Sinopsis

Iran Academia is dedicated to academic teaching in the humanities and social sciences disciplines. .

Episodios

 • گفتگو با داریوش آشوری، علل عقب ماندگی و نقد روشنفکری ایران، بخش چهارم و پایانی

  گفتگو با داریوش آشوری، علل عقب ماندگی و نقد روشنفکری ایران، بخش چهارم و پایانی

  31/12/2018 Duración: 33min

  لینک‌های مفید:   سایت رسمی کنفرانس انقلاب ایران، پس از 40 سال، گسست‌ها و پیوستگی‌ها

 • گفتگو با داریوش آشوری، هرمنوتیک، بحران زبان فارسی، نقد غربزدگی، بخش سوم

  گفتگو با داریوش آشوری، هرمنوتیک، بحران زبان فارسی، نقد غربزدگی، بخش سوم

  24/12/2018 Duración: 29min

  لینک‌های مفید:   سایت رسمی کنفرانس انقلاب ایران، پس از 40 سال، گسست‌ها و پیوستگی‌ها

 • گفتگو با داریوش آشوری، آثار برجسته، کتاب زبان باز، زبان گسترنده، بخش دوم

  گفتگو با داریوش آشوری، آثار برجسته، کتاب زبان باز، زبان گسترنده، بخش دوم

  17/12/2018 Duración: 29min
 • گفتگو با داریوش آشوری، سرگذشت و رابطه با جریان روشنفکری، بخش اول

  گفتگو با داریوش آشوری، سرگذشت و رابطه با جریان روشنفکری، بخش اول

  10/12/2018 Duración: 24min
 • روشنفکران ایرانی در برلن، گفتگو با جمشید بهنام، بخش چهارم

  روشنفکران ایرانی در برلن، گفتگو با جمشید بهنام، بخش چهارم

  03/12/2018 Duración: 26min

  از این پس هر دوشنبه اپیزود جدیدی از پادکست ایران آکادمیا در دسترس شماست در این سری از مصاحبه‌های ایران آکادمیا با پژوهشگران و اندیشمندان پیش‌کسوت در حوزه‌های مختلف علوم انسانی گفتگو می‌کنیم تا ضمن آشنایی با زندگی آنها، از مهمترین پژوهشهای ایشان و رویدادهای موثر بر روند فکری آنها بشنویم و از تجارب زیسته آنها بیاموزیم و بهره ببریم اولین مجموعه را با جمشید بهنام آغاز کرده ایم. فعالیت‌های جامعه‌شناسی جمشید بهنام منجر به ایجاد رشتهٔ مطالعات اجتماعی و تأسیس مؤسسهٔ عالی علوم اجتماعی در دانشگاه تهران شد. این چهارمین و آخرین بخش از گفتگوست آگهی: ثبت نام دوره مطالعات اجتماعی ایران آکادمیا آغاز شده است. اطلاعات بیشتر در این رابطه را در لینک زیر مطالعه کنید و به دوستان و عزیزان خود اطلاع دهید. مهلت ثبت نام تا 15 دسامبر برابر با 24 آذرماه تمدید شده است https://iran-academia.com/fa/apply

 • ایرانیان و اندیشه تجدد، گفتگو با جمشید بهنام، بخش سوم

  ایرانیان و اندیشه تجدد، گفتگو با جمشید بهنام، بخش سوم

  19/11/2018 Duración: 42min

  از این پس هر دوشنبه اپیزود جدیدی از پادکست ایران آکادمیا در دسترس شماست در این سری از مصاحبه‌های ایران آکادمیا با پژوهشگران و اندیشمندان پیش‌کسوت در حوزه‌های مختلف علوم انسانی گفتگو می‌کنیم تا ضمن آشنایی با زندگی آنها، از مهمترین پژوهشهای ایشان و رویدادهای موثر بر روند فکری آنها بشنویم و از تجارب زیسته آنها بیاموزیم و بهره ببریم اولین مجموعه را با جمشید بهنام آغاز می‌کنیم. فعالیت‌های جامعه‌شناسی جمشید بهنام منجر به ایجاد رشتهٔ مطالعات اجتماعی و تأسیس مؤسسهٔ عالی علوم اجتماعی در دانشگاه تهران شد. این مصاحبه در چهار بخش ارائه می‌شود آگهی: ثبت نام دوره مطالعات اجتماعی ایران آکادمیا آغاز شده است. اطلاعات بیشتر در این رابطه را در لینک زیر مطالعه کنید و به دوستان و عزیزان خود اطلاع دهید. مهلت ثبت نام تا پایان ماه نوامبر تمدید شده است http://iran-academia.com/fa/apply

 • پژوهش پیرامون خانواده، گفتگو با جمشید بهنام، بخش دوم

  پژوهش پیرامون خانواده، گفتگو با جمشید بهنام، بخش دوم

  12/11/2018 Duración: 21min

  از این پس هر دوشنبه اپیزود جدیدی از پادکست ایران آکادمیا در دسترس شماست در این سری از مصاحبه‌های ایران آکادمیا با پژوهشگران و اندیشمندان پیش‌کسوت در حوزه‌های مختلف علوم انسانی گفتگو می‌کنیم تا ضمن آشنایی با زندگی آنها، از مهمترین پژوهشهای ایشان و رویدادهای موثر بر روند فکری آنها بشنویم و از تجارب زیسته آنها بیاموزیم و بهره ببریم اولین مجموعه را با جمشید بهنام آغاز می‌کنیم. فعالیت‌های جامعه‌شناسی جمشید بهنام منجر به ایجاد رشتهٔ مطالعات اجتماعی و تأسیس مؤسسهٔ عالی علوم اجتماعی در دانشگاه تهران شد. این مصاحبه در چهار بخش ارائه می‌شود آگهی: ثبت نام دوره مطالعات اجتماعی ایران آکادمیا آغاز شده است. اطلاعات بیشتر در این رابطه را در لینک زیر مطالعه کنید و به دوستان و عزیزان خود اطلاع دهید. مهلت ثبت نام تا پایان ماه نوامبر تمدید شده است http://iran-academia.com/fa/apply

 • زندگی و آغاز کار دانشگاهی، گفتگو با جمشید بهنام، بخش اول

  زندگی و آغاز کار دانشگاهی، گفتگو با جمشید بهنام، بخش اول

  05/11/2018 Duración: 23min

  از این پس هر دوشنبه اپیزود جدیدی از پادکست ایران آکادمیا در دسترس شماست در این سری از مصاحبه‌های ایران آکادمیا با پژوهشگران و اندیشمندان پیش‌کسوت در حوزه‌های مختلف علوم انسانی گفتگو می‌کنیم تا ضمن آشنایی با زندگی آنها، از مهمترین پژوهشهای ایشان و رویدادهای موثر بر روند فکری آنها بشنویم و از تجارب زیسته آنها بیاموزیم و بهره ببریم اولین مجموعه را با جمشید بهنام آغاز می‌کنیم. فعالیت‌های جامعه‌شناسی جمشید بهنام منجر به ایجاد رشتهٔ مطالعات اجتماعی و تأسیس مؤسسهٔ عالی علوم اجتماعی در دانشگاه تهران شد. این مصاحبه در چهار بخش ارائه می‌شود و عنوان اولین بخش آن «زندگی و آغاز کار دانشگاهی» است آگهی: ثبت نام دوره مطالعات اجتماعی ایران آکادمیا آغاز شده است. اطلاعات بیشتر در این رابطه را در لینک زیر مطالعه کنید و به دوستان و عزیزان خود اطلاع دهید. مهلت ثبت نام تا پایان ماه نوامبر تمدید شده است http://iran-academia.com/fa/apply

 • اگر طاهره خواهری مثل خود داشت! گفتگو با پونه پیرا

  اگر طاهره خواهری مثل خود داشت! گفتگو با پونه پیرا

  25/08/2018 Duración: 01h05min

  لینک ژورنال ۲ ایران آکادمیا https://agora.iranacademia.com/archives/1403 لینک مقاله «اگر طاهره خواهری مثل خود داشت!» به نقل از ژورنال ۲ ایران آکادمیا https://agora.iranacademia.com/archives/1424

 • مژده! اپیزود اول با عنوان «آشنا شوید!»ه

  مژده! اپیزود اول با عنوان «آشنا شوید!»ه

  12/06/2018 Duración: 29min

  لینکهای مفید که در این اپیزود صحبت می‌شوند    آکادمیا آکادمیکس آگورا

página 3 de 3

Informações: