Sinopsis

Iran Academia is dedicated to academic teaching in the humanities and social sciences disciplines. .

Episodios

 • سعید پیوندی - دانشگاه در جامعه مدرن - بخش چهارم

  سعید پیوندی - دانشگاه در جامعه مدرن - بخش چهارم

  07/07/2019 Duración: 25min

  پادکست ایران آکادمیا مکانی برای گفتگو و فراگیری علوم انسانی و اجتماعی است. هدف این دانشگاه آنلاین ارتقای توانایی علاقمندان و دانشجویان در درک و تحلیل پدیده‌ها و مسائل اجتماعی برپایه اندیشه سنجشگر و روشمند علوم انسانی و اجتماعی با نظر به جامعه و فرهنگ ایران در متن جهان  این اپیزودها بر روی یازده پلتفرم منتشر می شوند. بسیار خشنودیم که می توانیم این پادکست را برای نخستین بار بر ناملیک نیز منتشر کنیم.  تک کلاس همگانی و رایگان "حقوق بشر، فراتر از اخبار" بر روی سامانه آکادمیکس ایران آکادمیا با حضور صدها دانش اندوز مشتاق آغاز شده است و همچنان امکان نام نویسی در آن وجود دارد:  https://courses.iranacademia.com/ اگر مایل به ارائه نقطه نظرات خود هستید، می توانید از طریق لینک زیر به پادکست ایران آکادمیا پیام صوتی بفرستید و در تهیه و تولید محتوای آن کمک کنید https://anchor.fm/iran-academia/message --- Send in a voice message: https://anchor.fm/iran-academia/message

 • سعید پیوندی - دانشگاه در جامعه مدرن - بخش سوم

  سعید پیوندی - دانشگاه در جامعه مدرن - بخش سوم

  01/07/2019 Duración: 27min

     پادکست ایران آکادمیا مکانی برای گفتگو و فراگیری علوم انسانی و اجتماعی است. هدف این دانشگاه آنلاین ارتقای توانایی علاقمندان و دانشجویان در درک و تحلیل پدیده‌ها و مسائل اجتماعی برپایه اندیشه سنجشگر و روشمند علوم انسانی و اجتماعی با نظر به جامعه و فرهنگ ایران در متن جهان  این اپیزودها بر روی دَه پلتفرم منتشر می شوند. بسیار خشنودیم که می توانیم این پادکست را برای نخستین بار بر ناملیک نیز منتشر کنیم.  تک کلاس همگانی و رایگان "حقوق بشر، فراتر از اخبار" بر روی سامانه آکادمیکس ایران آکادمیا آغاز شده است ولی همچنان نام نویسی می کند:  https://courses.iranacademia.com/ اگر مایل به ارائه نقطه نظرات خود هستید، می توانید از طریق لینک زیر به پادکست ایران آکادمیا پیام صوتی بفرستید و در تهیه و تولید محتوای آن کمک کنید https://anchor.fm/iran-academia/message --- Send in a voice message: https://anchor.fm/iran-academia/message

 • سعید پیوندی - دانشگاه در جامعه مدرن - بخش دوم

  سعید پیوندی - دانشگاه در جامعه مدرن - بخش دوم

  24/06/2019 Duración: 29min

   پادکست ایران آکادمیا مکانی برای گفتگو و فراگیری علوم انسانی و اجتماعی است. هدف این دانشگاه آنلاین ارتقای توانایی علاقمندان و دانشجویان در درک و تحلیل پدیده‌ها و مسائل اجتماعی برپایه اندیشه سنجشگر و روشمند علوم انسانی و اجتماعی با نظر به جامعه و فرهنگ ایران در متن جهان  این اپیزودها بر روی دَه پلتفرم منتشر می شوند. بسیار خشنودیم که می توانیم این پادکست را برای نخستین بار بر ناملیک نیز منتشر کنیم.  تک کلاس همگانی و رایگان "حقوق بشر، فراتر از اخبار" بر روی سامانه آکادمیکس ایران آکادمیا هم اکنون نام نویسی می کند:   https://courses.iranacademia.com/ اگر مایل به ارائه نقطه نظرات خود هستید، می توانید از طریق لینک زیر به پادکست ایران آکادمیا پیام صوتی بفرستید و در تهیه و تولید محتوای آن کمک کنید https://anchor.fm/iran-academia/message --- Send in a voice message: https://anchor.fm/iran-academia/message

 • سعید پیوندی - دانشگاه در جامعه مدرن - بخش اول

  سعید پیوندی - دانشگاه در جامعه مدرن - بخش اول

  17/06/2019 Duración: 30min

    پادکست ایران آکادمیا مکانی برای گفتگو و فراگیری علوم انسانی و اجتماعی است. هدف این دانشگاه آنلاین ارتقای توانایی علاقمندان و دانشجویان در درک و تحلیل پدیده‌ها و مسائل اجتماعی برپایه اندیشه سنجشگر و روشمند علوم انسانی و اجتماعی با نظر به جامعه و فرهنگ ایران در متن جهان  این اپیزودها بر روی دَه پلتفرم منتشر می شوند. بسیار خشنودیم که می توانیم این پادکست را برای نخستین بار بر ناملیک نیز منتشر کنیم.  تک کلاس همگانی و رایگان "حقوق بشر، فراتر از اخبار" بر روی سامانه آکادمیکس ایران آکادمیا هم اکنون نام نویسی می کند:  http://bit.ly/2WSeNze اگر مایل به ارائه نقطه نظرات خود هستید، می توانید از طریق لینک زیر به پادکست ایران آکادمیا پیام صوتی بفرستید و در تهیه و تولید محتوای آن کمک کنید https://anchor.fm/iran-academia/message --- Send in a voice message: https://anchor.fm/iran-academia/message

 • علیرضا کاظمی - ایران آکادمیا، آگورا و آکادمیکس و فراخوان

  علیرضا کاظمی - ایران آکادمیا، آگورا و آکادمیکس و فراخوان

  03/06/2019 Duración: 37min

  در #اپیزود_26 گفتگو کردیم با #علیرضا_کاظمی مدیر اجرایی #ایران_آکادمیا. در این اپیزود با ساختار و خدمات و محصولات ایران آکادمیا آشنا می شوید. درباره تک کلاس های رایگان و همگانی #آکادمیکس می شنوید و با تک کلاس حقوق بشر آشنا می شوید. لینک های مفید در این اپیزود:  ویدئوی معرفی کلاس حقوق بشر، فراتر از اخبار:  https://youtu.be/2dMfcSph9kU وبسایت رسمی ایران آکادمیا:  http://iranacademia.com/  صفحه معرفی کلاس حقوق بشر:  http://bit.ly/2WSeNze --- Send in a voice message: https://anchor.fm/iran-academia/message

 • امیر یحیی آیت‌الهی - مرزهای آزادی آکادمیک در شیوه الهیات‌ورزی نظام آموزشی

  امیر یحیی آیت‌الهی - مرزهای آزادی آکادمیک در شیوه الهیات‌ورزی نظام آموزشی

  27/05/2019 Duración: 36min

  #اپیزود_25 اختصاص دارد به سخنرانی#امیر_یحیی_آیت_الهی. او پژوهشگر فلسفه در آلمان است و سخنرانی اش را در میزگرد #آزادی_علمی و #حق_تحصیل در ایران ایراد کرده است، نام این سخنرانی:مرزهای #آزادی_آکادمیک در شیوه الهیات‌ورزی #نظام_آموزشی   لینک درباره میزگرد:  http://freedombookfair.com/challengin... لینک یوتیوب سخنرانی:    https://www.youtube.com/watch?v=GmrUY24wvS0  دانلود و سفارش ژورنال بهاره ایران آکادمیا: https://agora.iranacademia.com/archives/1733    درباره کلاس "حقوق بشر، فراتر از اخبار": https://adobe.ly/2ErndX9

 • امید منتظری - نهادهای آموزشی ایران: مکان سیاست و منطق حذف

  امید منتظری - نهادهای آموزشی ایران: مکان سیاست و منطق حذف

  20/05/2019 Duración: 20min

  #اپیزود_24 اختصاص دارد به سخنرانی#امید_منتظری. او روزنامه نگار است و سخنرانی اش را در میزگرد #آزادی_علمی و #حق_تحصیل در ایران ایراد کرده است، نام این سخنرانی:نهادهای #آموزشی در #ایران: مکان #سیاست و #منطق_حذف.   لینک درباره میزگرد: http://freedombookfair.com/challengin...لینک یوتیوب سخنرانی: https://www.youtube.com/watch?v=3QI2_N_4AbY   دانلود و سفارش ژورنال بهاره ایران آکادمیا:https://agora.iranacademia.com/archives/1733    درباره کلاس "حقوق بشر، فراتر از اخبار": https://adobe.ly/2ErndX9

 • کنفرانس ایران پس از 40 سال – نیره توحیدی - جنبش زنان ایرانی در چهل سالی که گذشت

  کنفرانس ایران پس از 40 سال – نیره توحیدی - جنبش زنان ایرانی در چهل سالی که گذشت

  13/05/2019 Duración: 37min

  در این مجموعه پادکست ها، سخنرانی های #کنفرانس #ایران_پس_از_چهل_سال، گسست ها و پیوستگی ها که در 11 ژانویه 2019 توسط #ایران_آکادمیا و در همکاری با دانشگاه لیدن برگزار شد را تقدیم شما می کنیم. این کنفرانس در 6 پنل و با حضور 13 سخنران از استادان دانشگاه و اندیشمندان و پژوهشگران و روشنفکران برگزار شد.  #اپیزود_23 اختصاص دارد به سخنرانی #نیره_توحیدی، استاد جامعه شناسی و مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و استاد جنسیت در دانشگاه ایران آکادمیا. او سخنرانی اش را در پنل جنبش‌های اجتماعی ایراد کرده است، نام این سخنرانی: #جنبش_زنان ایرانی در چهل سالی که گذشت. لینک وبسایت رسمی کنفرانس: https://ir40.iranacademia.com   لینک یوتیوب سخنرانی:  https://www.youtube.com/watch?v=nPjuSRCIb-g  لینک دانلود و سفارش ژورنال بهاره ایران آکادمیا: https://agora.iranacademia.com/archives/1733

 • کنفرانس ایران پس از 40 سال – فرهاد خسروخاور- گونه شناسی کنشگران و جنبشهای اجتماعی

  کنفرانس ایران پس از 40 سال – فرهاد خسروخاور- گونه شناسی کنشگران و جنبشهای اجتماعی

  06/05/2019 Duración: 31min

  کنفرانس ایران پس از 40 سال – فرهاد خسروخاور- گونه شناسی کنشگران و جنبشهای اجتماعی در این مجموعه پادکست ها، سخنرانی های #کنفرانس #ایران_پس_از_چهل_سال، گسست ها و پیوستگی ها که در 11 ژانویه 2019 توسط #ایران_آکادمیا و در همکاری با دانشگاه لیدن برگزار شد را تقدیم شما می کنیم. این کنفرانس در 6 پنل و با حضور 13 سخنران از استادان دانشگاه و اندیشمندان و پژوهشگران و روشنفکران برگزار شد. #اپیزود_22 اختصاص دارد به سخنرانی #فرهاد_خسروخاور، جامعه شناس و استاد مدرسه عالی مطالعات علوم اجتماعی پاریس. او سخنرانی اش را در پنل جنبش‌های اجتماعی ایراد کرده است، نام این سخنرانی: #گونه_شناسی #کنشگران و #جنبشهای_اجتماعیلینک وبسایت رسمی کنفرانس:https://ir40.iranacademia.com  لینک یوتیوب سخنرانی: https://www.youtube.com/watch?v=ZoBF3QL8sZ0 لینک دانلود و سفارش ژورنال بهاره ایران آکادمیا: https://agora.iranacademia.com/archives/1733

 • کنفرانس ایران پس از 40 سال - ایرج سبحانی - کوچ علم از دانشگاه و بحران اعتماد در علوم پزشکی

  کنفرانس ایران پس از 40 سال - ایرج سبحانی - کوچ علم از دانشگاه و بحران اعتماد در علوم پزشکی

  29/04/2019 Duración: 28min

  در این مجموعه پادکست ها، سخنرانی های #کنفرانس #ایران_پس_از_چهل_سال، گسست ها و پیوستگی ها که در 11 ژانویه 2019 توسط #ایران_آکادمیا و در همکاری با دانشگاه لیدن برگزار شد را تقدیم شما می کنیم. این کنفرانس در 6 پنل و با حضور 13 سخنران از استادان دانشگاه و اندیشمندان و پژوهشگران و روشنفکران برگزار شد.  #اپیزود_21 اختصاص دارد به سخنرانی #ایرج_سبحانی ، پزشک بیمارستان های پاریس، استاد دانشکده پزشکی دانشگاه کرتی شرق پاریس. او سخنرانی اش را در پنل علوم و پژوهش‌های علمی ایراد کرده است، نام این سخنرانی: #دانشگاه و بحران اعتماد در #علوم_پزشکی. لینک وبسایت رسمی کنفرانس: https://ir40.iranacademia.com   لینک یوتیوب سخنرانی:  https://www.youtube.com/watch?v=rU-KBGvWEL4

 • کنفرانس ایران پس از 40 سال – سعید پیوندی – روشنفکری چپ ایران، دگردیسی در پی گذار از توفان ها

  کنفرانس ایران پس از 40 سال – سعید پیوندی – روشنفکری چپ ایران، دگردیسی در پی گذار از توفان ها

  22/04/2019 Duración: 23min

  در این مجموعه پادکست ها، سخنرانی های #کنفرانس #ایران_پس_از_چهل_سال، گسست ها و پیوستگی ها که در 11 ژانویه 2019 توسط #ایران_آکادمیا و در همکاری با دانشگاه لیدن برگذار شد را تقدیم شما می کنیم. این کنفرانس در 6 پنل و با حضور 13 سخنران از استادان دانشگاه و اندیشمندان و پژوهش گران و روشن فکران برگزار شد.  #اپیزود_20 اختصاص دارد به سخنرانی #سعید_پیوندی ، استاد جامعه شناسی در دانشگاه لورن و مدیر آکادمیک در دانشگاه ایران آکادمیا. او سخنرانی اش را در پنل نقش روشنفکران ایراد کرده است، نام این سخنرانی: #روشنفکری_چپ_ایران، دگردیسی در پی گذار از توفان ها لینک وبسایت رسمی کنفرانس: https://ir40.iranacademia.com   لینک یوتیوب سخنرانی:  https://www.youtube.com/watch?v=QNqLhQtf5QE

 • کنفرانس ایران پس از 40 سال – محسن متقی – روشنفکران مسلمان در آزمون انقلاب ایران

  کنفرانس ایران پس از 40 سال – محسن متقی – روشنفکران مسلمان در آزمون انقلاب ایران

  15/04/2019 Duración: 21min

  در این مجموعه پادکست ها، سخنرانی های #کنفرانس #ایران_پس_از_چهل_سال، گسست ها و پیوستگی ها که در 11 ژانویه 2019 توسط #ایران_آکادمیا و در همکاری با دانشگاه لیدن برگذار شد را تقدیم شما می کنیم. این کنفرانس در 6 پنل و با حضور 13 سخنران از استادان دانشگاه و اندیشمندان و پژوهش گران و روشن فکران برگزار شد.  #اپیزود_19 اختصاص دارد به سخنرانی #محسن_متقی ، جامعه شناس و مدیر آموزشی مرکز اجتماعی در ورسای. او سخنرانی اش را در پنل نقش روشنفکران ایراد کرده است، نام این سخنرانی: #روشنفکران_مسلمان در آزمون #انقلاب_ایران لینک وبسایت رسمی کنفرانس: https://ir40.iranacademia.com   لینک یوتیوب سخنرانی:  https://www.youtube.com/watch?v=t11cJy_6EEE

 • کنفرانس ایران پس از 40 سال – محمدرضا نیکفر – انقلاب دو بُنی

  کنفرانس ایران پس از 40 سال – محمدرضا نیکفر – انقلاب دو بُنی

  08/04/2019 Duración: 21min

  در این مجموعه پادکست ها، سخنرانی های #کنفرانس #ایران_پس_از_چهل_سال، گسست ها و پیوستگی ها که در 11 ژانویه 2019 توسط #ایران_آکادمیا و در همکاری با دانشگاه لیدن برگذار شد را تقدیم شما می کنیم. این کنفرانس در 6 پنل و با حضور 13 سخنران از استادان دانشگاه و اندیشمندان و پژوهش گران و روشن فکران برگزار شد.  #اپیزود_18 اختصاص دارد به سخنرانی #محمدرضا_نیکفر ، فیلسوف، منتقد، سر دبیر زمانه مدیا و استاد اندیشه انتقادی در دانشگاه ایران آکادمیا. او سخنرانی اش را در پنل بنیادهای ایدئولوژیک انقلاب ایران ایراد کرده است، نام این سخنرانی: #انقلاب_دو_بُنی لینک وبسایت رسمی کنفرانس: https://ir40.iranacademia.com   لینک یوتیوب سخنرانی:  https://www.youtube.com/watch?v=sZUCsI72ZSQ

 • کنفرانس ایران پس از 40 سال – حسن فرشتیان – تحولات روحانیت شیعی در آزمون انقلاب

  کنفرانس ایران پس از 40 سال – حسن فرشتیان – تحولات روحانیت شیعی در آزمون انقلاب

  01/04/2019 Duración: 20min

  در این مجموعه پادکست ها، سخنرانی های #کنفرانس #ایران_پس_از_چهل_سال، گسست ها و پیوستگی ها که در 11 ژانویه 2019 توسط #ایران_آکادمیا و در همکاری با دانشگاه لیدن برگذار شد را تقدیم شما می کنیم. این کنفرانس در 6 پنل و با حضور 13 سخنران از استادان دانشگاه و اندیشمندان و پژوهش گران و روشن فکران برگزار شد.  #اپیزود_17 اختصاص دارد به سخنرانی #حسن_فرشتیان ، پژوهشگر دینی و دکترای حقوق و مطالعات سیاسی. او سخنرانی اش را در پنل بنیادهای ایدئولوژیک انقلاب ایران ایراد کرده است، نام این سخنرانی: تحولات #روحانیت_شیعه در آزمون انقلاب لینک وبسایت رسمی کنفرانس: https://ir40.iranacademia.com   لینک یوتیوب سخنرانی:  https://www.youtube.com/watch?v=Tv3KW4UuV9o

 • کنفرانس ایران پس از 40 سال – رضا رکوعی– بویش، تن، زمین : پدیده شناسی انقلاب ایران

  کنفرانس ایران پس از 40 سال – رضا رکوعی– بویش، تن، زمین : پدیده شناسی انقلاب ایران

  25/03/2019 Duración: 21min

  در این مجموعه پادکست ها، سخنرانی های #کنفرانس #ایران_پس_از_چهل_سال، گسست ها و پیوستگی ها که در 11 ژانویه 2019 توسط #ایران_آکادمیا و در همکاری با دانشگاه لیدن برگزار شد را تقدیم شما می کنیم. این کنفرانس در 6 پنل و با حضور 13 سخنران از استادان دانشگاه و اندیشمندان و پژوهش گران و روشن فکران برگزار شد.  #اپیزود_16 اختصاص دارد به سخنرانی #رضا_رکوعی ، پژوهشگر مستقل فلسفه. او سخنرانی اش را در پنل بنیادهای ایدئولوژیک انقلاب ایران ایراد کرده است، نام این سخنرانی: بویش، تن، زمین : #پدیده‌شناسی #انقلاب_ایران لینک وبسایت رسمی کنفرانس: https://ir40.iranacademia.com   لینک یوتیوب سخنرانی:  https://www.youtube.com/watch?v=6jhTOp5175o

 • کنفرانس ایران پس از 40 سال - اسفندیار دانشور - ادبیات تبعید، تأثیر انقلاب ایران در ادبیات معاصر فرانسوی-فارسی

  کنفرانس ایران پس از 40 سال - اسفندیار دانشور - ادبیات تبعید، تأثیر انقلاب ایران در ادبیات معاصر فرانسوی-فارسی

  11/03/2019 Duración: 20min

  در این مجموعه پادکست ها، سخنرانی های #کنفرانس #ایران_پس_از_چهل_سال، گسست ها و پیوستگی ها که در 11 ژانویه 2019 توسط #ایران_آکادمیا و در همکاری با دانشگاه لیدن برگذار شد را تقدیم شما می کنیم. این کنفرانس در 6 پنل و با حضور 13 سخنران از استادان دانشگاه و اندیشمندان و پژوهش گران و روشن فکران برگزار شد.  #اپیزود_15 اختصاص دارد به سخنرانی#اسفندیار_دانشور ، پژوهشگر ادبیات. او سخنرانی اش را در پنل #ادبیات و #سینما ایراد کرده است، نام این سخنرانی هست: ادبیات #تبعید، تاثیر انقلاب ایران در #ادبیات_معاصر #فرانسوی_فارسی لینک وبسایت رسمی کنفرانس: https://ir40.iranacademia.com  لینک یوتیوب سخنرانی:  https://www.youtube.com/watch?v=R5Pdlpdlu0Q   همچنین این پادکست را می توانید در کانال تلگرام ایران آکادمیا بشنوید.

 • کنفرانس ایران پس از 40 سال – نسیم خاکسار – روایتهای داستان و شعر از چگونه بودن ما 40 سال بعد از انقلاب

  کنفرانس ایران پس از 40 سال – نسیم خاکسار – روایتهای داستان و شعر از چگونه بودن ما 40 سال بعد از انقلاب

  04/03/2019 Duración: 31min

  در این مجموعه پادکست ها، سخنرانی های #کنفرانس #ایران_پس_از_چهل_سال، گسست ها و پیوستگی ها که در 11 ژانویه 2019 توسط #ایران_آکادمیا و در همکاری با دانشگاه لیدن برگذار شد را تقدیم شما می کنیم. این کنفرانس در 6 پنل و با حضور 13 سخنران از استادان دانشگاه و اندیشمندان و پژوهش گران و روشن فکران برگزار شد.  #اپیزود_14 اختصاص دارد به سخنرانی #نسیم_خاکسار ، نویسنده و نمایشنامه نویس. او سخنرانی اش را در پنل #ادبیات و #سینما ایراد کرده است، نام این سخنرانی: روایتهای #داستان و #شعر از چگونه بودن ما 40 سال بعد از انقلاب لینک وبسایت رسمی کنفرانس: https://ir40.iranacademia.com  لینک یوتیوب سخنرانی:          https://www.youtube.com/watch?v=6chhvsR8mCE

 • کنفرانس ایران پس از 40 سال – عسل باقری – بازنمایی روابط زن و مرد در سینمای ایران بعد از انقلاب

  کنفرانس ایران پس از 40 سال – عسل باقری – بازنمایی روابط زن و مرد در سینمای ایران بعد از انقلاب

  25/02/2019 Duración: 26min

  در این مجموعه پادکست ها، سخنرانی های #کنفرانس #ایران_پس_از_چهل_سال، گسست ها و پیوستگی ها که در 11 ژانویه 2019 توسط #ایران_آکادمیا و در همکاری با دانشگاه لیدن برگذار شد را تقدیم شما می کنیم. این کنفرانس در 6 پنل و با حضور 13 سخنران از استادان دانشگاه و اندیشمندان و پژوهش گران و روشن فکران برگزار شد.  #اپیزود_13 اختصاص دارد به سخنرانی #عسل_باقری ، دکترای زبانشناسی و نشانه شناسی، مدرس دانشگاه سوربن و انستیتو کاتولیک پاریس که سخنرانی اش را در پنل #ادبیات و #سینما ایراد کرده است، نام این سخنرانی: بازنمایی #روابط_زن_و_مرد در #سینمای_ایران بعد از انقلاب لینک وبسایت رسمی کنفرانس: https://ir40.iranacademia.com  لینک یوتیوب سخنرانی:          https://www.youtube.com/watch?v=R_vM3gbmW6g

 • کنفرانس ایران پس از 40 سال - عمار ملکی - بررسی گرایشها و جریانات سیاسی در ایران امروز

  کنفرانس ایران پس از 40 سال - عمار ملکی - بررسی گرایشها و جریانات سیاسی در ایران امروز

  11/02/2019 Duración: 27min

  در این #اپیزود و اپیزودهایی که در آینده خواهید شنید، سخنرانی های #کنفرانس #ایران_پس_از_چهل_سال، گسست ها و پیوستگی ها که در 11 ژانویه 2019 توسط #ایران_آکادمیا و در همکاری با دانشگاه لیدن برگذار شد را تقدیم شما می کنیم. این کنفرانس در 6 پنل و با حضور 13 سخنران از استادان دانشگاه و اندیشمندان و پژوهش گران و روشن فکران برگزار شد.  دومین اپیزود اختصاص دارد به سخنرانی #عمار_ملکی، استادیارعلوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند، مدیر گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان - گمان. لینک وبسایت رسمی کنفرانس: https://ir40.iranacademia.com  لینک یوتیوب سخنرانی:  https://youtu.be/MgzOQtDXOfE

 • کنفرانس ایران پس از 40 سال - جلیل روشندل - تداوم و دگرگونی در سیاست

  کنفرانس ایران پس از 40 سال - جلیل روشندل - تداوم و دگرگونی در سیاست

  04/02/2019 Duración: 24min

  در این #اپیزود و اپیزودهایی که در آینده خواهید شنید، سخنرانی های #کنفرانس #ایران_پس_از_چهل_سال، گسست ها و پیوستگی ها که در 11 ژانویه 2019 توسط #ایران_آکادمیا و در همکاری با دانشگاه لیدن برگذار شد رو تقدیم شما می کنیم. این کنفرانس در 6 پنل و با حضور 13 سخنران از استادان دانشگاه و اندیشمندان و پژوهش گران و روشن فکران برگزار شد. نخستین بخش از این سخنرانی ها اختصاص دارد به سخنرانی #جلیل_روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل دانشگاه کارولینای شمالی و استاد دموکراسی در دانشگاه ایران آکادمیا.لینک وبسایت رسمی کنفرانس: https://ir40.iranacademia.com  لینک یوتیوب سخنرانی:  https://www.youtube.com/watch?v=B00JlXjIcak

página 2 de 3

Informações: