Shafa Labari Shuni

Shafa Labari Shuni

Sinopsis

A wannan shiri, muna karanto littafan Hausa masu maana, musamman na da can, irin wadanda aka dade da wallafa su domin su tuna mana rayuwa, da aladunmu na Hausawa kafin zuwan Turawa da ma bayan zuwansu. A cikin littafan akwai hikimomi, da dabaru, da almara, da kuma abubuwan ban mamaki, da na ban shaawa da birgewa, da jaruman marubutan suka yi.

Quién oyó esto, también escuchó:


Episodios

 • SHAFA LABARI SHUNI 102
  SHAFA LABARI SHUNI 102
  Duración: 07min | 11/10/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 101
  SHAFA LABARI SHUNI 101
  Duración: 07min | 07/10/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 100
  SHAFA LABARI SHUNI 100
  Duración: 07min | 28/09/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 99
  SHAFA LABARI SHUNI 99
  Duración: 07min | 20/09/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 98
  SHAFA LABARI SHUNI 98
  Duración: 07min | 15/09/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 97
  SHAFA LABARI SHUNI 97
  Duración: 07min | 07/09/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 96
  SHAFA LABARI SHUNI 96
  Duración: 07min | 30/08/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 95
  SHAFA LABARI SHUNI 95
  Duración: 07min | 24/08/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 94
  SHAFA LABARI SHUNI 94
  Duración: 07min | 17/08/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 93
  SHAFA LABARI SHUNI 93
  Duración: 07min | 10/08/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 92
  SHAFA LABARI SHUNI 92
  Duración: 07min | 03/08/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 91
  SHAFA LABARI SHUNI 91
  Duración: 07min | 27/07/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 90
  SHAFA LABARI SHUNI 90
  Duración: 07min | 21/07/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 89
  SHAFA LABARI SHUNI 89
  Duración: 07min | 15/06/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 88
  SHAFA LABARI SHUNI 88
  Duración: 07min | 07/06/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 87
  SHAFA LABARI SHUNI 87
  Duración: 07min | 01/06/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 86
  SHAFA LABARI SHUNI 86
  Duración: 07min | 26/05/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 85
  SHAFA LABARI SHUNI 85
  Duración: 07min | 19/05/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 84
  SHAFA LABARI SHUNI 84
  Duración: 07min | 11/05/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 83
  SHAFA LABARI SHUNI 83
  Duración: 07min | 05/05/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 82
  SHAFA LABARI SHUNI 82
  Duración: 07min | 28/04/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 81
  SHAFA LABARI SHUNI 81
  Duración: 07min | 20/04/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 80
  SHAFA LABARI SHUNI 80
  Duración: 07min | 13/04/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 79
  SHAFA LABARI SHUNI 79
  Duración: 07min | 06/04/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 78
  SHAFA LABARI SHUNI 78
  Duración: 07min | 30/03/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 77
  SHAFA LABARI SHUNI 77
  Duración: 07min | 23/03/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 76
  SHAFA LABARI SHUNI 76
  Duración: 07min | 16/03/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 75
  SHAFA LABARI SHUNI 75
  Duración: 07min | 04/03/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 74
  SHAFA LABARI SHUNI 74
  Duración: 07min | 25/02/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 73
  SHAFA LABARI SHUNI 73
  Duración: 07min | 10/02/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 72
  SHAFA LABARI SHUNI 72
  Duración: 07min | 03/02/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 71
  SHAFA LABARI SHUNI 71
  Duración: 07min | 31/01/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 70
  SHAFA LABARI SHUNI 70
  Duración: 07min | 13/01/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 69
  SHAFA LABARI SHUNI 69
  Duración: 07min | 06/01/2016
 • SHAFA LABARI SHUNI 68
  SHAFA LABARI SHUNI 68
  Duración: 07min | 29/12/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 67
  SHAFA LABARI SHUNI 67
  Duración: 07min | 23/12/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 66
  SHAFA LABARI SHUNI 66
  Duración: 07min | 12/12/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 65
  SHAFA LABARI SHUNI 65
  Duración: 07min | 09/12/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 64
  SHAFA LABARI SHUNI 64
  Duración: 07min | 02/12/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 63
  SHAFA LABARI SHUNI 63
  Duración: 07min | 25/11/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 62
  SHAFA LABARI SHUNI 62
  Duración: 07min | 18/11/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 61
  SHAFA LABARI SHUNI 61
  Duración: 07min | 08/11/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 60
  SHAFA LABARI SHUNI 60
  Duración: 07min | 03/11/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 59
  SHAFA LABARI SHUNI 59
  Duración: 07min | 28/10/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 58
  SHAFA LABARI SHUNI 58
  Duración: 07min | 25/10/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 57
  SHAFA LABARI SHUNI 57
  Duración: 07min | 14/10/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 56
  SHAFA LABARI SHUNI 56
  Duración: 07min | 03/10/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 55
  SHAFA LABARI SHUNI 55
  Duración: 07min | 30/09/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 54
  SHAFA LABARI SHUNI 54
  Duración: 07min | 23/09/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 53
  SHAFA LABARI SHUNI 53
  Duración: 07min | 15/09/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 52
  SHAFA LABARI SHUNI 52
  09/09/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 51
  SHAFA LABARI SHUNI 51
  02/09/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 50
  SHAFA LABARI SHUNI 50
  26/08/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 49
  SHAFA LABARI SHUNI 49
  19/08/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 48
  SHAFA LABARI SHUNI 48
  Duración: 07min | 13/08/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 47
  SHAFA LABARI SHUNI 47
  Duración: 07min | 05/08/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 46
  SHAFA LABARI SHUNI 46
  Duración: 07min | 29/07/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 45
  SHAFA LABARI SHUNI 45
  Duración: 07min | 22/07/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 44
  SHAFA LABARI SHUNI 44
  Duración: 07min | 15/07/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 43
  SHAFA LABARI SHUNI 43
  Duración: 07min | 08/07/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 42
  SHAFA LABARI SHUNI 42
  Duración: 07min | 30/06/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 41
  SHAFA LABARI SHUNI 41
  Duración: 07min | 24/06/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 40
  SHAFA LABARI SHUNI 40
  Duración: 07min | 17/06/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 39
  SHAFA LABARI SHUNI 39
  Duración: 07min | 11/06/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 38
  SHAFA LABARI SHUNI 38
  Duración: 07min | 02/06/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 37
  SHAFA LABARI SHUNI 37
  Duración: 07min | 27/05/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 36
  SHAFA LABARI SHUNI 36
  Duración: 07min | 19/05/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 35
  SHAFA LABARI SHUNI 35
  Duración: 07min | 13/05/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 34
  SHAFA LABARI SHUNI 34
  Duración: 07min | 06/05/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 33
  SHAFA LABARI SHUNI 33
  Duración: 07min | 29/04/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 32
  SHAFA LABARI SHUNI 32
  Duración: 07min | 18/04/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 31
  SHAFA LABARI SHUNI 31
  Duración: 07min | 15/04/2015
 • SHAFA LABARI SHUNI 30
  SHAFA LABARI SHUNI 30
  Duración: 07min | 07/04/2015

  A wannan shiri, muna karanto littafan Hausa masu ma’ana, musamman na da can, irin wadanda aka dade da wallafa su domin su tuna mana rayuwa, da al’adunmu na Hausawa kafin zuwan Turawa da ma bayan zuwansu. A cikin littafan akwai hikimomi, da dabaru, da almara, da kuma abubuwan ban mamaki, da na ban sha’awa da birgewa, da jaruman marubutan suka yi.

 • SHAFA LABARI SHUNI 29
  SHAFA LABARI SHUNI 29
  Duración: 07min | 01/04/2015

  A wannan shiri, muna karanto littafan Hausa masu ma’ana, musamman na da can, irin wadanda aka dade da wallafa su domin su tuna mana rayuwa, da al’adunmu na Hausawa kafin zuwan Turawa da ma bayan zuwansu. A cikin littafan akwai hikimomi, da dabaru, da almara, da kuma abubuwan ban mamaki, da na ban sha’awa da birgewa, da jaruman marubutan suka yi.

 • SHAFA LABARI SHUNI 28
  SHAFA LABARI SHUNI 28
  Duración: 07min | 25/03/2015

  A wannan shiri, muna karanto littafan Hausa masu ma’ana, musamman na da can, irin wadanda aka dade da wallafa su domin su tuna mana rayuwa, da al’adunmu na Hausawa kafin zuwan Turawa da ma bayan zuwansu. A cikin littafan akwai hikimomi, da dabaru, da almara, da kuma abubuwan ban mamaki, da na ban sha’awa da birgewa, da jaruman marubutan suka yi.

 • SHAFA LABARI SHUNI 27
  SHAFA LABARI SHUNI 27
  Duración: 07min | 18/03/2015

  A wannan shiri, muna karanto littafan Hausa masu ma’ana, musamman na da can, irin wadanda aka dade da wallafa su domin su tuna mana rayuwa, da al’adunmu na Hausawa kafin zuwan Turawa da ma bayan zuwansu. A cikin littafan akwai hikimomi, da dabaru, da almara, da kuma abubuwan ban mamaki, da na ban sha’awa da birgewa, da jaruman marubutan suka yi.

 • SHAFA LABARI SHUNI 26
  SHAFA LABARI SHUNI 26
  Duración: 07min | 15/03/2015

  A wannan shiri, muna karanto littafan Hausa masu ma’ana, musamman na da can, irin wadanda aka dade da wallafa su domin su tuna mana rayuwa, da al’adunmu na Hausawa kafin zuwan Turawa da ma bayan zuwansu. A cikin littafan akwai hikimomi, da dabaru, da almara, da kuma abubuwan ban mamaki, da na ban sha’awa da birgewa, da jaruman marubutan suka yi.

 • SHAFA LABARI SHUNI 25
  SHAFA LABARI SHUNI 25
  Duración: 07min | 04/03/2015

  A wannan shiri, muna karanto littafan Hausa masu ma’ana, musamman na da can, irin wadanda aka dade da wallafa su domin su tuna mana rayuwa, da al’adunmu na Hausawa kafin zuwan Turawa da ma bayan zuwansu. A cikin littafan akwai hikimomi, da dabaru, da almara, da kuma abubuwan ban mamaki, da na ban sha’awa da birgewa, da jaruman marubutan suka yi.

 • SHAFA LABARI SHUNI 24
  SHAFA LABARI SHUNI 24
  Duración: 07min | 27/02/2015

  A wannan shiri, muna karanto littafan Hausa masu ma’ana, musamman na da can, irin wadanda aka dade da wallafa su domin su tuna mana rayuwa, da al’adunmu na Hausawa kafin zuwan Turawa da ma bayan zuwansu. A cikin littafan akwai hikimomi, da dabaru, da almara, da kuma abubuwan ban mamaki, da na ban sha’awa da birgewa, da jaruman marubutan suka yi.

 • SHAFA LABARI SHUNI 23
  SHAFA LABARI SHUNI 23
  Duración: 07min | 16/02/2015

  A wannan shiri, muna karanto littafan Hausa masu ma’ana, musamman na da can, irin wadanda aka dade da wallafa su domin su tuna mana rayuwa, da al’adunmu na Hausawa kafin zuwan Turawa da ma bayan zuwansu. A cikin littafan akwai hikimomi, da dabaru, da almara, da kuma abubuwan ban mamaki, da na ban sha’awa da birgewa, da jaruman marubutan suka yi.

 • SHAFA LABARI SHUNI 22
  SHAFA LABARI SHUNI 22
  Duración: 07min | 11/02/2015

  A wannan shiri, muna karanto littafan Hausa masu ma’ana, musamman na da can, irin wadanda aka dade da wallafa su domin su tuna mana rayuwa, da al’adunmu na Hausawa kafin zuwan Turawa da ma bayan zuwansu. A cikin littafan akwai hikimomi, da dabaru, da almara, da kuma abubuwan ban mamaki, da na ban sha’awa da birgewa, da jaruman marubutan suka yi.

 • SHAFA LABARI SHUNI 21
  SHAFA LABARI SHUNI 21
  Duración: 07min | 08/02/2015

  A wannan shiri, muna karanto littafan Hausa masu ma’ana, musamman na da can, irin wadanda aka dade da wallafa su domin su tuna mana rayuwa, da al’adunmu na Hausawa kafin zuwan Turawa da ma bayan zuwansu. A cikin littafan akwai hikimomi, da dabaru, da almara, da kuma abubuwan ban mamaki, da na ban sha’awa da birgewa, da jaruman marubutan suka yi.

 • SHAFA LABARI SHUNI 20
  SHAFA LABARI SHUNI 20
  Duración: 07min | 31/01/2015

  A wannan shiri, muna karanto littafan Hausa masu ma’ana, musamman na da can, irin wadanda aka dade da wallafa su domin su tuna mana rayuwa, da al’adunmu na Hausawa kafin zuwan Turawa da ma bayan zuwansu. A cikin littafan akwai hikimomi, da dabaru, da almara, da kuma abubuwan ban mamaki, da na ban sha’awa da birgewa, da jaruman marubutan suka yi.

 • SHAFA LABARI SHUNI 19
  SHAFA LABARI SHUNI 19
  Duración: 07min | 20/01/2015

  A wannan shiri, muna karanto littafan Hausa masu ma’ana, musamman na da can, irin wadanda aka dade da wallafa su domin su tuna mana rayuwa, da al’adunmu na Hausawa kafin zuwan Turawa da ma bayan zuwansu. A cikin littafan akwai hikimomi, da dabaru, da almara, da kuma abubuwan ban mamaki, da na ban sha’awa da birgewa, da jaruman marubutan suka yi.

 • SHAFA LABARI SHUNI 03
  SHAFA LABARI SHUNI 03
  Duración: 07min | 08/12/2014
 • SHAFA LABARI SHUNI 04
  SHAFA LABARI SHUNI 04
  Duración: 07min | 08/12/2014
 • SHAFA LABARI SHUNI 05
  SHAFA LABARI SHUNI 05
  Duración: 07min | 08/12/2014
 • SHAFA LABARI SHUNI 06
  SHAFA LABARI SHUNI 06
  Duración: 07min | 08/12/2014
 • SHAFA LABARI SHUNI 07
  SHAFA LABARI SHUNI 07
  Duración: 07min | 08/12/2014
 • SHAFA LABARI SHUNI 08
  SHAFA LABARI SHUNI 08
  Duración: 07min | 08/12/2014
 • SHAFA LABARI SHUNI 09
  SHAFA LABARI SHUNI 09
  Duración: 07min | 08/12/2014
 • SHAFA LABARI SHUNI 10
  SHAFA LABARI SHUNI 10
  Duración: 07min | 08/12/2014
 • SHAFA LABARI SHUNI 11
  SHAFA LABARI SHUNI 11
  Duración: 07min | 08/12/2014
 • SHAFA LABARI SHUNI 12
  SHAFA LABARI SHUNI 12
  Duración: 07min | 08/12/2014
 • SHAFA LABARI SHUNI 13
  SHAFA LABARI SHUNI 13
  Duración: 07min | 08/12/2014
 • SHAFA LABARI SHUNI 14
  SHAFA LABARI SHUNI 14
  Duración: 07min | 08/12/2014
 • SHAFA LABARI SHUNI 15
  Duración: 07min | 08/12/2014
 • SHAFA LABARI SHUNI 16
  SHAFA LABARI SHUNI 16
  Duración: 07min | 08/12/2014
 • SHAFA LABARI SHUNI 17
  Duración: 07min | 08/12/2014
 • SHAFA LABARI SHUNI 18
  SHAFA LABARI SHUNI 18
  Duración: 07min | 08/12/2014

Informações: