. Jolande van Baardewijk onze voorganger zijn.

 • 25 maart 2018
  25 maart 2018
  Duración: 57min | 25/03/2018

  Tijdens Palmzondag is onze voorganger ds. Paul Simons.

 • 18 maart 2018
  18 maart 2018
  Duración: 01h12min | 19/03/2018

  De vijfde zondag in de 40-dagentijd is een werelddiaconaatdienst. Onze voorganger is onze eigen predikant ds. Jolande van Baardewijk.

 • 11 maart 2018
  11 maart 2018
  Duración: 01h27s | 11/03/2018

  Op deze zondag is Mirjam Verschure onze voorganger. Als u geen geld zou hebben om morgen brood te kunnen kopen, zou u dan vol vertrouwen de dag van morgen afwachten of zou u bang zijn om tekort te komen? Misschien leeft u in overvloed en bent u toch wel eens bang om tekort te komen, bijvoorbeeld aan aandacht of aan uitdaging op het werk of aan energie... De teksten van deze zondag wijzen ons op onze ideeën over tekort hebben en op de weg eruit: de weg van vertrouwen.

 • 4 maart 2018
  4 maart 2018
  Duración: 01h24min | 08/03/2018

  Tijdens deze derde zondag in de 40-dagentijd is onze eigen predikant ds. Jolande van Baardewijk onze voorganger.

 • 25 februari 2018
  25 februari 2018
  Duración: 01h09min | 08/03/2018

  Ds. Wessel ten Boom is onze voorganger tijdens de tweede zondag in de 40-dagentijd.

 • 18 februari 2018
  18 februari 2018
  Duración: 01h14min | 18/02/2018

  Tijdens deze eerste zondag in de 40-dagentijd is onze eigen predikant ds. Jolande van Baardewijk onze voorganger.

 • 11 februari 2018
  11 februari 2018
  Duración: 57min | 18/02/2018

  Dominee Arjen Hiemstra is de voorganger tijdens deze dienst.

 • 4 februari 2018
  4 februari 2018
  Duración: 01h16min | 18/02/2018

  Onze eigen dominee Jolande van Baardewijk gaat voor in deze dienst van Woord en Tafel.

 • 28 januari 2018
  28 januari 2018
  Duración: 01h15min | 01/02/2018

  Dominee Wilco van Wakeren is deze zondag onze voorganger

 • 21 januari 2018
  21 januari 2018
  Duración: 01h11min | 23/01/2018

  Op 21 januari is onze eigen dominee Jolande van Baardewijk onze voorganger.

 • 14 januari 2018
  14 januari 2018
  Duración: 02h34min | 14/01/2018

  Op deze zondag is de intrededienst van dominee A.J.C. (Jolande) van Baardewijk. De verbindingswoorden met onze gemeente worden uitgesproken door dominee Kees de Jong uit Kampen. Na de dienst heeft u de mogelijkheid om Jolande persoonlijk te feliciteren. De kerkenraad van de Protestantse gemeente Duiven nodigt u van harte uit voor deze dienst.

 • 7 januari 2018
  7 januari 2018
  Duración: 02h35min | 07/01/2018

  Drs. Johan Lottermann gaat voor in deze eerste dienst van het nieuwe jaar.

 • 31 december 2017
  31 december 2017
  Duración: 01h02min | 06/01/2018

  De oudjaarsdienst is ditmaal op de reguliere zondagse tijd om 10.30 uur. Dan is ons gemeentelid dominee K. Dijk onze voorganger.

 • 25 december 2017
  25 december 2017
  Duración: 01h16min | 26/12/2017

  Op Kerstochtend om 10.30 uur gaat dominee W.H. ten Boom voor.

 • 24 december 2017
  24 december 2017
  Duración: 01h11min | 26/12/2017

  Voorganger is Roos van Doorn

 • 17 december 2017
  17 december 2017
  Duración: 01h03min | 17/12/2017

  Op deze zondag is drs. T.H. Menting onze voorganger.

 • 10 december 2017
  10 december 2017
  Duración: 01h03min | 10/12/2017

  Ds. D.R. Juijn gaat voor op deze Tweede Adventszondag.

 • 3 december 2017
  3 december 2017
  Duración: 01h05min | 03/12/2017

  Op deze eerste Adventszondag, 3 december, vlak voor Sinterklaas, lezen we uit Jesaja 63: 19b – 64: 8 en Marcus 13: 24 – 37. In Marcus horen we over de Eindtijd en de komst van het Rijk van God. En Jesaja lijkt erop. Over wat aan de Eindtijd vooraf gaat en hoe het dan zal zijn. Niet bepaald teksten waar je vrolijk van wordt. En we kunnen wel een opkikker gebruiken in deze tijd, waarin we dagelijks horen over verschrikkingen en onheil. Nu we de Adventstijd in gaan, tijd van inkeer, voorbereiden en uitzien naar de komst van het kerstkind, willen we stil staan bij wat deze teksten ons te bieden hebben. Hoe kunnen ze ons helpen in deze tijd, in hoe we ons kunnen te verhouden tot een wereld die een Eindtijd tegemoet lijkt te gaan? Bob Wijnbergen

 • 26 november 2017
  26 november 2017
  Duración: 01h11min | 26/11/2017

  In de dienst van 26 november zullen we stilstaan bij de gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen en bij allen, die we in ons hart meedragen. De mensen van voorbij wij noemen ze hier samen. De mensen van voorbij wij noemen ze bij namen. Zo vlinderen zij binnen in woorden en in zinnen en zijn wij even bij elkaar aan ‘t einde van het jaar. We zullen hun namen noemen en kaarsen branden. Zo dragen we hen mee ons leven in. Mirjam Verschure

 • 19 november 2017
  19 november 2017
  Duración: 01h02min | 19/11/2017

  Mevrouw dominee G. Heijnen is onze voorganger op deze zondag.

 • 12 november 2017
  12 november 2017
  Duración: 01h23min | 12/11/2017

  In deze dienst gaat dominee Arjen Hiemstra voor. Er worden drie kinderen gedoopt: Aafke, Sem en Bram. Het koor Con Brio zal een optreden verzorgen.

 • 5 november 2017
  5 november 2017
  Duración: 01h13min | 05/11/2017

  Op deze zondag van Woord en Tafel is onze voorganger ds. W.H. ten Boom.

 • 29 oktober 2017
  29 oktober 2017
  Duración: 01h06s | 29/10/2017

  In deze dienst zal voorgaan dr. Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap. Het onderwerp is: “Vier je Bijbel”. Centraal staat de tekst uit Mattheüs 22: 37-38. Het is een Bijbeltekst die ons uitdaagt om lief te hebben. En daarom mogen we met elkaar vieren dat wij steeds mogen putten uit de Bijbel. Maar we willen ook aandacht vragen voor landen waar miljoenen mensen nog geen Bijbel hebben. Dit jaar mensen in China.

 • 22 oktober 2017
  22 oktober 2017
  Duración: 59min | 23/10/2017

  Mevrouw Ds. G. Heijnen is de voorganger in deze dienst.

 • 15 oktober 2017
  15 oktober 2017
  Duración: 01h19min | 20/10/2017

  Werelddiaconaat: Eén in verscheidenheid. Dat is het thema van deze dienst, die in het teken staat van het project van Urmila, Bhaktapur, Nepal, dat we kennen via de familie Lesuis en we vanuit onze gemeente financieel ondersteunen. Jezus vertelt ons over een koning die een bruiloftsmaal aanricht en daar mensen voor uitnodigt. Er komen andere mensen dan hij verwacht. De mensen van de straat, die schuiven aan. God nodigt ons elke dag uit om aan zijn feestmaal van licht en liefde aan te zitten. Voelen we ons uitgenodigd? Mirjam Verschure

 • 8 oktober 2017
  8 oktober 2017
  Duración: 01h05min | 10/10/2017

  We hebben het allemaal goed geregeld in ons land. Als we naar andere landen gaan dan beseffen we dat meteen. We hoeven helemaal niet zo ver van huis om voorbeelden tegen te komen waarover we ons verbazen. Maar als we gewoon thuis zijn, is er genoeg om over te klagen. Als iemand dan zegt dat we het toch allemaal goed geregeld hebben, helpt dat niet echt. We hebben het allemaal goed geregeld in de kerk. Dankzij de traditie en eeuwenlang nadenken, zijn we groot geworden. Maar als we om ons heen kijken verbazen we ons er over dat steeds minder mensen het geloof met ons delen. Als iemand zegt dat we het toch allemaal goed geregeld hebben, helpt dat niet echt. Onderweg zijn we iets belangrijks verloren: waarom doen we dit eigenlijk? Als het volk Israël wanhopig is omdat ze weg uit eigen land in een vreemde omgeving zijn, vertelt Baruch hoe goed het thuis was en ook weer kan worden. Het was toen allemaal mooi bedacht, maar niemand had door hoe waardevol dat is. Dus liet iedereen het lopen en pas in het buitenland

 • 1 oktober 2017
  1 oktober 2017
  Duración: 01h10min | 10/10/2017

  Op deze zondag is drs. H.J. Lotterman onze voorganger.

 • 24 september 2017
  24 september 2017
  Duración: 01h08min | 24/09/2017

  Gerrie Kat van het Leger des Heils Gelderland is de voorganger op deze zondag: Mijn naam is Gerrie Kat en ben 60 jaar geleden geboren in Zaandam. Ik kom uit een gelovig gezin, mijn vader was heilssoldaat en mijn moeder hoorde bij de gereformeerde kerk. De ene zondag zaten we dus in het leger en de andere zondag waren we in de kerk. Ik heb 17 jaar gewerkt als verpleegkundige, dit heb ik met heel veel plezier gedaan. Toen kreeg ik het gevoel dat God meer van mij vroeg en heb ik er een gebedszaak van gemaakt en gevraagd of God mij duidelijk wilde maken wat ik verder met mijn leven moest. Tijdens een vakantie zei de voorganger van een evangelische gemeente dat ik op de goede weg was? Hij kende mij helemaal niet en wat bedoelde hij er mee? Een paar dagen later was ik aanwezig bij een EZA dag in de Jaap Edenhal in Amsterdam. Daar sprak de dominee over het jongetje met zijn vijf broodjes en twee visjes, een bekend verhaal en wat ik vaak verteld had in het jeugdwerk. Maar toen zei hij, als het jongetje niet gedaan h

 • 17 september 2017
  17 september 2017
  Duración: 01h07min | 24/09/2017

  Mevrouw ds. G. Heijnen gaat voor op deze startzondag.

 • 10 september 2017
  10 september 2017
  Duración: 01h06min | 10/09/2017

  In deze dienst is drs. T.H. Menting onze voorganger.

 • 3 september 2017
  3 september 2017
  Duración: 01h11min | 09/09/2017

  De kerkdienst op 3 september is een dienst ‘van Schrift en Tafel’. Over dat ‘aan Tafel gaan’ bij onze Heer kun je preken, je kunt erover zingen, en je kunt het uitbeelden in schilderijen. In deze dienst wil ik u aan de hand van een indringend schilderij van een modern kunstenaar naar de Tafel leiden. Ds. Alice van Halsema, Geldermalsen.

 • 27 augustus 2017
  27 augustus 2017
  Duración: 01h10min | 28/08/2017

  Deze zondag is dominee ds. J. van Baardewijk onze voorganger.

 • 20 augustus 2017
  20 augustus 2017
  Duración: 52min | 23/08/2017

  Deze zondag is dominee K. Dijk onze voorganger.

 • 13 augustus 2017
  13 augustus 2017
  Duración: 01h05min | 19/08/2017

  Dominee D. Pranger is onze voorganger tijdens deze dienst.

 • 6 augustus 2017
  6 augustus 2017
  Duración: 01h41s | 19/08/2017

  De zondagmorgen vroeger bij ons thuis herinner ik me nog goed. Zolang ik weet, was mijn vader ouderling. Na de kerk gingen wij naar de zondagschool en als we thuis kwamen, ging mijn vader achter zijn orgel zitten. Dan stond ik met mijn zusjes en broertje daaromheen te zingen: ‘Scheepke onder Jezus’ hoede’, ‘Daar ruist langs de wolken’ en ‘Tel uw zegeningen één voor één...’ Mooi was dat! Het verhaal van de ‘wonderbare spijziging’ – de lezing van zondag 6 augustus - kende ik natuurlijk ook. Ik vond dat altijd een echt wonderlijk verhaal; Jezus die zegt tegen zijn leerlingen ‘geef jullie ze maar te eten’.., nou ja... en dan zoveel brood breken; hoe deed Hij dat nou precies... Zoals u nu wel kunt vermoeden, kom ik uit een degelijk Gereformeerd nest. En als ik u zeg dat ik nu al meer dan vijftien jaar werkzaam ben als RK pastoraal werkster, dan kunt u ook wel vermoeden dat ik in mijn leven een hele ommezwaai heb gemaakt – die mij overigens veel vreugde geeft. De laatste acht jaar werk ik als pastoraal werkster bij

 • 30 juli 2017
  30 juli 2017
  Duración: 01h33s | 19/08/2017

  Op 30 juli gaat mevrouw M.R. de Vries voor in de dienst.

 • 23 juli 2017
  23 juli 2017
  Duración: 54min | 25/07/2017

  Deze zondag is mevrouw T.M. Werner onze voorganger.

 • 16 juli 2017
  16 juli 2017
  Duración: 58min | 16/07/2017

  Op deze zondag gaat Mevrouw M. Verschure voor.

 • 9 juli 2017
  9 juli 2017
  Duración: 57min | 16/07/2017

  Mevrouw G. Heijnen gaat voor in deze dienst.

 • 2 juli 2017
  2 juli 2017
  Duración: 01h09min | 16/07/2017

  Op zondag 2 juli is er weer eens een heel bekende gelijkenis aan de beurt. En de bekendste zijn vaak het meest verrassend. Een gelijkenis is namelijk een soort invulverhaal. Met de personen (of dieren) in het verhaaltje wordt telkens iemand anders bedoeld. En de hoorder mag dat zelf proberen in te vullen. Wie denkt u dat Jezus bedoelt met .... ? Maar je kunt het natuurlijk ook andersom invullen. Namelijk vanuit de vraag: met welke persoon of figuur of dier in het verhaaltje heb ik de neiging mijzelf te identificeren? En dan kom je misschien heel ergens anders uit dan Jezus bedoelde. Maar dat is soms wel heel onthullend! De gelijkenis van deze zondag is een heel eenvoudige: namelijk de gelijkenis van het Verloren Schaap. Ik ben benieuwd in wie u zichzelf herkent of met wie u zich het liefst wil identificeren. Wat daar verder uitkomt is van te voren niet te zeggen. Dat wordt wel spannend .... Als u de gelijkenis er al vast op wilt nalezen, hij staat in Lucas 15 : 1 - 7. Hans Brezet

 • 25 juni 2017
  25 juni 2017
  Duración: 01h07min | 01/07/2017

  Op deze zondag gaat de heer P.A. Simons voor.

 • 18 juni 2017
  18 juni 2017
  Duración: 01h18min | 18/06/2017

  Dominee Peter van den Berg gaat voor in deze Rondom 12 dienst.

 • 11 juni 2017
  11 juni 2017
  Duración: 01h02min | 11/06/2017

  Dominee W. van Walkeren gaat voor in deze dienst.

 • 4 juni 2017
  4 juni 2017
  Duración: 01h03min | 11/06/2017

  De heer Jan Martin Berghuis uit Arnhem is onze voorganger tijdens de Pinksterdienst.

 • 28 mei 2017
  28 mei 2017
  Duración: 50min | 30/05/2017

  Jezus zegt het de leerlingen maar vast: ze zullen gedood worden om hun geloof en mensen menen daarmee God te dienen. Het is te zot voor woorden, maar het gebeurt nog iedere dag... Het gaat mis als we een ander proberen te overtuigen van ons gelijk. De meeste van ons zullen er niemand om doden, maar hoe vaak belanden we niet in een conflict? Hoe blijven we daar uit? Waar kiezen we voor: willen we ‘gelijk’ of ‘geluk’ hebben? Mirjam Verschure.

 • 21 mei 2017
  21 mei 2017
  Duración: 01h13min | 21/05/2017

  Dominee W.H. ten Boom is onze voorganger tijdens deze dienst.

 • 14 mei 2017
  14 mei 2017
  Duración: 59min | 20/05/2017

  De heer J. Bloemendal is onze voorganger tijdens deze dienst.

 • 7 mei 2017
  7 mei 2017
  Duración: 01h11min | 07/05/2017

  Mevrouw T.M. Werner gaat voor in deze dienst.

 • 30 april 2017
  30 april 2017
  Duración: 01h08min | 30/04/2017

  Dominee D.R. Juijn is de voorganger tijdens deze dienst.

 • 23 april 2017
  23 april 2017
  Duración: 01h14min | 30/04/2017

  Dominee Peter van den Berg zal voorgaan in deze dienst

 • 16 april 2017
  16 april 2017
  Duración: 01h17min | 16/04/2017

  Dominee D. Pranger is de voorganger tijdens deze Paasdienst.

 • 13 april 2017
  13 april 2017
  Duración: 56min | 15/04/2017

  Een dienst van Woord en Tafel, de voorganger is dominee P.J. Moet.

 • 9 april 2017
  9 april 2017
  Duración: 57min | 15/04/2017

  Op deze zondag is ds. P.J. Moet onze voorganger tijdens de dienst.

 • 2 april 2017
  2 april 2017
  Duración: 01h25min | 02/04/2017

  Tijdens de dienst van 2 april worden de nieuwe antependia (doeken over de liturgische tafel en de lezenaar) in gebruik genomen. Daar willen we op een leuke manier mee bezig zijn. We zullen het verhaal over kleur in de Bijbel bij uitstek lezen: de ark van Noach en de regenboog; we gaan naar popmuziek luisteren waarin kleuren centraal staan; maar het gaat er in deze dienst vooral om, wat úw beleving is bij de kleuren en symbolen op de doeken. We zullen er over praten met elkaar en na de dienst mag iedereen er onder het genot van een kopje koffie creatief mee aan de slag gaan. U en jij, jong en oud, is van harte uitgenodigd om mee te doen. Zie voor één van de afbeeldingen van de doeken de uitnodiging elders in deze Kerkmail. Mirjam Verschure.

 • 26 maart 2017
  26 maart 2017
  Duración: 01h07min | 26/03/2017

  Op deze zondag is mevrouw G. Heijnen onze voorganger tijdens de dienst.

 • 19 maart 2017
  19 maart 2017
  Duración: 01h16min | 19/03/2017

  Twee vreemdelingen en een kopje levend water Ze raken met elkaar in gesprek. Een Samaritaanse vrouw en Jezus. Vreemdelingen voor elkaar. De één komt water putten, de ander heeft dorst. Ze raken met elkaar in gesprek. Waarover gaat dit gesprek? De één graaft diep in de put van de ander. De ander laat dit toe en komt zo bij de bron. Een wonderlijk gesprek met een verrassend plot. Inzet: water! 'Levend water', zegt de één. 'Als je daarvan drinkt krijg je geen dorst meer'. 'Geef mij van dat water', zegt de ander.....dit gesprek tekent en kleurt de derde zondag in de Veertigdagentijd, waarin we op weg zijn naar Pasen, op weg naar bevrijding. Tijdens die reis kun je vermoeid raken, dorst krijgen. De hitte kan je teveel worden, want de tocht gaat door woestijnen en onherbergzame gebieden. Hoe welkom is dan een kopje water? Theo Menting

 • 12 maart 2017
  12 maart 2017
  Duración: 01h03min | 12/03/2017

  Vanwege ziekte van de predikant drs. J.H. Lotterman wordt deze dienst op alternatieve wijze ingevuld door Meinie Visser, Edward Pfeiffer & Paul Vlaardingerbroek.

 • 5 maart 2017
  5 maart 2017
  Duración: 01h09min | 05/03/2017

  In deze dienst is ons gemeentelid ds. K. Dijk onze voorganger.

 • 26 februari 2017
  26 februari 2017
  Duración: 01h17min | 26/02/2017

  Ik heb er nog herinneringen aan: aan de eerste groep van de lagere school, bij mij en velen van u nog ‘kleuterschool’ genoemd. Zo belangrijk is het dus, dat sommigen van ons daar nog gebeurtenissen van terug kunnen halen. Daarom willen we stil staan bij al die kinderen die die grote stap net gemaakt hebben of nog gaan maken. We gaan er samen met kinderkoor Joy een mooie dienst van maken! Mirjam Verschure

 • 19 februari 2017
  19 februari 2017
  Duración: 01h08min | 19/02/2017

  In deze dienst is de voorganger vlootpredikant Kapitein-luitenant ter zee ds. D. Pranger.

 • 12 februari 2017
  12 februari 2017
  Duración: 01h12min | 18/02/2017

  Vandaag volgen we de lezing van het zogenaamde ‘lutherse leesrooster’. Dit rooster plaatst op deze zondag ‘Septuagesima’ (nog 70 dagen tot Pasen) de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard uit Mattheus 20: 1-16. Het is een verhaal dat in de loop van de geschiedenis van de kerk op allerlei manieren is uitgelegd. Maar misschien hebben joodse uitleggers ons wel veel te vertellen... over Gods onbegrijpelijke goedheid, zelfs voor laatkomers. Ds. A. C. van Halsema

 • 5 februari 2017
  5 februari 2017
  05/02/2017

  Ds. W.H. ten Boom is de voorganger in deze dienst.

 • 29 januari 2017
  29 januari 2017
  Duración: 01h23min | 29/01/2017

  Ds. A. Hiemstra is de voorganger in deze dienst van Woord en Tafel. Ook is er het afscheid van enkele ambtsdragers.

 • 22 januari 2017
  22 januari 2017
  Duración: 59min | 24/01/2017

  De heer J. Bloemendal is de voorganger in deze dienst.

 • 15 januari 2017
  15 januari 2017
  Duración: 01h12min | 15/01/2017

  Elke dienst op zondagochtend horen we delen uit de Bijbel. Is dat slechts uit gewoonte, omdat het altijd zo ging? Niet alleen om de kennis van de Bijbel, niet alleen om het stilstaan bij wat eertijds gebeurde, hoe mensen omgingen met hun geluk of hun ongeluk. Verhalen van mensen, opgetekend, omdat ze als wonderbaarlijk werden ervaren. Voor ons in 2017 mag het bovenal een uitdaging zijn, te ontdekken welke betekenis die verhalen in onze tijd en in ons leven van nu hebben. Voor ons mensen samen en voor ons persoonlijk. Want in ieders leven zijn momenten van verwondering en strijd, verlatenheid en dankbaarheid. Jezus, wie is hij toch? Zijn levenswijze valt op, wordt opgetekend. Hij lijkt te worden geleid door een opdracht van recht en gerechtigheid. Als met een bovenmenselijke inspiratie van...., ja, vanwaar? Leven: vaak naast elkaar en soms voor elkaar, maar te vaak: tegenover elkaar. Daarin een reddende rol vervullen is zijn opdracht, noem het de wil van God, die hijzelf zijn vader noemt. Een bewuste manier v

 • 8 januari 2017
  8 januari 2017
  Duración: 56min | 10/01/2017

  Ds. W. van Walkeren is de voorganger tijdens deze dienst.

 • 1 januari 2017
  1 januari 2017
  Duración: 43min | 02/01/2017

  We lezen vandaag dat Jezus zijn naam krijgt. Hoe bent u aan uw naam gekomen, wie heeft die verzonnen? Uw vader of uw moeder of nog iemand anders? Toen uw moeder zwanger was, werd wellicht gezegd dat ze ‘in gezegende toestand verkeerde’. Zo was het ook: u bent een zegen. We zijn een zegen en we ontvangen de zegen. Maar voelen we dat ook altijd zo? Een gezegend 2017 gewenst! Mirjam Verschure

 • 25 december 2016
  25 december 2016
  Duración: 53min | 26/12/2016

  Mevrouw T. Werner is de voorganger tijdens deze kerstdienst.

 • 18 december 2016
  18 december 2016
  Duración: 01h05min | 21/12/2016

  Op deze 4e advent is dominee K. Dijk onze voorganger.

 • 11 december 2016
  11 december 2016
  Duración: 59min | 11/12/2016

  Arjen Hiemstra gaat voor in de 3e adventsdienst.

 • 4 december 2016
  4 december 2016
  Duración: 56min | 08/12/2016

  Wie is er verantwoordelijk voor uw leven? Zijn dat uw ouders die er voor gezorgd hebben dat u geboren kon worden? Is dat God, die uw ziel geschapen heeft? Bent u het zelf? Johannes de Doper maakt in het evangelie van Mattheüs duidelijk dat het in ieder geval niet de voorouders zijn. Er kan niet gezegd worden: “Ik heb Abraham als vader, dus mij kan niets gebeuren...” Daar trapt hij niet in. Wie zegt u dat er verantwoordelijk is voor uw leven? We gaan er op 4 december over nadenken. Mirjam Verschure

 • 27 november 2016
  27 november 2016
  Duración: 01h12min | 27/11/2016

  In deze eerste zondag van de advent is de heer J. Bloemendal onze voorganger. Het Gemengd Christelijk koor Con Brio uit Westervoort zal voor ons zingen.

 • 20 november 2016
  20 november 2016
  Duración: 01h19min | 20/11/2016

  Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij onze overleden gemeenteleden. Psalm 46 spreekt over nood, gevoel van verlatenheid van de mens, de ontreddering, maar daarboven uitgaand: die God, de erkenning van hem, dat veilige: Hij is erbij. Uit het Lucasevangelie horen we dat de mensen het lijden van de wereld niet bespaard zal blijven. Om Jezus’ naam zullen zijn volgelingen zelfs gehaat worden. Standvastig blijven is hier de kern. Deze tijd zal voorbijgaan, iets nieuws zal komen. Zullen wij vasthoudend kunnen en willen vertrouwen op die bijbelse belofte? Daarover zullen we nadenken en hen gedenken die ons al voor zijn gegaan. Met hoop, vertrouwen en met de liefde onder elkaar. Mevrouw G. Heijnen

 • 13 november 2016
  13 november 2016
  Duración: 01h02min | 15/11/2016

  Ds. K. Dijk is de voorganger in deze dienst.

 • 6 november 2016
  6 november 2016
  Duración: 01h09min | 06/11/2016

  Deze zondag is ds. M.H. Leistra de voorganger tijdens de dienst.

 • 30 oktober 2016
  30 oktober 2016
  Duración: 01h06min | 30/10/2016

  Ds. P.J. Moet is de voorganger tijdens deze dienst.

 • 23 oktober 2016
  23 oktober 2016
  Duración: 01h17min | 23/10/2016

  Gelijkenissen gaan vaak over iets anders dan waar ze over lijken te gaan. Daar is de kleine gelijkenis die voor zondag 23 oktober op het lezingenrooster staat een mooi voorbeeld van. Je kunt hem vinden in Lucas 18:9 – 14. Over twee figuren die wij zó niet meer in onze tijd tegen komen, namelijk een Farizeeër en een Tollenaar. Dat is dus ongevaarlijk voor ons ..... Of toch niet ? In deze dienst zingt ons kinderkoor “Joy”. Dat vind ik altijd heel fijn. Maar het leuke is bovendien, dat Joy in het repertoire nogal wat liedjes heeft, die dicht in de buurt van de betekenis van deze gelijkenis komen. Dat treft dus bijzonder goed. En tenslotte nemen we aan het eind van deze dienst ook nog afscheid van onze interim-predikant Dirk Wolse. We zullen het verder dus weer op eigen kracht moeten doen .... Hans Brezet

 • 16 oktober 2016
  16 oktober 2016
  Duración: 01h13min | 16/10/2016

  Werelddiaconaat: kennis delen. Dat is het thema van deze dienst, die in het teken staat van het project van Urmila, Bhaktapur, Nepal, dat we kennen via de familie Lesuis en we vanuit onze gemeente financieel ondersteunen. Jezus vertelt ons vandaag over een vrouw die blijft aandringen bij de rechter in de stad: “Doe mij recht!” Urmila lijkt wel wat op haar. Beide vrouwen laten zich niet afschepen door tegenslagen, maar blijven geloven in hun zaak. En wij? Mirjam Verschure

 • 9 oktober 2016
  9 oktober 2016
  Duración: 01h11min | 11/10/2016

  Deze zondag is ds. W.H. Boom de voorganger tijdens de dienst.

 • 2 oktober 2016
  2 oktober 2016
  Duración: 01h06min | 05/10/2016

  Mw. R. van Doorn is de voorganger tijdens deze dienst.

 • 25 september 2016
  25 september 2016
  Duración: 01h05min | 25/09/2016

  Ds. P.A. van den Berg is de voorganger tijdens deze dienst.

 • 18 september 2016
  18 september 2016
  Duración: 02h35min | 19/09/2016

  #delen = #vermenigvuldigen Het onderwerp van de Startzondag van de protestante gemeente Duiven, waarbij de gemeente een eigen tintje geeft aan het landelijke thema “Deel je leven”. Zondag 18 september 2016 aanstaande wordt in de Kapel het nieuwe kerkelijke seizoen afgetrapt. Voor deze nieuwe start hebben diverse werkgroepen hun ideeën en inspiratie gedeeld en dit heeft een viering als resultaat. Zondag 18 september is de Kapel vanaf 09.30 uur geopend voor een inloop met thee, koffie of frisdrank en een gesprek om elkaar na de vakantie weer te ontmoeten. Om 10.00 uur start de dienst voor jong en oud, voor groot en klein. Alle groepen nemen deel aan de voorbereidingen en de uitvoering van deze dienst. In deze laagdrempelige dienst zal het profiel voor de nieuwe voorganger afgerond worden en er is nog gelegenheid om aan dit profiel iets toe te voegen. Onze interim-predikant Dirk Wolse is de voorganger en zal zijn talenten met ons delen.

 • 11 september 2016
  11 september 2016
  Duración: 01h04min | 12/09/2016

  We lezen in deze dienst verder in de ‘verhalen voor onderweg’ van de evangelist Lucas. Onderweg spreekt Jezus allerlei mensen toe: Soms grote groepen, dan weer de leerlingen, en vandaag de geestelijk leiders. Hij vertelt over God die op zoek is naar de mens. Maar wat moet je je dáár nu bij voorstellen? Ds. Alice van Halsema.

 • 4 september 2016
  4 september 2016
  Duración: 01h08min | 04/09/2016

  In deze dienst is mevrouw T.M. Werner onze voorganger.

 • 28 augustus 2016
  28 augustus 2016
  Duración: 58min | 28/08/2016

  De voorganger in deze dienst is ds. K. Dijk.

 • 21 augustus 2016
  21 augustus 2016
  Duración: 51min | 27/08/2016

  Ds. H. Noordeman gaat voor in de dienst op deze zondag.

 • 14 augustus 2016
  14 augustus 2016
  Duración: 51min | 27/08/2016

  Ds. P.J. Moet gaat voor in de dienst op deze zondag.

 • 7 augustus 2016
  7 augustus 2016
  Duración: 01h01min | 08/08/2016

  In deze dienst is ds. E. van der Wal onze voorganger.

 • 31 juli 2016
  31 juli 2016
  Duración: 56min | 31/07/2016

  “Ik zei tegen mezelf,” zo zegt Prediker: “Zoek het eens in het plezier en geniet van het goede.” Dat klinkt toch niet heel verkeerd zo in de vakantietijd! Toch gaat hij verder met: Maar ook dat bleek ijdel. Lachen is dwaasheid, zeg ik, en plezier maken levert niets op. Dat klinkt toch al een stuk minder gezellig... Ik denk niet dat Prediker ons van onze vakantie af wil houden. (En als hij dat wel probeert, dan ga ik toch echt nog steeds weg...) Toch wil hij ons wel iets zeggen, zo vermoed ik, als we eens dieper op de tekst ingaan. Als je niet op vakantie bent, zoek je dan mee? Mirjam Verschure

 • 24 juli 2016
  24 juli 2016
  Duración: 56min | 26/07/2016

  In deze dienst is ds. D.R. Juijn onze voorganger.

 • 17 juli 2016
  17 juli 2016
  18/07/2016

  De heer J. Bloemendal is de voorganger in deze dienst.

 • 10 juli 2016
  10 juli 2016
  Duración: 01h04min | 11/07/2016

  Op zondag 10 juli geven we weer volop aandacht aan degenen die als twaalfjarigen de overstap maken van basisschool naar middelbaar (of voortgezet) onderwijs. En ook de overstap maken van kindernevendienst naar de jongerendiensten. Een spannende leeftijd! Bij natuurvolkeren is dat gelijk de overgang van kind naar volwassenheid. Dat is voor onze veel ingewikkelder maatschappij wat al te snel. Want wat er nú allemaal geleerd moet worden om als volwassene in de maatschappij te kunnen staan, vergt nog wel een jaar of vijf, zes (minstens) aan onderwijs. Dat heeft in de moderne tijd gezorgd voor een periode van spanningen tussen wat je zelf voelt en wat je mag doen en zijn: de pubertéit. Dat zou je ook kunnen schrijven als “púber-tijd”! Met een verschil in klemtoon dan ook. Goed om ook voor je zelf eens terug te denken: Wat deed en dacht en beleefde ik zelf toen ik twaalf was ? Ook wat betreft het geloof. Voor deze gelegenheid wijk ik ook af van het lezingenrooster. In ieder geval lezen we uit een brief van Paulus:

 • 3 juli 2016
  3 juli 2016
  Duración: 01h11min | 11/07/2016

  Ons gemeentelid ds. K. Dijk is onze voorganger op 3 juli.

 • 26 juni 2016
  26 juni 2016
  Duración: 01h06min | 26/06/2016

  In deze dienst is mw. G. Heijnen onze voorganger

 • 19 juni 2016
  19 juni 2016
  Duración: 01h09min | 24/06/2016

  In deze dienst is ds. G.J. van der Stouw onze voorganger.

 • 12 juni 2016
  12 juni 2016
  Duración: 01h19min | 14/06/2016

  Een bijzondere dienst waarin wij samen vieren koppelen aan samen in gesprek gaan en samen delen. In het begin van de dienst vieren wij met elkaar rond het zingen van liederen, bidden en luisteren naar de bron door tekst uit de bijbel. Vervolgens gaan wij met elkaar in gesprek over ‘de kern’ van gemeentezijn naar aanleiding van de uitkomsten van het gemeentegesprek op 17 april. Dat onderbreken wij door samenzang (laat het mij weten als jij/u een lied daarvoor heeft). Aan het einde van de dienst delen wij de vruchten van de gesprekken en gaven van de aarde in ‘brood en druiven’. Zo gaan wij tenslotte met Gods zegen op weg. Wij (stuurgroep voor de bezinning en voorganger) hopen dat jij en u met ons mee wil vieren, spreken en delen gericht op de toekomst van het gemeentezijn en gestalte geven aan het volgen van Jezus. Belangrijk daarbij is dat de “generaties” elkaar ontmoeten. Vriendelijke groet, ds. Dirk Wolse

 • 5 juni 2016
  5 juni 2016
  Duración: 01h03min | 06/06/2016

  In deze dienst is mevrouw T.M. Werner onze voorganger.

 • 29 mei 2016
  29 mei 2016
  Duración: 01h29s | 06/06/2016

  In deze dienst is ds. D. R. Juijn onze voorganger.

 • 22 mei 2016
  22 mei 2016
  Duración: 01h09min | 24/05/2016

  Arjen Hiemstra is de voorganger tijdens deze dienst.

 • 15 mei 2016
  15 mei 2016
  Duración: 01h15min | 15/05/2016

  Eens in de vier jaar houden de katholieke en protestantse kerken van Westervoort, Duiven, Loo en Groessen een oecumenische dienst in het Horsterpark. Het is een bijzondere locatie voor een prachtige bijeenkomst: de Pinksterdienst. Helaas zat het weer dit jaar tegen en is de locatie aangepast naar de Samen op Weg Kap in Duiven. Thema: Wat zou God er van zeggen? We luisteren naar de verhalen, waarin de leerlingen van Jezus bang zijn om te spreken. Maar dan komt de Geest over hen heen en weten ze ineens iedereen te raken met hun woorden: woorden over Jezus en over vergeving. Ze spreken daarmee Gods taal. Kunnen wij dat ook? Misschien helpt het als we ons soms afvragen: “Wat zou God er van zeggen?” Diaken Adri van Zundert en Mirjam Verschure zullen voorgaan. De dienst wordt muzikaal omlijst door het koor Con Brio.

 • 8 mei 2016
  8 mei 2016
  Duración: 01h05min | 13/05/2016

  In deze dienst is J. Kroon onze voorganger.

 • 1 mei 2016
  1 mei 2016
  Duración: 01h06min | 13/05/2016

  In deze dienst is ds. P.J. Moet onze voorganger.

 • 24 april 2016
  24 april 2016
  Duración: 01h25s | 24/04/2016

  In deze dienst gaat mw. ds. M. Beekhuis voor.

 • 17 april 2016
  17 april 2016
  Duración: 01h38s | 17/04/2016

  Samen met gemeenteleden van alle leeftijden willen wij (kerkenraad en gemeenteleden) op deze zondag in gesprek gaan over wat belangrijk is voor het kerkzijn nu en in de nabije toekomst. De kerkdienst deze morgen sluit daarbij aan en is een opstap voor het gesprek en de ontmoeting verder deze zondag. Uitgangspunt in de kerkdienst is Marcus 6:1-12. In twee delen zal ik het aan de orde stellen, met ertussen in iets met de kinderen. Wees allemaal welkom om mee te vieren, elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Vriendelijke groet, Ds. Dirk Wolse

 • 10 april 2016
  10 april 2016
  Duración: 57min | 10/04/2016

  In deze dienst is mevrouw M. van de Velde onze voorganger.

 • 3 april 2016
  3 april 2016
  Duración: 01h03min | 03/04/2016

  SCHRIFTLEZINGEN: Genesis 28:10-22 Lukas 24:13-19/28-32 Psalm voor deze zondag is psalm 81 Het paaslicht hebt Gij ons gegeven tot nieuwe mensen hebt Gij ons gemaakt. Zowel Jakob als de Emmaüsgangers gaan op weg vanuit het donker naar het licht! Niet voor niets worden christenen mensen-van-de-weg genoemd. Op weg gaan betekent loslaten! Dat geldt tot op de dag van vandaag. Je mag op weg gaan met zegenende woorden. Dat geldt voor Jakob. Dat geldt voor de Emmaüsgangers. Dat geldt voor ieder van ons. Misschien wel de woorden: God zal met jullie meegaan als licht in je ogen als een lamp voor je voet, hoop in je hart! Käti van Bergen

página 1 de 2

Informações: